Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Shab-e-Baraat (15e nacht van Shaʿbān) | Muftī Mawlāna Mahmood Ahmed Mirpuri

in Fiqh door

𝗩𝗿𝗮𝗮𝗴: 𝘉𝘦𝘴𝘵𝘢𝘢𝘵 𝘦𝘳 𝘦𝘦𝘯 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘣𝘦𝘭𝘰𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘩𝘦𝘵 𝘷𝘦𝘳𝘳𝘪𝘤𝘩𝘵𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘢𝘢𝘯𝘣𝘪𝘥𝘥𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘥𝘦𝘻𝘦 𝘯𝘢𝘤𝘩𝘵?

𝗔𝗻𝘁𝘄𝗼𝗼𝗿𝗱: In het Indische subcontinent vieren de mensen de 15e nacht van Shaʿbān zeggende dat dit 𝘚𝘩𝘢𝘣-𝘦-𝘉𝘢𝘳𝘢𝘢𝘵 (Laylatul-Qadr) is. Maar dit wordt door geen enkele authentieke bron bevestigd.

De Qurʾān noemt dat Laylatul-Qadr in de Ramaḍān plaatsvindt, zoals Allāh zegt in Surah al-Qadr:

“𝘝𝘰𝘰𝘳𝘻𝘦𝘬𝘦𝘳, 𝘞𝘪𝘫 𝘩𝘦𝘣𝘣𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘵 (𝘥𝘦 𝘘𝘶𝘳ʾ𝘢̄𝘯) 𝘯𝘦𝘥𝘦𝘳𝘨𝘦𝘻𝘰𝘯𝘥𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘓𝘢𝘺𝘭𝘢𝘵𝘪𝘭-𝘘𝘢𝘥𝘳” [Al-Qadr 1]

Zo ook zegt Hij in Surah al-Dukhān:

“𝘝𝘰𝘰𝘳𝘻𝘦𝘬𝘦𝘳, 𝘞𝘪𝘫 𝘩𝘦𝘣𝘣𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘯𝘦𝘥𝘦𝘳𝘨𝘦𝘻𝘰𝘯𝘥𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘦𝘦𝘯 𝘨𝘦𝘻𝘦𝘨𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘯𝘢𝘤𝘩𝘵” [al-Dukhān 4]

Sommige mensen geloven dat het hier om twee verschillende nachten gaat, dat ‘𝘨𝘦𝘻𝘦𝘨𝘦𝘯𝘥𝘦’ slaat op een andere nacht dan de nacht van ‘𝘢𝘭-𝘘𝘢𝘥𝘳’. Maar in werkelijkheid gaat het over de zelfde nacht, aangezien de nacht van al-Qadr een gezegende nacht is.

🔹 Sommige mensen vieren deze nacht door:

1- 𝘍𝘦𝘴𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘦𝘪𝘵𝘦𝘯 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘵𝘦 𝘣𝘦𝘳𝘦𝘪𝘥𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘷𝘶𝘶𝘳𝘸𝘦𝘳𝘬

2- 𝘖𝘮 𝘥𝘦𝘻𝘦 𝘯𝘢𝘤𝘩𝘵 𝘵𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘸𝘦𝘭𝘬𝘰𝘮𝘦𝘯 𝘮𝘢𝘢𝘬𝘵 𝘮𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘩𝘶𝘪𝘻𝘦𝘯 𝘴𝘤𝘩𝘰𝘰𝘯 𝘦𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘦𝘳𝘵 𝘻𝘦 𝘰𝘮𝘥𝘢𝘵 𝘮𝘦𝘯 𝘨𝘦𝘭𝘰𝘰𝘧𝘵 𝘥𝘢𝘵 𝘥𝘦 𝘻𝘪𝘦𝘭𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘰𝘷𝘦𝘳𝘭𝘦𝘥𝘦𝘯𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘯 𝘻𝘶𝘭𝘭𝘦𝘯 𝘣𝘦𝘻𝘰𝘦𝘬𝘦𝘯 𝘰𝘱 𝘥𝘦𝘻𝘦 𝘯𝘢𝘤𝘩𝘵.

3- 𝘎𝘳𝘢𝘷𝘦𝘯 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘨𝘳𝘰𝘦𝘱𝘴𝘷𝘦𝘳𝘣𝘢𝘯𝘥 𝘣𝘦𝘻𝘰𝘤𝘩𝘵 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘦𝘦𝘯 𝘯𝘢𝘤𝘩𝘵𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬𝘦 𝘨𝘦𝘻𝘢𝘮𝘦𝘯𝘭𝘪𝘫𝘬𝘦 𝘴𝘮𝘦𝘦𝘬𝘣𝘦𝘥𝘦.

4- 𝘔𝘦𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘳𝘪𝘤𝘩𝘵 𝘦𝘹𝘵𝘳𝘢 𝘢𝘢𝘯𝘣𝘪𝘥𝘥𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘥𝘦𝘻𝘦 𝘯𝘢𝘤𝘩𝘵 𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘴𝘵 𝘥𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘷𝘰𝘭𝘨𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘥𝘢𝘨.

🔹De eerste drie genoemde zaken zijn zonder twijfel een bidʿah (religieuze innovatie). Want:

(1) 𝘥𝘪𝘵 𝘪𝘴 𝘨𝘦𝘦𝘯 𝘯𝘢𝘤𝘩𝘵 𝘷𝘢𝘯 𝘧𝘦𝘴𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘦𝘪𝘵𝘦𝘯, 𝘢𝘭 𝘩𝘦𝘭𝘦𝘮𝘢𝘢𝘭 𝘨𝘦𝘦𝘯 𝘷𝘶𝘶𝘳𝘸𝘦𝘳𝘬 𝘢𝘢𝘯𝘨𝘦𝘻𝘪𝘦𝘯 𝘥𝘪𝘵 𝘰𝘯𝘪𝘴𝘭𝘢𝘮𝘪𝘵𝘪𝘴𝘤𝘩 𝘪𝘴.

(2) 𝘡𝘪𝘦𝘭𝘦𝘯 𝘬𝘰𝘮𝘦𝘯 𝘰𝘰𝘬 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘩𝘶𝘯 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘪𝘦𝘴 𝘣𝘦𝘻𝘰𝘦𝘬𝘦𝘯.

(3) 𝘏𝘦𝘵 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘦𝘧 𝘣𝘦𝘻𝘰𝘦𝘬𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘣𝘦𝘨𝘳𝘢𝘢𝘧𝘱𝘭𝘢𝘢𝘵𝘴𝘦𝘯 𝘪𝘴 𝘥𝘰𝘰𝘳 𝘨𝘦𝘦𝘯 𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘶𝘵𝘩𝘦𝘯𝘵𝘪𝘦𝘬𝘦 𝘣𝘳𝘰𝘯 𝘣𝘦𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘥.

Maar wat betreft het zo nu en dan bezoeken van de begraafplaatsen zonder dit te koppelen aan een speciale gelegenheid, is een aanbevolen zaak. De mensen die dit collectief doen baseren zich op een overlevering in al-Tirmidhī maar dit is een zwakke ḥadīth, en wij kunnen onze aanbiddingszaken niet baseren op enkel een zwakke ḥadīth.

🔹Degenen die deze nacht uitzonderen voor speciale aanbiddingen om vervolgens de dag daarop te vasten baseren zich op de volgende bewijzen:

  • 𝘖𝘱 𝘥𝘦 15𝘦 𝘷𝘢𝘯 𝘚𝘩𝘢ʿ𝘣𝘢̄𝘯 𝘥𝘢𝘢𝘭𝘵 𝘈𝘭𝘭𝘢̄𝘩 𝘯𝘦𝘥𝘦𝘳 𝘯𝘢𝘢𝘳 𝘥𝘦 𝘭𝘢𝘢𝘨𝘴𝘵𝘦 𝘩𝘦𝘮𝘦𝘭 𝘦𝘯 𝘻𝘦𝘨𝘵 𝘥𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘵 𝘏𝘪𝘫 𝘪𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦𝘦𝘯 𝘻𝘢𝘭 𝘷𝘦𝘳𝘨𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘥𝘪𝘦 𝘥𝘢𝘢𝘳𝘰𝘮 𝘷𝘳𝘢𝘢𝘨𝘵 𝘰𝘧 𝘥𝘪𝘦 𝘣𝘦𝘳𝘰𝘶𝘸 𝘵𝘰𝘰𝘯𝘵 𝘪𝘯 𝘥𝘪𝘦 𝘯𝘢𝘤𝘩𝘵. 𝘏𝘪𝘫 𝘻𝘢𝘭 𝘰𝘯𝘴 𝘷𝘰𝘦𝘥𝘴𝘦𝘭 𝘻𝘦𝘨𝘦𝘯𝘦𝘯 𝘢𝘭𝘴 𝘸𝘦 𝘏𝘦𝘮 𝘥𝘢𝘢𝘳𝘰𝘮 𝘷𝘳𝘢𝘨𝘦𝘯. 𝘈𝘭𝘴 𝘦𝘦𝘯 𝘻𝘪𝘦𝘬𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘰𝘯 𝘰𝘮 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘻𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘳𝘢𝘢𝘨𝘵 𝘥𝘢𝘯 𝘻𝘢𝘭 𝘏𝘪𝘫 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘻𝘦𝘯. 𝘋𝘪𝘵 𝘻𝘢𝘭 𝘻𝘰 𝘥𝘰𝘰𝘳𝘨𝘢𝘢𝘯 𝘵𝘰𝘵 𝘢𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘰𝘤𝘩𝘵𝘦𝘯𝘥𝘴𝘤𝘩𝘦𝘮𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨.
  • 𝘈𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘻𝘢𝘭 𝘪𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦𝘦𝘯 𝘥𝘪𝘦 𝘯𝘢𝘤𝘩𝘵 𝘷𝘦𝘳𝘨𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘣𝘦𝘩𝘢𝘭𝘷𝘦 𝘥𝘦 𝘔𝘶𝘴𝘩𝘳𝘪𝘬 𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘫𝘢𝘭𝘰𝘦𝘳𝘴𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘰𝘯.
  • 𝘔𝘦𝘵 𝘩𝘦𝘵 𝘷𝘢𝘴𝘵𝘦𝘯 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘧𝘪𝘦𝘬 𝘰𝘱 𝘥𝘦 15𝘦 𝘥𝘢𝘨 𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘷𝘦𝘳𝘳𝘪𝘤𝘩𝘵𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘢𝘢𝘯𝘣𝘪𝘥𝘥𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯, 𝘷𝘦𝘳𝘬𝘳𝘪𝘫𝘨𝘵 𝘮𝘦𝘯 𝘷𝘦𝘭𝘦 𝘣𝘦𝘭𝘰𝘯𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘻𝘦𝘨𝘦𝘯𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯.

Deze bewijzen, volgens de methodologie van hadieth-wetenschappen, zijn allemaal zwak en daarom kunnen zij niet functioneren als bron voor de religie.

Het is de verantwoordelijkheid van de geleerden om dit gegeven te verduidelijken.

Wat bevestigd is in betrouwbare ḥadīth betreffende deze maand is dat de Profeet ﷺ gewoon was om meer te vasten in deze maand. Om zichzelf zo voor te bereiden op de Ramaḍān.

ʿĀʾishah en Umm Salamah leveren over:

“𝗗𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝗲𝘁 ﷺ 𝘄𝗮𝘀 𝗴𝗲𝘄𝗼𝗼𝗻 𝗼𝗺 𝘁𝗲 𝘃𝗮𝘀𝘁𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝘇𝗲 𝗺𝗮𝗮𝗻 𝗼𝗺 𝘇𝗶𝗰𝗵𝘇𝗲𝗹𝗳 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘁𝗲 𝗯𝗲𝗿𝗲𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗼𝗽 𝗱𝗲 𝗥𝗮𝗺𝗮𝗱̣𝗮̄𝗻. 𝗘𝗻 𝗵𝗶𝗷 𝘀𝗽𝗼𝗼𝗿𝗱𝗲 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝗺𝗲𝘁𝗴𝗲𝘇𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻 𝗮𝗮𝗻 𝗼𝗺 𝗱𝗶𝘁 𝗼𝗼𝗸 𝘁𝗲 𝗱𝗼𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝘇𝗼 𝗱𝗲 𝗥𝗮𝗺𝗮𝗱̣𝗮̄𝗻 𝘁𝗲 𝘃𝗲𝗿𝘄𝗲𝗹𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻.”

Maar door een gebrek aan kennis en begrip volgen de mensen dit niet op, in plaats daarvan gaan zij deze gelegenheid (van de maand Shaʿbān) als een feestdag nemen gespecificeerd op een vaste dag (de 15e Shaʿbān).

De conclusie is dat degenen die aanbidding verrichten op deze nacht zijn beter dan degenen die het vieren en onislamitische activiteiten verrichten.

📚𝗕𝗿𝗼𝗻: 𝘍𝘢𝘵𝘢𝘸𝘢 𝘚𝘪𝘳𝘢𝘵-𝘦-𝘔𝘶𝘴𝘵𝘢𝘲𝘦𝘦𝘮, 𝘣𝘭𝘻 178,179
✍️𝗩𝗲𝗿𝘁𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴: 𝘈𝘣𝘶 𝘏𝘶𝘥𝘢𝘺𝘧𝘢 𝘔𝘶𝘴𝘢 𝘪𝘣𝘯 𝘠𝘶𝘴𝘶𝘧 𝘢𝘭-𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

Meeste recente van Fiqh

Djihād in de Islām 

Een wetenschappelijk kijk naar de voorwaarden en regels en een antwoord op
Ga naar Boven