Liefde van Allaah (subhanahu wa ta'ala) - De 10 oorzaken

BUTTON_POST_REPLY
Umm Saalih
BerichtenCOLON 8
GeregistreerdCOLON Do Mei 30, 2013 1:18 pm

Liefde van Allaah (subhanahu wa ta'ala) - De 10 oorzaken

Bericht door Umm Saalih »

Uit: Madarij as-Saalikeen vol 3, p. 17-18 door Ibn al-Qayyim al Jawziyyah
Ibn al Qayyim noemde tien oorzaken die resulteren in de liefde van Allah voor Zijn dienaar en de liefde van de dienaar voor zijn Heer.
[Deze tien zijn:]

1. Het reciteren van de Qur'an terwijl je nadenkt over de betekenis ervan en wat ermee bedoelt wordt.

2. Dichter bij Allah komen door het verrichten van vrijwillige daden na het afronden van verplichte daden. Dit is zoals staat vermeldt in een Hadith Qudsi: “Mijn dienaar komt steeds dichter bij Mij door vrijwillige daden te verrichten totdat Ik van hem hou.” [al-Bukhari]

3. Het continu gedenken van Allah onder alle omstandigheden, met je tong, hart en daden. De grootte van je liefde voor Allah wordt hierdoor bepaalt.

4. Prioriteit geven aan waar Hij van houdt boven dat waar jij van houdt wanneer je bent overmant door je verlangens.

5. Dat het hart begerig is wat de Namen en Eigenschappen van Allah betreft en het hart rondwandelt in deze tuin van kennis.

6. Het observeren van Allah's zachtaardigheid, goedheid en gunsten, zowel de verborgene als de zichtbare.

7. Dit is het meest wonderbaarlijke; dat het hart zacht, zachtaardig en onderdanig (nederig) is tegenover Allah.

8. Alleen zijn met Allah gedurende de tijd dat de Heer neerdaalt gedurende het laaste deel van de nacht, terwijl je Zijn boek leest en dat beeindigt met het vragen van vergiffenis en het tonen van berouw (tawbah).

9. Zitten met de geliefden en oprechten, terwijl je voordeel hebt van hun spraak. En niet spreken tenzij het spreken voordeliger is en je weet dat het je toestand zal bevorderen en voor anderen tot nut zal zijn.

10. Wegblijven van iedere oorzaak dat komt tussen het hart en Allah.

Deze tien oorzaken brengen de geliefden naar het station van ware liefde en brengen hen naar hun Geliefde.
BUTTON_POST_REPLY