Beantwoording vd twijfels van Yasir Qadh: Stadia van da'wah

BUTTON_POST_REPLY
Ridouan Aboe Roemaissae
Site Admin
BerichtenCOLON 164
GeregistreerdCOLON Do Mei 30, 2013 1:05 pm

Beantwoording vd twijfels van Yasir Qadh: Stadia van da'wah

Bericht door Ridouan Aboe Roemaissae »

Beantwoording van de twijfels van de nieuwe Yasir Qadhi – Deel 3: De verschillende stadia van de Da'wah van Sh Muhammed ibn Abd al Wahhâb.

~ Misvattingen over de da'wah van al-Imaam Muhammed ibn ‘Abd al-Wahhaab – rahimahullâh.verduidelijkt ~


بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه
وبعد

We hebben kortgeleden een begin gemaakt met het in het Engels reageren op de claims die dr. Yasir Qadhi maakte over de gezegende da'wah van al-Imaam Muhammed ibn ‘Abd al-Wahhaab – rahimahullâh. Wij hebben gekozen om deze serie ook naar het Nederlands te vertalen om de volgende redenen:

• Er is al jaren van verschillende kanten kritiek op deze gezegende da'wah op fora, facebook en ook vanuit bepaalde stichtingen in Nederland;
• Er is veel onwetendheid over de specifieke fasen- en prediking van deze gezegende da'wah, dit zelfs bij degenen die deze da'wah op prijs stellen, respecteren en boeken van de Imaam Muhammed ibn ‘Abd al-Wahhaab – rahimahullâh lezen en bestuderen;
• Sommigen bekritiseren deze da'wah op basis van het niet kennen van specifieke informatie die wel beschikbaar is, maar soms niet makkelijk toegankelijk is voor onderzoekers. Dit omdat dit specifieke informatie is die niet vertaald is voor het Nederlandstalige publiek;
• Sommigen mensen lezen niet in het Engels.

Recentelijk zagen wij:

• Sommigen in Nederland deze podcasts van Yasir Qadhi kritiekloos vertaalden en verspreiden en deze uitspraken oppikten- en verspreidde als 'bewijs' op zich.
• Ook linkten sommigen naar dr. Qadhi en gaven als commentaar dat dit bewijs was.
• Ook schreef bijvoorbeeld Joram van Klaveren meerdere keren over Wahabieten en hun da'wah in zijn boek afvallige waarbij hij duidelijk liet zien de schrijfwerken van de Imaam niet academisch bestudeert te hebben.

We zullen daarom het Engels gedeelte vertalen met bijna geen toevoegingen. Dit omdat dr. Qadhi niet als persoon aangevallen wordt, maar er wetenschappelijk- en inhoudelijk ingegaan wordt op de beweringen van Qadhi. Dit met het meenemen met wat dr. Qadhi vroeger schreef, dit aangezien dit een bewijs is tegen degenen die dr. Qadhi blind volgen in deze.

Want waarom verwezen zij niet naar Qadhi zijn eerdere schrijfwerken die academisch van aard waren en waarbij hij met intellectuele, academische en inhoudelijke bewijzen de da'wah van Imaam Muhammed ibn ‘Abd al-Wahhaab – rahimahullâh verdedigde en hij op dezelfde wijze kritiek uitte op de overtuigingen van degenen die hij hem nu kritiekloos- en blind volgend in zijn ongefundeerde kritiek op Imaam Muhammed ibn ‘Abd al-Wahhaab – rahimahullâh?

Ook kan men niet zeggen dat wij dr. Qadhi zelf niet aangesproken hebben in zijn taal en dit als uitvlucht- en schild tegen wetenschappelijke kritiek gebruiken.

We vragen Allaah om eerlijkheid- en standvastigheid en om de da'wah van Muhammed ibn ‘Abd al-Wahhaab – rahimahullâh, verder te verpreiden. Amien.

Lees nu Deel 3: Deel 3: De verschillende stadia van de Da'wah van Sh Muhammed ibn Abd al Wahhâb rahimahullâh.

In de MadMamluk-podcast blijft Yasir Qadhi zijn ‘drie golven theorie’ over de Najdi Da’wah benadrukken. Dit is de basis van zijn hele nieuwe raamwerk, en vanwege deze zogenaamde 'ontdekking' van hem is hij niet langer een volgeling van MIAW en de Nadji da'wah, en dus beweert hij nu een Athari te zijn en geen Salafi.

Het probleem met Yasir zijn pas ontdekte ‘drie golven theorie’ is dat hij deze nog steeds niet kan definiëren vanuit een logisch en coherent raamwerk. Wat onderscheidt de eerste golf van de tweede golf? Wat zijn de theologische afbakeningen? Hij slaagt erin om erg vaag te blijven over dit soort belangrijke kwaliteiten die nodig zijn om onderscheid in de eerste plaats te maken.

Deze stijl van het overtuigen van zijn publiek met grote claims, het presenteren van 'feiten' door middel van een selectieve keuzemethode in bronnenmateriaal zonder gedetailleerde voorbeelden, lijkt Yasir zijn nieuwe manier van da'wah te zijn.

We zullen proberen in te gaan op zijn beweringen en de lezers laten zien dat Yasir:

- Niet met iets nieuws kwam dat niet voor hem is geclaimd, dus geen baanbrekend onderzoek van de kant van Yasir, helaas (voor hem).

- Nooit echt de da'wah van MIAW en de Imaams na hem begrepen, alleen op een oppervlakkig niveau. Hij bleef op het niveau van Kashf as-Shubuhât en Kitâb at-Tawḥîd en ging toen overdrive, lesgeven en schrijven, om zijn onverzadigbare honger naar erkenning van de mensen te voeden.

- Bouwt zijn raamwerk op historische- en theologische misvattingen, en mengt ze tot een nagemaakte biriyani rijstschotel die hij vervolgens aan zijn toehoorders voedt.


Lees het hier;
BUTTON_POST_REPLY