VIER BELANGRIJKE VRAGEN OMTRENT HET `IED GEBED

at-Tahaarah, as-Salaah, az-Zakaat, as-Siyaam, al-Hadj
BUTTON_POST_REPLY
jafar abu hanifa
BerichtenCOLON 167
GeregistreerdCOLON Do Aug 22, 2013 12:51 am

VIER BELANGRIJKE VRAGEN OMTRENT HET `IED GEBED

Bericht door jafar abu hanifa »

De regelgeving omtrent Salaat al-`Ied voor de man & vrouw

Shaych `Abdoel-`Aziez bin Baaz (رحمه الله) werd het volgende gevraagd[1]:

Vraag:

Is het voor de moslim toegestaan om zonder excuus weg te blijven van het `ied gebed?


Antwoord:

Het `Ied gebed is een gemeenschappelijke verplichting (fard kifaayah) volgens de meeste geleerden. En het is toegestaan dat een aantal mensen wegblijven van het `ied gebed.

Echter het bijwonen ervan en het participeren erin met (andere) moslim broeders is een sterk aanbevolen soennah waarvoor het niet gewenst is om het te laten, behalve met een geldig (islamitisch) vastgesteld excuus.

Sommige geleerden zijn van mening dat het een individuele verplichting is (fard `ayn) net zoals het vrijdagmiddag gebed is. Hiermee is het voor geen enkel plaatselijke vrije mannelijke persoon toegestaan om weg te blijven van het `ied gebed. En deze uitspraak is het meest duidelijk en correct aan de hand van de bewijzen.

En het is soennah voor de vrouwen om het `ied gebed bij te wonen. Echter dient dit te gebeuren met de correcte hidjaab en bedekking zonder het gebruik van parfum.

Dit volgens hetgeen in de twee sahihs (Moslim & Boecharie) is vastgesteld op gezag van Oem `Atiyyah (رضي الله عنها) die zei:

‟Wij werden opgedragen (door de profeet صلى الله عليه و سلم) om de volwassen meisjes en menstruerende vrouwen mee te nemen naar de twee `ied gebeden om de vreugde en smeekbeden van de moslims te aanschouwen, en dat de menstruerende vrouwen de moesalla (gebedsplek) vermijden.”

Een van hen zei:

“O Boodschapper van Allah, iemand van ons beschikt niet over een djilbaab.”

De Profeet صلى الله عليه و سلم)) zei hierop:

“Laat een zuster haar een djilbaab lenen.”

Dit duidt, zonder twijfel, op een bevestiging voor de vrouw om de twee `ied gebeden bij te wonen om zodoende de vreugde en smeekbeden van de moslims te aanschouwen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoe wordt het `Ied gebed verricht?

Shaych `Abdoel-`Aziez bin Baaz (رحمه الله) werd het volgende gevraagd[2]:

Vraag:

Hoe dient het gebed van de twee `ieds verricht te worden?


Antwoord:

De iemaam komt en leidt de mensen in het gebed met twee rak`ahs. Hij verricht als eerst de openingstakbier (takbierat al-ihraam) en vervolgens verricht hij zes takbieraat[3].

Vervolgens leest hij al-faatiha en soerah Qaaf in de eerste rak`ah. Bij het opstaan voor de tweede ra`kah zegt hij Allahoe Ackbar en wanneer hij volledig staat verricht hij vijf takbieraat. In deze tweede rak`ah leest hij al-fatiha en soerah al-Qamr. Deze twee soerahs werden door de profeet (صلى الله عليه و سلم) gelezen tijdens de twee `ied gebeden.

En als hij (de iemaam) wilt dan kan hij ook in de eerste rak`ah bidden met soerah al-A`laa en in de tweede met soerah al-Ghaasiyah.

Weet dat het vrijdagmiddaggebed en de twee `ied gebeden twee dezelfde soerahs delen en met elkaar verschillen in twee soerahs. Wat betreft de twee soerahs die met elkaar overeenkomen, dat zijn al-A`laa en al-Ghaasiyah. En de twee soerahs die met elkaar verschillen dat zijn Qaaf en al-Qamr in de twee `ied gebeden en al-Djoemoe`ah en al-Moenaafiqoen in het vrijdagmiddaggebed gebed.

Het is gewenst dat de iemaam de soennah doet herleven door deze soerahs te reciteren zodat de moslims hen herkennen en niet afkeuren wanneer zij plaatsvinden.

Hierna verricht hij de preek. Hij dient daarbij een gedeelte van zijn preek te wijden richting de vrouwen. Hij dient hen te bevelen met de zaken die zij uit dienen te voeren en hen te verbieden tegen zaken die zij dienen te vermijden. Zoals de profeet (صلى الله عليه و سلم) dat ook deed.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dien ik mijn handen op te heffen bij iedere takbier tijdens het `Ied gebed?

Shaych Mohammed bin Saalih al-`Othaymien (رحمه الله) werd het volgende gevraagd[4]:

Vraag:

Wat is de regelgeving omtrent het opheffen van de handen tijdens de takbieraat[5] met het `ied gebed? En wat wordt er gezegd tussen de takbieraat?

Antwoord:

Het meest bekende in de madhab (wetschool) van de Hanbalies is dat het soennah is om de handen op te heffen bij de takbieraat. Bedoelende bij de openingstakbier (takbierat al-Ihraam) en de extra takbieraat. Het is dus gewenst dat men de handen opheft bij iedere takbier.

Wat betreft de openingstakbier, daar hebben we een authentieke overlevering over op gezag van ibn `Omar (رضي الله عنهما) dat de profeet (صلى الله عليه و سلم) zijn handen ophief tot aan zijn schouders bij het verrichten van de openingstakbier. Wat betreft de andere takbieraat daar zijn overleveringen over van de metgezellen.

Vandaar dat de geleerden zijn gaan geschillen. Dienen de handen opgeheven te worden na de openingstakbier of niet? Het meest bekende bij de madhab van de Hanbalies is dat men wel de handen opheft zoals eerder vermeld.

Wat betreft hetgeen men dient te zeggen tussen de takbieraat in:

Sommige geleerden zeggen hierover dat er niets gezegd dient te worden.

En sommige van hen zeggen dat men Allah dient te loven en de vrede en zegeningen dient te uiten over de profeet (صلى الله عليه و سلم).

De kwestie hieromtrent is breed en alle lof is Allah.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het vrijdagmiddaggebed bijwonen wanneer deze samenvalt met `Ied
Shaych `Abdoel-`Aziez bin Baaz (رحمه الله) werd het volgende gevraagd[6]:

Vraag:

Wat is de regelgeving omtrent het vrijdagmiddaggebed wanneer deze samenvalt met de dag van `ied? Dienen alle moslims dit gebed dan te verrichten of slechts een specifieke groep? Want sommige mensen denken dat er geen vrijdagmiddaggebed is wanneer deze samenvalt met de dag van `ied.


Antwoord:

Het is een plicht voor de iemaam en de prediker om het vrijdagmiddaggebed te verrichten en om aanwezig te zijn in de moskee. Men dient het gebed te bidden met degenen die aanwezig zijn.

De profeet (صلى الله عليه و سلم) verrichtte dit gebed op de dag van `ied. Hij (عليه الصلاة و السلام) bad het `ied gebed en het vrijdagmiddaggebed. En het kan zijn dat hij in beide gebeden[7] soerah al-Ghaasiyah en soerah al-A`laa las zoals dit is overleverd en authentiek is vastgesteld in de authentieke hadieth verzameling van Noe`maan bin Bashier (رضي الله عنهما).

Echter degene die het `ied gebed heeft bijgewoond, voor hem is het toegestaan om het vrijdagmiddaggebed te laten en deze niet te verrichten. Hij bidt dan het dohr gebed in zijn huis of samen met een aantal andere broeders.

Wanneer men het vrijdagmiddaggebed met de mensen verricht dan is dit beter en completer. En wanneer men het vrijdagmiddaggebed laat omdat men het `ied gebed heeft bijgewoond en deze heeft gebeden dan is hier niets mis mee. Maar men bidt dan wel het dohr gebed alleen of in een groep.

Moge Allah jullie zegenen!

Bronnen: zie voetnoten
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.com

[1] http://www.binbaz.org.sa/mat/2500

[2] Madjmoe` fataawa wa rasaa`iel, deel 16, hoofdstuk ‛het gebed van de twee `ieds′.

[3] Voetnoot vertaler: meervoud van takbier; het zeggen van Allahoe Ackbar.

[4] Madjmoe` fataawa wa rasaa`iel, deel 16, hoofdstuk ‛het gebed van de twee `ieds′.

[5] Voetnoot vertaler: meervoud van takbier; het zeggen van Allahoe Ackbar.

[6] http://www.binbaz.org.sa/mat/19888

[7] Voetnoot vertaler: d.w.z. het `ied gebed en vrijdagmiddaggebed.
jafar abu hanifa
BerichtenCOLON 167
GeregistreerdCOLON Do Aug 22, 2013 12:51 am

Re: VIER BELANGRIJKE VRAGEN OMTRENT HET `IED GEBED

Bericht door jafar abu hanifa »

Bismillah
jafar abu hanifa
BerichtenCOLON 167
GeregistreerdCOLON Do Aug 22, 2013 12:51 am

Re: VIER BELANGRIJKE VRAGEN OMTRENT HET `IED GEBED

Bericht door jafar abu hanifa »

bismillaah
BUTTON_POST_REPLY