Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Tag archive

Fundamenten

Belangrijke Fundamenten m.b.t. de namen & eigenschappen van Allaah.

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

بسم الله الرحمن الرحيم

Imaam Mohammed ibn Saalih al ‘Uthaymien, Rahiemmahoellaah, legt in de inleiding van de uitleg van Lum’atul I’tiqaad belangrijke fundamenten m.b.t. de Namen en Eigenschappen van Allaah kort uit.

Het eerste fundament: Wat is verplicht m.b.t. de teksten uit de Qoeraan en de Soennah over de Namen en Eigenschappen van Allaah:

Wanneer het gaat om de teksten uit de Qoer’aan en de Soennah, dan is het verplicht om hun bewijzen en implicaties te begrijpen vanuit de klaarblijkende betekenis (‘alaa adh-dhaahir), zonder (deze klaarblijkende betekenis) te veranderen.

Dit vanwege het feit dat Allaah de Qoer’aan heeft geopenbaard in de duidelijke Arabische taal, en de Profeet (sallallaahu ‘aleyhi wa sallam) sprak met de Arabische taal. Daarom is het verplicht om de betekenis van de woorden van Allaah en de Profeet (sallallaahu ‘aleyhi wa sallam) te laten zoals ze zijn, in die taal.

Lees het hier verder:

Belangrijke Fundamenten mbt de namen en eigenschappen

Samenvatting van de voorwaarden betreffende takfier op een specifiek persoon.

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

بسم الله الرحمن الرحيم

Takfier al-moe’ayyin en zijn voorwaarden door As-Shaych Mohammed bin ‘Oemar Baazmoel, hafidhahoellaah.

In zijn weerlegging op één van de hoofden van extremisme en takfier in onze tijd, Aboe Mohammed al Maqdisie (‘Isaam Barqawie) gaf as Shaych Mohammed bin ‘Oemar Baazmoel – hafidahoellaah – de Oesoel (fundamenten ) van Ahloe Soennah in het ongelovig verklaren van een specifiek persoon weer. Hij zei – hafidhahoellaah:

“En van hieruit maakten Ahloe Soennah wal-Djamaa’ah een verschil tussen takfier op een specifiek persoon (takfier al-moe’ayyin) en takfier op iets anders dan een specifiek persoon. Derhalve kan aan een uitspraak of een daad toegeschreven worden dat het koefr (ongeloof) is maar het is hierdoor niet noodzakelijk dat het oordeel van degene die deze daad verricht,dat hij kaafir is.

(Dit) omdat takfier van een uitspraak (dat het koefr is) en (takfier) op een daad (dat het koefr is) behoort tot het onderwerp van takfier op iets anders dan een specifiek individu.
En een specifiek persoon wordt niet ongelovig in hun visie (van Ahloe Soennah) behalve met de voltooiing van de volgende zaken:

Lees het hier:

takfier op een individu – baazmoel

De verplichting voor het luisteren en gehoorzamen van de leiders van de moslims. 

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

بسم الله الرحمن الرحيم

In onderstaande Bron: “Al wardoe oel-maqtoef fie woedjoeb taa’atoe Walaat Amr al Moeslimien biel-ma’roef” kunt u talloze bewijzen lezen uit het Boek, de Soennah en uitspraken de Sahaba en edele geleerden over het fundament van Ahloe Soennah betreffende de verplichting voor het luisteren en gehoorzamen van de leiders van de moslims in het goede.

Al-Imaam Saalih al Fawzaan hafidahoellaah  zei over dit werk:

“…..ik heb het boek ‘Al wardoe oel-maqtoef fie woedjoeb taa’atoe Walaat Amr al Moeslimien biel-ma’roef‘ gelezen en vond het een goed boek in zijn onderwerp onderbouwd met bewijzen uit het Boek en de Soennah en de uitspraken van de Imaams in ieder hoofdstuk en onderwerp. En de vraag naar zoiets is er, met name in deze tijd waarin onwetendheid en het volgen van de begeertes wijdverspreid is, alsook het spreken over Allaah en over de Boodschapper zonder kennis en leiding…”

Daarom hebben wij een selectie gemaakt en een gedeelte van het boek vertaald gezien het belang van dit onderwerp en specifiek in deze tijd!

Lees het hier:

De verplichting voor het luisteren en gehoorzamen van de leiders van de moslims

Ga naar Boven