De gunst van Laylatoel-Qadr

at-Tahaarah, as-Salaah, az-Zakaat, as-Siyaam, al-Hadj
BUTTON_POST_REPLY
jafar abu hanifa
BerichtenCOLON 167
GeregistreerdCOLON Do Aug 22, 2013 12:51 am

De gunst van Laylatoel-Qadr

Bericht door jafar abu hanifa »

De gunst van Laylatoel-Qadr

Shaych `Abdoel-`Aziez bin Baaz (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

Vraag:

Vertel ons over laylatoel-Qadr (de nacht van de voorbeschikking). Is het (deze nacht) voor iedereen of voor ieder persoon afzonderlijk?

Antwoord:

Laylatoel-Qadr is een geweldige nacht. Allah (سبحانه) heeft haar status in Zijn geweldig boek verduidelijkt. Hij (عز و جل) zegt:

‟Laylatoel-Qadr is beter dan duizend maanden.” [al-Qadr(97):3]

En Hij (سبحانه) zegt:

‟Voorwaar, Wij hebben het (de Qor`aan) in de gezegende nacht neer gezonden. Voorwaar, Wij zijn Waarschuwers.” [ad-Doekhaan(44):3]

Het is dus een geweldige nacht. De profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft ons bericht dat deze nacht plaatsvindt in de laatste tien dagen van ramadan. Hij (de profeet صلى الله عليه و سلم) hechtte er veel waarde aan.

Hij (de profeet صلى الله عليه و سلم) stond in de laatste tien (nachten) in gebed en deed zijn best om deze nacht te bereiken. Hij zei dan:

‟Zoek het in de laatste tien dagen en zoek het in de oneven (nachten).”

Met andere woorden: het is waarschijnlijker en hoopvoller dat het in de laatste oneven nachten plaatsvindt. De 21ste, 23ste, 25ste, 27ste, en 29ste nacht[1].

Men dient deze nacht in alle nachten te zoeken. Echter het meest waarschijnlijke is dat deze (nacht) plaatsvindt in de oneven nachten. En de meest waarschijnlijke nacht (van deze oneven nachten) waarin het plaatsvindt is de 27ste.   

De soennah voor de mannelijke en vrouwelijke moslims met betrekking tot deze nacht is om deze te zoeken in alle tien laatste dagen. En dat zij streven om in deze nachten in gebed te staan, qor`aan te lezen en Allah te gedenken. Men doet dit in opvolging van de profeet (عليه الصلاة والسلام) en om deze nacht te bereiken.

Allah (سبحانه) zegt over deze nacht:

‟Laylatoel-Qadr is beter dan duizend maanden.” [al-Qadr(97):3]

Met andere woorden: het streven in deze nacht en het verrichten van vrome handelingen erin is beter dan de handelingen die verricht worden in duizend andere maanden. Dit is dus een geweldig gunst, moge Allah jullie belonen!

En of deze (nacht) voor alle mensen is of voor sommige wel en anderen niet? Daarover zeggen wij: Het is voor alle mensen.

Degene waarvan Allah het accepteert en die succes is geschonken in het handelen erin, die zal deze beloning verkrijgen. Of men nu Arabier is of niet-Arabier, bedoeïen of stedeling, man of vrouw. Als hij zich inzet en vrome handelingen verricht in deze nachten en hij is een moslim die het goede wenst, dan zal Allah (سبحانهوتعالى) hem zijn beloning geven. Waar men zich ook bevindt op de wereld!

Moge Allah jullie belonen!

Bron: zie officiele website van de Shaych (http://www.binbaz.org.sa/mat/13766)
BUTTON_POST_REPLY