Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Tag archive

Tawhid

Niet elke Ash’ari geleerde was een mutakallim | ‘Geleerden van de Shari’ah’ en ‘de Mutakallimin’

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

Al-Shaykh ʿAbd al-Ḥaqq al-Turkmānī stipt een belangrijk punt aan als het gaat om een fout die veelvuldig gemaakt wordt hedendaags wanneer het gaat om de discussie omtrent al-Kalām, al-Ashāʿirah en andere Kalām groepen. Wat er vaak gebeurt is een getouwtrek rondom geleerden die een grote bijdrage hebben geleverd aan de Islām, in het uitleggen van de Qurʾān, de Sunnah, en de aanbiddingen. Elke groep wil de desbetreffende geleerde naar zijn kant trekken, wat er vervolgens gebeurt is dat er enorm wordt veralgemeniseerd, alles wordt op één hoop gegooid en nuance ontbreekt volledig.

Shaykh ʿAbd al-Ḥaqq al-Turkmānī schreef over dit fenomeen in zijn boek ‘Ḥaqīqah Tawḥīd al-ʿIbādah’ welke een voorwoord heeft van verschillende specialisten in ʿAqīdah van over de hele Islamitische wereld, zoals:

Sh. Aḥmad Murābiṭ al-Shanqītie uit Mauritanië

Sh. ʿĀṣim ʿAbdullāh al-Qaryūtī uit Jordanië

Sh ʿAbdullāh Shākir al-Djunaydī uit Egypte

Sh. Ṣalāhuddīn Maqbūl Aḥmad uit India

Sh. ʿImāduddīn Badawī Muṣṭafā uit Sudan

Sh. Muḥammed Ḥamūd al-Nadjdī uit Koeweit

Sh. Iyād ʿAbd al-Laṭīf al-Qīsī uit Irak

Sh. ʿAbdullāh Ṣāliḥ al-ʿUbaylān uit Saoedi-Arabië

En nog meerdere geleerden uit andere plaatsen in de Islamitische wereld.

LEES VERDER:
https://selefienederland.nl/wp-content/uploads/2023/07/De-fout-van-het-niet-onderscheid-maken-tussen.pdf

Deel 3: De omvattende definitie van het aanbidden van Allaah alleen. Shaykh al-Fawzaan.

in Aqidah door

Leestijd: < 1 minuutAl Isti’aanah is het vragen van al ‘awn (hulp) in een zaak van onder de zaken. En het vragen om hulp wordt onderverdeeld in twee categorieën: Lees verder

Deel 2: De omvattende definitie van het aanbidden van Allaah alleen | Shaykh al-Fawzaan.

in Aqidah door

Leestijd: < 1 minuut

Aanbidding bestaat uit vele soorten, zoals shaykh al Islaam Ibn Taymiyyah zei:

“Aanbidding is een allesomvattende verzamelnaam voor al datgene waar Allaah van houdt en tevreden mee is van onder de daden en uitspraken, zowel innerlijke als uiterlijke.”

Het uiterlijke gebeurt met de ledematen zoals: het gebed, het vasten, djihaad, het goede bevelen en het slechte verbieden, onderhouden van de familiebanden, en andere dan deze. Dit zijn aanbiddingen die van de uiterlijke vorm zijn. Lees verder

Deel 1: De omvattende definitie van het aanbidden van Allaah alleen. Shaykh al-Fawzaan.

in Aqidah door

Leestijd: < 1 minuutAl ‘Ibaadah (aanbidding) is afgeleid van at-ta’abboed wat at-tadhalloel (nederige
onderworpenheid) betekent. Er wordt (in het Arabisch) gezegd: “een weg is moe’abbad als het is plat gelopen door voeten (m.a.w. veelvuldig onderworpen aan de gang van voeten)”. Dit vanuit de
taalkundige invalshoek bekeken. Wat de Islamitisch termkundige betekenis betreft, dan hebben geleerden er vele definities aan gegeven.

Lees het hier verder:

Verduidelijking omtrent de Ishtiraak tussen de namen van Allaah en de namen van de schepping | ibn Taymiyyah

in Aqidah door

Leestijd: < 1 minuutHij (Ibn Taymiyyah) zegt: Wat betreft de 2 fundamenten, één hiervan is dat men zegt: “Het spreken over één van de eigenschappen is als het spreken over alle eigenschappen.” Lees verder

Shaykh Taqiyyuddīn al-Hilālī: O (mijn) volk! Mijn geloofsleer is voor altijd Lamtūnī

in Aqidah door
Leestijd: 4 minuten

– Sheykh Taqiu-Deen al-Hilali (رحمه الله) –

Nadat ik me vestigde in Tetouan , richtte ik daar een maandblad op die ik “Lisaanu-d-Deen” noemde, waarin ik artikelen verspreidde. En daarin legde ik de valsheid van de Ash’ari doctrine bloot die door het Maghrebijns volk aangenomen is sinds de tijd van Mohammed Bin Toumart en de Muwahhideen Dynastie, wat het resultaat was van zijn da’wah (i.e. van Mohammed Bin Toumart), tot aan vandaag.

Het Maghrebijns volk hield daarvoor de doctrine van de vrome voorgangers aan, het was zelfs zo dat, toen het boek ‘Ihyaa ‘Uluumi-d-Deen’ van Abu Hamid al-Ghazali de Maghreb bereikte, zij het er unaniem over eens waren om het te verbranden. Lees verder

al-Riyāʾ de verborgen shirk | Shaykh Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn

in Aqidah door
Leestijd: 2 minuten

al-Riyāʾ is het pronken met een daad van aanbidding om gezien te worden, wat ervoor zorgt dat de Ikhlāṣ (oprechtheid) voor Allāh verminderd of zelfs totaal wegvalt. Hierdoor kan men de daden van aanbidding verpesten. Shaykh al-ʿUthaymīn legt de verschillende situaties uit die bestaan omtrent al-Riyāʾ Lees verder

Ga naar Boven