Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Tag archive

takfier

A series of articles refuting misconceptions regarding the da’wah of Imām Muḥammed ibn ʿAbd al-Wahhāb

in Aqidah/Geschiedenis door
Leestijd: 2 minuten

A series of articles refuting Yasir Qadhi his misconceptions regarding the da’wah of As-Shaykh al-Islām Muḥammed ibn ʿAbd al-Wahhāb, Rahiemmahullaah.

1.Introduction:

https://www.sahieh.nl/wp-content/uploads/2022/05/Introduction-MBAW.pdf

2. Historical context- and back-ground info regarding the da’wah of the Mujaddid which is never mentioned.

https://www.sahieh.nl/wp-content/uploads/2021/07/Misconcpetion-MBAW.pdf

Table of contents:

Introduction.

1.The situation of Najd and the world regarding religion and safety.

2.The stages of da’wah the Mujaddid went through.

3.The content of the da’wah of the Mujaddid.

4.What has the da’wah achieved?

5.What have his adversaries achieved and done?

6.Al-‘udr bil jahl: The excuse of ignorance according to the Mujaddid.

7.Al-‘udr bil jahl: The excuse of ignorance according to Yasir Qadhi.

8.On what did the Mujaddid perform takfeer?

9.Did the Imaam perform takfeer without any restrictions?

10.On what did the opponents of the Mujaddid perform takfeer?

11.Doubts regarding takfeer/fighting of who says Laa Illaaha Ilaa Allaah.

12.The accusations levelled by Yasir are not new.

13.The old Yasir claimed that the Mujaddid was unrightfully accused.

14.The old Yasir refutes the new Yasir and shows that he has changed in a bad manner.

15.Who started attacking who? Placing the allegations made by Yasir in the right context.

16.Ibn Taymiyyah, Rahiemmahullaah, and the ones withholding from acting upon the shari’ah.

3. An academic response to Yasir Qadhi’s podcast and his outrageous claims.

https://www.sahieh.nl/wp-content/uploads/2022/05/Podcast.pdf

Table of contents.

Introduction.

 1. Yasir’s background and former stance.
 2. The Najdi phases according to Yasir.
 3. Difference between the first and third phase according to Yasir and his own understanding.
 4. The Jihaad of Imaam Muhammed ibn ‘Abd al-Wahhāb, Rahiemmahoellaah
 5. Did the Mujadid only see his own group as Muslims?
 6. A fictional link between first wave Najdi da’wah and Abu Muhammed al-Maqdisi.
 7. Does Yasir follow the Imaams as-Shawkaani and as-San’aani in their stance regarding the Najdi da’wah?
 8. The confusion of Yasir in comparing ISIS and the Najdi da’wah.
 9. The second wave Najdi da’wah and third wave.
 10. The advice of Yasir: Look at the writings of Imām Muhammed ibn ‘Abd al-Wahhāb and what he did.
 11. Double standards and great claims: The great ‘Alim Ibn ‘Afaaliq!
 12. Yasir is writing on the difference between Muhammed ibn ‘Abd al-Wahhāb and Ibn Taymiyah.
 13. The mujadid is again accused of extremism and neo-Kharijism!
 14. King-‘Abdel-‘Aziz opposed his ‘Ulama and used sec-ular troops.
 15. Muhammed ‘Alaawi al-Maaliki.
 16. Salmaan al-‘Awda

4. Epilogue:

https://www.sahieh.nl/wp-content/uploads/2022/05/Epilogue.pdf

Conclusion

May Allaah guide all the Muslims to what pleases him. Ameen.

 

Vragen en Antwoorden over de Khawaarij van toen en nu.

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

Bron: “al-Idjaabaat al-Moehimmah fie Mashaakil il-Moedlahimmah”door al-‘Allaamah al-Fawzaan, Hafidahoellaah.
Verzameld door Mohammad bin Fahad al-Hoesayn blz 9-30

Vraag 1:

“Zijn degenen die de ideologie van de Chawaaridj dragen, vandaag de dag aanwezig?”

Antwoord 1:

“Yaa Soebhaanallaah (Ver verwijderd is Allaah van alle imperfecties)! En datgene wat vandaag de dag gebeurt, is het niet van de daden van de Chawaaridj? En het is het verklaren van de Moslims tot ongelovigen, en nog ernstiger dan dat is het doden van de Moslims en het aanvallen van hen door middel van bomaanslagen. Dit is de manhadj van de Chawaaridj, het bestaat uit drie aspecten:

Allereerst – Takfier (ongelovig verklaring) van de Moslims.
Ten tweede – Rebelleren en ongehoorzaamheid tegenover de leider.
Ten derde – Het toegestaan maken van het bloed van de Moslims (te vergieten).

Dit is de manhadj van de Chawaaridj, en zelfs als een persoon het gelooft in zijn hart maar niet spreekt (met iets ervan) of niets ervan uitvoert, (dan) zou hij nog steeds een Chaaridjie worden in zijn geloof en opinie, (hetgeen) wat hij niet openlijk te kennen gaf.

Lees hier de andere vragen en antwoorden:

DeChawaaridjvantoenenNu

Samenvatting van de voorwaarden betreffende takfier op een specifiek persoon.

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

بسم الله الرحمن الرحيم

Takfier al-moe’ayyin en zijn voorwaarden door As-Shaych Mohammed bin ‘Oemar Baazmoel, hafidhahoellaah.

In zijn weerlegging op één van de hoofden van extremisme en takfier in onze tijd, Aboe Mohammed al Maqdisie (‘Isaam Barqawie) gaf as Shaych Mohammed bin ‘Oemar Baazmoel – hafidahoellaah – de Oesoel (fundamenten ) van Ahloe Soennah in het ongelovig verklaren van een specifiek persoon weer. Hij zei – hafidhahoellaah:

“En van hieruit maakten Ahloe Soennah wal-Djamaa’ah een verschil tussen takfier op een specifiek persoon (takfier al-moe’ayyin) en takfier op iets anders dan een specifiek persoon. Derhalve kan aan een uitspraak of een daad toegeschreven worden dat het koefr (ongeloof) is maar het is hierdoor niet noodzakelijk dat het oordeel van degene die deze daad verricht,dat hij kaafir is.

(Dit) omdat takfier van een uitspraak (dat het koefr is) en (takfier) op een daad (dat het koefr is) behoort tot het onderwerp van takfier op iets anders dan een specifiek individu.
En een specifiek persoon wordt niet ongelovig in hun visie (van Ahloe Soennah) behalve met de voltooiing van de volgende zaken:

Lees het hier:

takfier op een individu – baazmoel

Ga naar Boven