Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Siyar - Biografieën

Biografie van al-Imaam al-Berbehaarie, Rahiemmahoellaah

Leestijd: < 1 minuut Zijn Naam, Koenyah en Afkomst: Hij is de Iemaam, het voorbeeld, de Moedjaahid, de Shaych van de Hanbalie geleerden en de grootste van hen in zijn tijd: Aboe Mohammed al-Hasan ibn Ali ibn Khalf al-Berbehaarie een toeschrijving naar Berbehaar wat medicijnen waren die geïmporteerd werden vanuit India. Zijn Geboorteplaats en Opgroeien: De beschikbare informatie vermeld… Lees verder

Aqidah

Vragen en Antwoorden over de Khawaarij van toen en nu.

Leestijd: < 1 minuut Bron: “al-Idjaabaat al-Moehimmah fie Mashaakil il-Moedlahimmah”door al-‘Allaamah al-Fawzaan, Hafidahoellaah. Verzameld door Mohammad bin Fahad al-Hoesayn blz 9-30 Vraag 1: “Zijn degenen die de ideologie van de Chawaaridj dragen, vandaag de dag aanwezig?” Antwoord 1: “Yaa Soebhaanallaah (Ver verwijderd is Allaah van alle imperfecties)! En datgene wat vandaag de dag gebeurt, is het niet van de… Lees verder

Aqidah

Belangrijke Fundamenten m.b.t. de namen & eigenschappen van Allaah.

Leestijd: < 1 minuut بسم الله الرحمن الرحيم Imaam Mohammed ibn Saalih al ‘Uthaymien, Rahiemmahoellaah, legt in de inleiding van de uitleg van Lum’atul I’tiqaad belangrijke fundamenten m.b.t. de Namen en Eigenschappen van Allaah kort uit. Het eerste fundament: Wat is verplicht m.b.t. de teksten uit de Qoeraan en de Soennah over de Namen en Eigenschappen van Allaah: Wanneer… Lees verder

Aqidah

Samenvatting van de voorwaarden betreffende takfier op een specifiek persoon.

Leestijd: < 1 minuut بسم الله الرحمن الرحيم Takfier al-moe’ayyin en zijn voorwaarden door As-Shaych Mohammed bin ‘Oemar Baazmoel, hafidhahoellaah. In zijn weerlegging op één van de hoofden van extremisme en takfier in onze tijd, Aboe Mohammed al Maqdisie (‘Isaam Barqawie) gaf as Shaych Mohammed bin ‘Oemar Baazmoel – hafidahoellaah – de Oesoel (fundamenten ) van Ahloe Soennah in… Lees verder

Aqidah

De verplichting voor het luisteren en gehoorzamen van de leiders van de moslims. 

Leestijd: < 1 minuut بسم الله الرحمن الرحيم In onderstaande Bron: “Al wardoe oel-maqtoef fie woedjoeb taa’atoe Walaat Amr al Moeslimien biel-ma’roef” kunt u talloze bewijzen lezen uit het Boek, de Soennah en uitspraken de Sahaba en edele geleerden over het fundament van Ahloe Soennah betreffende de verplichting voor het luisteren en gehoorzamen van de leiders van de moslims… Lees verder

Aqidah

De terugkeer van Shaykh al-Arna’oet naar de Selef!

Leestijd: < 1 minuut Bismillaah, ar-Rahmaan, ar-Rahiem, ama ba’d, Geweldig nieuws bereikte ons een aantal jaren geleden over de edele geleerde as-Shaykh Shoe’ayb al-Arna’oet, Rahiemmahoellaah.Wij willen dit opnieuw met jullie delen. De Shaykh is iemand die vele tientallen jaren bezig was met het nalopen van boeken van de geleerden en wiens inzet niet onopgemerkt is gebleven in de islamitische… Lees verder

Aqidah

Een advies aan Galal al-Jihany: Wie zijn Ahloe Soennah?

Leestijd: 2 minuten Bismillaahie Rahmaanie Rahiem, In december 2022 zagen wij een filmpje van Galal al-Jihany, Aslahahoellaah, getiteld, Wie zijn Ahloe Soennah, waarin hij sprak over geloofsleer. https://fb.watch/hgCZz81nfQ/ In het filmpje sprak Galal vooral vanuit zijn visie, vooringenomen standpunt voor de Ashaa’irah en de Maturidiyyah en tegen Selefiyyien en kwam hij met gevolgtrekkingen die nogal scheef waren. Dit is… Lees verder

Aqidah

Stierf Abu’l Hasan al-Ash’ari op een andere geloofsovertuiging nadat hij afstand nam van de Mu’tazilah?

Leestijd: < 1 minuut Een aantal jaar geleden kwamen wij het volgende artikel tegen met de titel: ‘Stierf Abu’l Hasan al-Ash’ari op een andere geloofsovertuiging nadat hij afstand nam van de Mu’tazilah?” We hadden enkele observaties op het artikel. Dit aangezien de schrijvers/vertalers op wetenschappelijke wijze proberen aan te tonen dat al-Imaam Aboel Hassan al-Ash’arie, rahiemahoellaah, stierf op de… Lees verder

Ga naar Boven