Het belang van het fajr gebed!

BUTTON_POST_REPLY
Ridouan Aboe Roemaissae
Site Admin
BerichtenCOLON 165
GeregistreerdCOLON Do Mei 30, 2013 1:05 pm

Het belang van het fajr gebed!

Bericht door Ridouan Aboe Roemaissae »

Het belang van het fajr gebed!

Samengesteld door onze broeder Aboe Adam Isma'il, moge Allaah hem en zijn familie beschermen: Amien!

Allahoe Akbar!!! weer een bewijs over het Fadjr gebed.

As-salato gayroen min an-nawm, oftewel het gebed is beter dan het slapen.

Uit onderzoek is gebleken dat meeste hartaanvallen vaker in de ochtend voorkomen. Specialisten geven aan dat de bloeddruk in de ochtend veel hoger is en dat het met opstaan de druk afneemt.

https://www.ad.nl/gezond/hartaanval-is- ... ~ad69e779/

De profeet SAW heeft ons ook geleerd dat degene die fadjr op tijd verricht onder bescherming van Allah SWT staat en Allah zelf is degene die zal afrekenen met iemand die jouw kwaad wilt aandoen terwijl je onder Zijn bescherming staat.
 
En hulde en blijdschap voor degenen die salat el fadjr op tijd bidden, want deze daad van jouw zal wijdverspreid gedeeld worden over de hele wereld, niet via een Instagram post of via jouw laatste statusupdate, maar door de reine vrome engelen zoals de profeet, sallaallaahoe 'alayhi wa sallam, heeft gezegd in de volgende Hadith:

“Er zijn engelen die tot jou komen opeenvolgend ’s avonds en anderen overdag. En ze komen bijeen op de gebedstijden van Asr en Fadjr dan stijgen de Engelen die bij jou waren ’s nachts naar de Hemel op en Hij (Allah) vraagt hen; “In welke staat hebben jullie Mijn dienaren achtergelaten?” En de Engelen zeggen, “Toen we hen achterlieten, waren ze aan het bidden en toen we bij hen kwamen, waren ze aan het bidden.”

Allahu Akbar, dit zal maar over jou gezegd worden door de Engelen tegen Allah Subhanahoe Wa Ta'alaa.
 
En wellicht een van de mooiste beloningen die je kan krijgen op de dag des oordeels door middel van het bidden van salat el fadjr op tijd is het allerhoogste wat haalbaar is op de des oordeels; Het kijken naar het aanzicht van Allah,Subhanahoe Wa Ta'alaa, ofteweldoor het bidden van je fadjr gebed vergroot je je kans dat jij op de dag des oordeels Allah Subhanahoe Wa Ta'alaa mag zien!
 
En dit alles beste gelovigen is maar een kleine opsomming van de vele voordelen die je mis loopt door dat uurtje door te slapen, door even een nachtje door te halen.

Tegenover al deze beloningen staat natuurlijk een ander beeld. Dat van degene die dit bijzondere gebed niet serieus neemt, niet op tijd verricht of in zijn geheel niet bidt.

Weet beste broeder en zuster dat als jij tot deze laatstgenoemde groep hoort, weet dan de profeet SAW heeft gezegd dat het moeilijkste gebed voor de moenafieqien, de hypocrieten, het 'Isha-gebed is en het fadjr-gebed.
Het niet verrichten van het fadjr-gebed op tijd is daarmee een eigenschap van de hypocrieten. Weet ook dat er in het Hellevuur een rivier loopt die el-Wayl heet. Deze is speciaal voor degenen die het gebed niet op tijd bidt of de ene keer wel en de andere keer niet.

En degenen die salat el fadjr niet bidt zal zich suf, lui en moe voelen gedurende de dag. Het niet verrichten van je fadjr-gebed op tijd zal een bestraffing in jouw graf opleveren. Het niet op tijd verrichten van salat el fadjr kan oorzaak zijn voor het ontbreken van zegeningen, barakah in je voorzieningen, in je werk, in je inkomen en gezin.

Loopt je gezin niet lekker? Spreek dan af met je partner elkaar wakker te maken met fadjr.

En als je dan wakker bent en je hebt gebeden hef je handen dan op naar de Voorziener en de Barmhartige en vraag hulp in datgene waar je mee zit.

Moge Allah SWT het belang van het tijdig het gebed verrichten in onze hart planten en ons laten behoren tot diegenen die salat el fadjr elke dag op tijd bidden. Ameen.
BUTTON_POST_REPLY