Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Tag archive

Fawzaan

Vragen en Antwoorden over de Khawaarij van toen en nu.

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

Bron: “al-Idjaabaat al-Moehimmah fie Mashaakil il-Moedlahimmah”door al-‘Allaamah al-Fawzaan, Hafidahoellaah.
Verzameld door Mohammad bin Fahad al-Hoesayn blz 9-30

Vraag 1:

“Zijn degenen die de ideologie van de Chawaaridj dragen, vandaag de dag aanwezig?”

Antwoord 1:

“Yaa Soebhaanallaah (Ver verwijderd is Allaah van alle imperfecties)! En datgene wat vandaag de dag gebeurt, is het niet van de daden van de Chawaaridj? En het is het verklaren van de Moslims tot ongelovigen, en nog ernstiger dan dat is het doden van de Moslims en het aanvallen van hen door middel van bomaanslagen. Dit is de manhadj van de Chawaaridj, het bestaat uit drie aspecten:

Allereerst – Takfier (ongelovig verklaring) van de Moslims.
Ten tweede – Rebelleren en ongehoorzaamheid tegenover de leider.
Ten derde – Het toegestaan maken van het bloed van de Moslims (te vergieten).

Dit is de manhadj van de Chawaaridj, en zelfs als een persoon het gelooft in zijn hart maar niet spreekt (met iets ervan) of niets ervan uitvoert, (dan) zou hij nog steeds een Chaaridjie worden in zijn geloof en opinie, (hetgeen) wat hij niet openlijk te kennen gaf.

Lees hier de andere vragen en antwoorden:

DeChawaaridjvantoenenNu

De verplichting voor het luisteren en gehoorzamen van de leiders van de moslims. 

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

بسم الله الرحمن الرحيم

In onderstaande Bron: “Al wardoe oel-maqtoef fie woedjoeb taa’atoe Walaat Amr al Moeslimien biel-ma’roef” kunt u talloze bewijzen lezen uit het Boek, de Soennah en uitspraken de Sahaba en edele geleerden over het fundament van Ahloe Soennah betreffende de verplichting voor het luisteren en gehoorzamen van de leiders van de moslims in het goede.

Al-Imaam Saalih al Fawzaan hafidahoellaah  zei over dit werk:

“…..ik heb het boek ‘Al wardoe oel-maqtoef fie woedjoeb taa’atoe Walaat Amr al Moeslimien biel-ma’roef‘ gelezen en vond het een goed boek in zijn onderwerp onderbouwd met bewijzen uit het Boek en de Soennah en de uitspraken van de Imaams in ieder hoofdstuk en onderwerp. En de vraag naar zoiets is er, met name in deze tijd waarin onwetendheid en het volgen van de begeertes wijdverspreid is, alsook het spreken over Allaah en over de Boodschapper zonder kennis en leiding…”

Daarom hebben wij een selectie gemaakt en een gedeelte van het boek vertaald gezien het belang van dit onderwerp en specifiek in deze tijd!

Lees het hier:

De verplichting voor het luisteren en gehoorzamen van de leiders van de moslims

Deel 3: De omvattende definitie van het aanbidden van Allaah alleen. Shaykh al-Fawzaan.

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

Al Isti’aanah is het vragen van al ‘awn (hulp) in een zaak van onder de zaken. En het vragen om hulp wordt onderverdeeld in twee categorieën: Lees verder

Deel 2: De omvattende definitie van het aanbidden van Allaah alleen | Shaykh al-Fawzaan.

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

Aanbidding bestaat uit vele soorten, zoals shaykh al Islaam Ibn Taymiyyah zei:

“Aanbidding is een allesomvattende verzamelnaam voor al datgene waar Allaah van houdt en tevreden mee is van onder de daden en uitspraken, zowel innerlijke als uiterlijke.”

Het uiterlijke gebeurt met de ledematen zoals: het gebed, het vasten, djihaad, het goede bevelen en het slechte verbieden, onderhouden van de familiebanden, en andere dan deze. Dit zijn aanbiddingen die van de uiterlijke vorm zijn. Lees verder

Deel 1: De omvattende definitie van het aanbidden van Allaah alleen. Shaykh al-Fawzaan.

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

Al ‘Ibaadah (aanbidding) is afgeleid van at-ta’abboed wat at-tadhalloel (nederige
onderworpenheid) betekent. Er wordt (in het Arabisch) gezegd: “een weg is moe’abbad als het is plat gelopen door voeten (m.a.w. veelvuldig onderworpen aan de gang van voeten)”. Dit vanuit de
taalkundige invalshoek bekeken. Wat de Islamitisch termkundige betekenis betreft, dan hebben geleerden er vele definities aan gegeven.

Lees het hier verder:

Verduidelijking omtrent de Ishtiraak tussen de namen van Allaah en de namen van de schepping | ibn Taymiyyah

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

Hij (Ibn Taymiyyah) zegt: Wat betreft de 2 fundamenten, één hiervan is dat men zegt: “Het spreken over één van de eigenschappen is als het spreken over alle eigenschappen.” Lees verder

Ga naar Boven