De zegeningen van de eerste 10 dagen van Dhoel-Hidjah

at-Tahaarah, as-Salaah, az-Zakaat, as-Siyaam, al-Hadj
BUTTON_POST_REPLY
jafar abu hanifa
BerichtenCOLON 167
GeregistreerdCOLON Do Aug 22, 2013 12:51 am

De zegeningen van de eerste 10 dagen van Dhoel-Hidjah

Bericht door jafar abu hanifa »

De zegeningen van de eerste 10 dagen van Dhoel-Hidjah
Door de Nobele Shaykh S’ad Naasir Ash-Shitree Van de meest gezegende dagen zijn de eerste tien dagen van Dhoel Hidjjah (de 12e maand van de maankalender, een van de heilige maanden, en de maand van de Hadj).


Een groep van de mensen van kennis zegt : “Voorzeker, zij zijn de beste dagen van het jaar net zoals de laatste tien nachten van de Ramadan de beste nachten zijn van het jaar.”Sommige van de verschillende vormen van goede daden die gedaan worden in deze eerste tien dagen worden hieronder genoemd: Het gedenken van Allah De eerste van de goede daden is het gedenken van Allaah,

Allaah zegt de mannen en de vrouwen die Allah vaak gedenken – voor zulken heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid. [al-Ahzaab 33:35]

Het is bevestigd van de Sahaabah van de Profeet en van hem salallaahoe ‘alayhie wa sallam, dat zij het zeggen van de Takbier (Allaahoe akbar) vermeerderden in de eerste tien dagen van de maand Dhoel-Hidjah en zij verhieven hun stemmen erbij, een ieder zei de takbier voor zichzelf. Zij verhieven hun stemmen totdat de bergen schokten van hun takbier maar zij zeiden het niet in een groepsverband. Één ieder van hen zei het voor zichzelf.

Vrijwillige daden van aanbidding Dit omvat het gebed, vasten, liefdadigheid. Het is overgeleverd dat de Profeet salallaahoe ‘alayhie wa sallam het aanmoedigde om deze tien dagen te vasten en het is overgeleverd dat hij zei : “Wie de dag van Arafah vast, zijn zonden van twee jaar (het afgelopen jaar en het komende jaar) zullen worden vergeven.” [Ibn Maadjah]

Het niet knippen van de haren en de nagels van degene die het offer verricht Degene die de Oedhiyyah (offer slachting) wil verrichtten dient zijn haren en nagels niet te knippen gedurende deze tien dagen. Hij zou het vóór deze tien dagen moeten doen. De Profeet sallallaahoe ‘alayhie wa sallam zei : “Als een van jullie de intentie heeft om een dier te offeren en de maand (van Dhoel-Hidjah) binnentreedt, hij dient zijn haren en nagels niet te knippen” [Muslim]

Smeekbede verrichtten voor de Hoedjaadj (pelgrimgangers) Men dient doe’aa (smeekbeden) te verrichtten voor de Hoedjaadj (pelgrimgangers) dat Allaah hen beschermt van elk kwaad en dat hij hen (veilig) laat terugkeren naar hun landen. Dit vanwege het feit dat de Hoedjaadj de gasten zijn van ar-Rahmaan, en derhalve hebben zij een recht op ons dat wij smeekbeden verrichtten voor hen, voor het vergemakkelijken van hun zaken en hun veilige terugkeer.

Oedhiyyah – Offer slachting Men dient zich voor te bereiden voor de Oedhiyyah (de offer slachting van een offerdier) en het distribueren van het vlees onder de familie, vrienden, en de behoeftigen etc. Abu Haniefah radiya Allaahoe ´anhoe was van de opinie dat het behoort tot de verplichte daden maar de meeste van de andere (geleerden) zijn van de opinie dat het aanbevolen is. De Profeet sallallaahoe ‘alayhie wa sallam zei : “Hij die niet offert zou niet naar de Salaah moeten komen” [Ibn Maajah]1

Het deelnemen aan het ´Ied gebed Wees aanwezig bij het ´Ied gebed, groet elkaar, en vast niet op de dag van ´Ied en de dagen van Tashrieq (de 11e, 12e en 13e van Dhoel Hidjah).

Gebaseerd op de lezing van Shaykh Sa`d ash-Shitree

Vertaald vanuit het engels door Aboe Hudayfa Musa ibn Yusuf al-Indonesi

http://selefienederland.nl/site/index.p ... oel-hidjah
BUTTON_POST_REPLY