Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Tag archive

Ashaa’irah

Een nieuw fenomeen: Het opheffen van de barrières tussen Ahl al-Hadieth en de Ashaa’ira.

in Aqidah door

~ Misvattingen over de het verschil in ‘Aqiedah (credo) tussen Ahl al-Hadieth en de Ashaa’ira en achterliggende redenen verduidelijkt ~…

Lees verder

Niet elke Ash’ari geleerde was een mutakallim | ‘Geleerden van de Shari’ah’ en ‘de Mutakallimin’

in Aqidah door

Al-Shaykh ʿAbd al-Ḥaqq al-Turkmānī stipt een belangrijk punt aan als het gaat om een fout die veelvuldig gemaakt wordt hedendaags…

Lees verder

Een advies aan Galal al-Jihany: Wie zijn Ahloe Soennah?

in Aqidah door

Bismillaahie Rahmaanie Rahiem, In december 2022 zagen wij een filmpje van Galal al-Jihany, Aslahahoellaah, getiteld, Wie zijn Ahloe Soennah, waarin hij…

Lees verder

Stierf Abu’l Hasan al-Ash’ari op een andere geloofsovertuiging nadat hij afstand nam van de Mu’tazilah?

in Aqidah door

Een aantal jaar geleden kwamen wij het volgende artikel tegen met de titel: ‘Stierf Abu’l Hasan al-Ash’ari op een andere…

Lees verder

Ga naar Boven