Het volgen van qawaa'id: Tussen theorie en praktijk.

BUTTON_POST_REPLY
Ridouan Aboe Roemaissae
Site Admin
BerichtenCOLON 164
GeregistreerdCOLON Do Mei 30, 2013 1:05 pm

Het volgen van qawaa'id: Tussen theorie en praktijk.

Bericht door Ridouan Aboe Roemaissae »

Het volgen van qawaa'id: Tussen theorie en praktijk.

Bismillaah wa salaatoe was alaam 'ala Rasoellillaah, ama ba'd,

Assalaam 3alaikom,

Er kwam mij een artikel onder ogen van Abu Muhammed as-Surinaamie, Aslahahoellaah, die een artikel schreef onder de titel:

"Sommige stelregels van al-djarh wa ta'diel."

https://daaralhijrah.files.wordpress.co ... tadiel.pdf

Dit is mosterd na de maaltijd aangezien er al talloze artikelen zijn over deze wetenschap. Onderstaand artikel is al enige jaren oud:

http://selefienederland.nl/site/index.p ... -verworpen

En vooral deze:

http://selefienederland.nl/site/index.p ... innovators

Wie verder leest ziet dat de schrijver een doel heeft en dat is vol duiken in de lopende fitnah tussen Shaykh Mohammed bin Hadee en Shaykh Rabi' en Shaykh 'Ubayd en hij nogal selectief is in het noemen van de qawaa'id……over het toepassen maar niet te spreken…..

Het probleem is dat 'Abdullaah laat zien de qawaa'id niet aan te houden en puur te bouwen op personen en hij niets weet van de fitnah van Shaykh al-Hajoerie, Hafidahoellaah, en wat er speelde in Nederland. Daarover zijn talloze artikelen geschreven waarin VOORAL werd aangetoond dat de qawaa'id nooit werden aangehouden in deze fitnah.

Deze zijn hier:

http://selefienederland.nl/site/index.p ... htengoeden

En hier:

viewforum.php?f=12

Aangetoond en voor wie wil kan hij teruglezen.

Laten we kort kijken naar wat hij beweerde:
"Hierboven de qawaa'id die bekend zijn onder de salaf en galaf die ook werden
toegepast op alle vorige fitan zoals; fitnah abu Hasan al-Maribie, Yahya al-Hajoerie en anderen."
Wij zeggen:

Dit klopt aantoonbaar niet. We hebben naar aanleiding van de fitnah met as-Shaykh Yahyaa meerdere artikelen samengesteld waar nooit een inhoudelijk antwoord op kwam. Bijv. in de fitnah betreffende Aboel-Hassan al-Masri was het een feit dat talloze Mashaykh uit Jemen en ook as-Shaykh Rabi' zelf in het begin van deze fitnah niet accepteerde wat Shaykh Yahyaa en zijn studenten aantoonden van de fouten van Aboel Hassan en dit met een jarh moefasser:

http://selefienederland.nl/site/index.p ... aan-deel-4

In bovenstaande artikel citeren wij een gedeelte van al-Bayaan al-Fawrie van de leugenaar 'Arafaat al-Mohammedi, waarin hij heel interessant genoeg wijst naar DE 'Ulama van Jemen en daarmee een ijmaa' wil claimen die as-Shaykh Yahyaa zou tegengaan……...

Degene die niet blind volgt en logisch kan denken weet dat anno 2019 al deze Mashaykh of overleden of majrooh zijn……..Natuurlijk ook door 'Arafaat zelf en ook door Shaykh 'Ubayd, al-Bucharie e.a. Dat is geen Hadadiyyah blijkbaar? Wel als Shaykh Yahyaa zichzelf verdedigt tegen hun aanvallen?

Dus de vraag is: Welke qawaa'id hielden jullie toen aan 'Abdullaah? Aangezien as-shaykh Yahyaa en zijn studenten aangevallen werden omdat zij zichzelf verdedigden tegen de continue aanvallen van as-Shaykh 'Abderahmaan al-'Adaanie en de gasten om hem heen en andere Mashaykh uit Jemen…..?! Zij toonden fouten qua methodologie aan bij de Mashaykh uit Jemen, maar dat was Hadadiyyah, Terwijl een aantal jaar later sommige kleintjes zoals 'Ali al-Hudayfi, Hani bin Boerayk en 'Arafaat soortgelijke zaken aanstipten en toen was het Selefiyyah……..

Waar is de tatbeeq van deze qawaa'id? Ik ben heel benieuwd. Ik attendeer jou erop dat wijzen naar Shaykh Rabi' of Shaykh 'Ubayd geen qaa'ida is.

Al-'Adaanie zelf heeft kort voor zijn dood een jarh gekregen van Shaykh 'Ubayd, maar toen kwam men niet met dezelfde beschuldigingen als men tegen as-Shaykh Yahyaa uitte van: "As-Shaykh 'Abderahmaan is een moefassir, 'Aliem" en dat degene die hem aanvielen "Hadaadie" waren.
Dit terwijl as-shaykh 'Ubayd in een korte audio vol uithaalde naar al-'Adaani:

https://www.youtube.com/watch?v=8UdT8tVA8uo

Dit is totaal onvergelijkbaar qua de bewijzen die de Mashaykh en studenten uit Dammaaj aantoonde jegens as-Shaykh al-'Adaani in talloze boekwerken(!!), al-'Adaani die deze fitnah begon in Dammaaj……….Een bekende stelregel qua al-jarh wa ta'diel in deze is:

"baladiyy oer-radjoeli moeqaddam ‘alaa ghayrihi"
- De djarh van de mensen uit het gebied van de persoon heeft voorrang op anderen dan hen -


Deze stelregel volgde men niet, laat staan dat één persoon ooit inhoudelijk gereageerd heeft op de wetenschappelijke weerleggingen op al-'Adaanie met een jarh mufasser van talloze Mashaykh die betrouwbaar waren VOOR deze fitnah bij iedereen…….Toch wees men het af op basis van…..? De qawaa'id waren het niet!
(((((De aanhangers van abu Hasan al-Maribie en al-Hajoerie probeerden toen ook de grote geleerde shaykh Rabee bin Haadie in het begin van hun fitnah te kleineren door te zeggen dat hij niet goed weet wat er werkelijk aan de hand is etc. En zogenaamd waren zij in het begin van hun fitnah met shaykh Rabee of ze deden alsof shaykh Rabee met hun was.. )))))
As-Shaykh Rabi' en andere Mashaykh waren in het begin ook met as-Shaykh 'Aberahmaan al-'Adaanie, met as-Shaykh Mohammed al-Imaam en met zijn boek al-Ibanaah, met as-Shaykh Faalih al-Harbie die ook bekritiseerd werd door Dammaaj, met as-Shaykh Aboel-Hassan al-Masrie die al kritiek van meerdere Mashaykh kreeg en ook met as-Shaykh 'Ali Hassan al-Halabi die kritiek kreeg van de Lajnah ad-Daa'ima en andere 'Ulama betreffende Imaan en koefr…..

Jij doet alsof het zeggen dat as-Shaykh Rabi' niet weet wat er aan de hand is kleineren is. Nou dan kleineren jullie al decennia 'Ulama als Shaykh al-Fawzaan, Shaykh al-'Abaad en anderen, want jullie zullen nooit terugkeren naar hen en zij zijn niet "Manhaj specialisten" en andere onzin.

Sterker nog: Als iemand terugkeert naar hen en niet accepteert wat Shaykh Rabi' en Shaykh 'Ubayd zeggen is diegene geen Selefie! Maar die Mashaykh zijn het wel nog steeds?!

Dit deden jullie eerder ook bij Shaykh Mohammed bin Haadie, maar nu niet meer….Daarvoor bij Shaykh Faalih al-Harbi enz. Zij waren kopstukken van de da'wah en hun volgen was verplicht. Dan ineens spreekt een andere manhaj Shaykh over hen en zijn zij niets meer, zelfs geen Shaykh……

Natuurlijk wissen sommigen hun berichten en doen ze nu alsof zij extreem zuiver zijn, maar de geschiedenis ligt vast en dit extremisme aantonen is erg makkelijk omdat men geen methodologie volgt maar houwa.

Nee, het gaat niet om stelregels beste 'Abdullaah maar om ghulu' voor Shaykh Rabi' en pure hizbiyyah. Het probleem dat jij en anderen hebben is dat:

•Het wijzen naar qawaa'id ook inhoud dat wij jou kunnen aanspreken als jij deze niet aanhoudt; en dit doe jij zeker niet.
•De geschiedenis vastligt en wij deze kunnen oprakelen om aan te tonen of iets geschiedkundig klopt of niet en of de qawaa'id gevolgd werden.

Bij deze een uitdaging aan jou: Toon aan dat de situaties die ik aanhaalde niet kloppen. Ik ben benieuwd.
((((echter later toen shaykh Rabee openlijk tegen hun was en dat openbaar
maakte toen keerden zij zich fel tegen hem. )))
In Nederland accepteerden men het niet toen Shaykh Rabi' in het begin bij de fitnah van Shaykh al-'Adaani met as-Shaykh Yahyaa, Hafidahoellaah, zei dat het een fitnah tussen twee edele Mashaykh was……..En dat wij erbuiten moesten blijven. Wat wij ook probeerden, maar tegen zoveel ghulu' konden wij niet op! Dus werden wij gedwongen te mengen, wat wij niet wilden.

En ook toen Shaykh Rabi' tijdens de belegering van Dammaaj een telelink met Dammaaj deed was men in Nederland al volop bezig met een hetze tegen as-Shaykh Yahyaa en Dammaaj.
Waren al deze prutsers en extremisten mensen die Shaykh Rabi' kleineerden 'Abdullaah? En waarom mocht men deze groot geleerde tegengaan?

Want blijkbaar mogen deze kinderachtige personen bepalen wanneer as-Shaykh Rabi' gekleineerd wordt en wanneer niet?! En wanneer zijn ta'diel, jarh of advies wel- of niet geaccepteerd wordt en wanneer wel? Dit is wat iedereen kan zien, alhamdullillaah.

Ten tweede: Op welke wijze keerden de studenten van as-Shaykh Yahyaa zich fel tegen as-Shaykh Rabi'? Vanaf het begin gaven zij aan dat er een djarh moefasser moebayyin li sebeb was jegens al-'Adaanie en dat Shaykh Rabi' fout was……en dat het bewijs gevolgd diende te worden. Zoals in eerdere gevallen waarin er verschillende visies van geleerden waren over personen. Shaykh Rabi' was in deze tijd veel in privé bezig en sprak openlijk niet…..

As-Shaykh Rabi' werd later opgenomen en zei een aantal zaken die niet klopten over as-Shaykh Yahyaa en as-Shaykh Yahyaa reageerde inhoudelijk daarop, dat is hier aangetoond met bewijzen:

http://selefienederland.nl/site/index.p ... afsluiting

Ook schreef as-Shaykh Rabi' twee boeken qua kritiek qua hadieth op as-Shaykh Yahyaa en antwoorde as-Shaykh Yahyaa inhoudelijk met een boek.

Een stelregel van al-jarh wa ta'diel is dat:

(((Als een uitgebreide weerlegging beantwoord wordt en de reden van deze weerlegging inhoudelijk beantwoord wordt en weerlegd, dat de uitgebreide weerlegging niet geaccepteerd wordt.)))

Zoals jij hopelijk weet is as-Shaykh Yahyaa al-Hajoerie, Hafidahoellaah, een geleerde en werd zijn jarh en ta'diel al geaccepteerd in de tijd van as-Shaykh Moqbil, Rahiemmahoellaah.

De asl is dus dat zijn kennis in deze tak geaccepteerd wordt. Het is dan aan jou om aan te tonen inhoudelijk als iets niet klopt. Heel simpel. Het puur verwerpen van alles wat hij zegt is iets wat de methodologie van al-jarh wa ta'diel tegengaat omdat zijn 'adalah bevestigd is.

Shaykh Rabi' zijn kritiek werd ontkracht en deze rad is nooit inhoudelijk beantwoord. Net als weerleggingen van Shaykh Yussef al-'Inaabie op Shaykh Rabi' qua hadieth.

Wat men deed in de tijd van de fitnah van al-'Adaanie is op de man spelen, wijzen naar andere Mashaykh die het oneens waren etc. etc. Maar niet eerlijk toegeven dat men inhoudelijk de jarh niet kon weerleggen. Hoe kon iemand dan Hadaadie zijn? Dit aangezien de jarh moefasser op al-'Adaani tot vandaag in 2019 NOOIT inhoudelijk beantwoord is!

Want Shaykh 'Ubayd en anderen kwamen pas later in deze fitnah en begon Shaykh Yahyaa aan te vallen en men volgde hen blind zonder van twee kanten te kijken en as-Shaykh Rabi' zegt hierover:
Vraag: Hoe dient men om te gaan met personen die zeggen: “Foelān (i.e. een bepaald
persoon) is tot innoveerder verklaart door de geleerden”. Maar zijn fouten doen hem niet uit Ahl oes-Soennah treden? En dat deze Manhadj nieuw is, en verschenen na het overlijden van de grote geleerden zoals al-Albānie, en Ibn Bāz, en al-‘Oethaymīn __ _____ ?

Antwoord: Ja, deze Manhadj is pas ontstaan. En jullie hebben kennis over al-Djarḥ wat- Ta’diel - hetgeen wij gezegd hebben. Mensen hebben een Djarḥ uitgesproken. Aldus, als zij een Djarḥ hebben uitgesproken zonder bewijs dan hebben hun woorden geen waarde. En als zij een Djarḥ hebben uitgesproken met bewijs, dan is het verplicht voor degene die hen tegengaat om het te erkennen en om terug te keren naar het correcte en de waarheid. En om het bewijs te nemen.

Want veel mensen verloochenen de waarheid, en zij verwerpen de waarheid. En dit is een ernstige gevaarlijke zaak. Zodoende - zoals ik jullie heb gezegd, dit is de stelregel in al-Djarḥ wat-Ta’diel: er wordt van degenen die een Djarḥ hebben uitgesproken uitleg verzocht van hun Djarḥ. En er wordt om bewijs gevraagd voor hun Djarḥ, als zij bewijs hebben. Echter, als zij over bewijzen en argumenten beschikken, dan is er bewijs en wordt de waarheid gevolgd. En is alles geëindigd.”
Dit was bij al-'Adaanie het geval: De bewijzen waren overweldigend.

Ash-Shaych ‘Ubayd waarschuwt ook tegen al-walaa` en al-baraa` op basis van personen, hij zegt:
Van de aanleidingen voor het opsplitsen van de eenheid, en het versplinteren van de Selefiyyīn is het ophogen van Mashayikh, waar al-walaa` (loyaliteit) en al-baraa` (vijandschap) aan verbonden wordt. En wat dit duidelijk maakt is dat veel van de studenten van kennis het niet accepteren, als hetgeen wat hun Mashayikh bevestigd hebben, bekritiseerd wordt. Degenen waarvan hun harten vol zijn geraakt met liefde voor hen. Dus wie kritiek heeft op deze Mashayikh, daar tonen zij vijandschap tegen, en hebben zij afkeer van, niet omkijkend naar het bevestigde, duidelijke, en correcte bewijs, waarbij valse uitleg niet mogelijk is.

Dit is al-Hizbiyyah in zijn zuiverste vorm, hetgeen zij beweren te haten, en waarvan zij haar mensen tot innoveerders verklaren, en die zij dwalend verklaren, maar zij zelf verkeren erin, met dit pad van fanatisme voor personen.
En naar dit schaamteloze pad, verwees Shaych oel-Islaam Ibn Taymiyyah in zijn uitspraak:

“Het is aan niemand om een persoon op te hogen bij de Oemmah, en op te roepen naar zijn pad, en om loyaliteit en vijandschap voor hem te hebben, behalve (bij) de Profeet. En men verhoogt voor hen (i.e. de Oemmah) geen uitspraken, waar men loyaliteit en vijandschap op bouwt, behalve de uitspraken van Allaah, en Zijn Boodschapper, en waar
de Oemmah overeenstemming over heeft bereikt. Sterker nog, dit is de handelswijze van den Mensen van Innovatie, degenen die een persoon voor zichzelf ophogen, of een uitspraak, waarmee zij tweedracht zaaien in de Oemmah, en zij bouwen loyaliteit op die uitspraak, of die toeschrijving, en zij bouwen (er) vijandschap (op). ”
[Madjmoe’ al-Fataawa 20/164]
As-Shaykh Rabi' zegt iets soortgelijks:
[ash-Shaykh Rabee’ gaat verder:] Aldus dient elke moslims zichzelf te doorzoeken, want een persoon kan neigen naar een persoon van waarheid op grond van begeerten. Dus hoopt hij voordat de waarheid voor hem duidelijk is geworden dat die bepaalde persoon (i.e. die zijn vriend is) overwint, middels het bewijs of iets anders dan dit. Dus neigt hij zelf naar die persoon omdat het die bepaalde persoon is. En zelfs al is die persoon op de waarheid, dan nog is het niet toegestaan om deze neiging te hebben. Aldus zegt hij: als deze neiging aanwezig is - al is het voor de persoon die op de waarheid is- dan is het van het oordeel van al- Djaahiliyyah. En dit is een zaak die niet opkomt in de gedachten van véél mensen. Aldus, is het verplicht voor de moslim om rekening te houden met Allāh in de zaken waar meningsverschil over is, en dat zijn doel enkel is het kennen van de waarheid, of die nou met dié of dié persoon is.

En op grond hiervan zegt ash-Shaafi'ie: ‘’als ik een debat inga, dan bekommer ik mij er niet om of de waarheid met mijn kompaan (i.e. de opponent in het debat) is of met mij is.'' Aldus bekommert hij zich er niet om, en hij verlangt er niet naar dat de waarheid met hem is - sterker nog - hij verlangt er naar dat de waarheid met zijn kompaan is en dat de overwinning aan hem is. Dit is het hoogstaande karakter en dit is de rechtstaande Religie. Wij vragen Allāh om ons en jullie tot deze eerlijke naar de waarheid zoekende categorie te maken, die ver van de begeerten en de manieren van al-Djaahiliyyah zijn. Dus hetgeen verplicht is voor ons o broeders, is dat wij onszelf onderzoeken, dus degene die in zichzelf iets van deze ziekte treft, hij dient zichzelf recht te zetten en de slagende behandeling te aanvaarden en altijd te zoeken naar de waarheid om zichzelf te redden van de afgrond van at-Ta’assob al-A’maa (blinde fanatisme) dat kan leiden naar het toekennen van deelgenoten aan Allāh de Verhevene, of het leidt naar gevaarlijke dwaling.

Dit zijn korte glimpen over at-Ta'aṣob, en waar het naar geleid heeft, en waar het naar leidt aan fatale resultaten. Moge Allāh de Islamitische Oemmah tegen de kwaadheid ervan beschermen, en moge Hij ons succes schenken in het terugkeren naar het Boek van haar Heer en de Soennah van haar Boodschapper S en de Manhadj van haar Vrome Voorgangers. En moge Hij de Oemmah bij haar voorhoofd nemen en leiden naar al het goede. En de Salaah en Salaam van Allāh zij over onze Profeet Mohammed en zijn familie en al zijn metgezellen.’’
[Einde woorden ash-Shaykh Rabee’]
De uitspraken zijn genomen uit dit artikel toen sommigen het nodig vonden met schuilnamen Shaykh Yahyaa aan te vallen:

http://selefienederland.nl/site/index.p ... -zuivering

De stelregels maken het lastig voor jou 'Abdullaah: Óf jij laat zien dat wat as-Shaykh Yahyaa inhoudelijk aandroeg jegens as-Shaykh Rabi' fout is óf jij volgt de qawaa'id. Hetzelfde bij al-'Adaanie en as-Shaykh 'Ubayd.

Want wat voor zin hebben qawaa'id als jij jouw mening op namen en extremisme bouwt?
Want zelfs Shaykh 'Ubayd en Shaykh Rabi' weerleggen jouw zienswijze aangezien zij fout kunnen zijn? En jullie aantoonbaar erg veel extremisme jegens deze Mashaykh hebben.
Óf je weerlegt hun woorden zelf vanuit hun werken maar dan verklein jij hen volgens jouw stelling?

Ik denk dat jij weinig keuzen hebt.
((((Deze politieke stap om zo te werk te gaan was slechts om zoveel mogelijk aanhangers te houden.)))))
Dit is een bewering zonder bewijs en het bewijs dat wij ter beschikking hebben is dat de kritiek op Shaykh Rabi' en 'Ubayd zowel moreel als wetenschappelijk correct is.

Moreel: Zij vielen as-Shaykh Yahyaa aan en hij en zijn studenten verdedigden zich wat volgens de shari'ah een recht is van iedere moslims bij onrecht.

Wetenschappelijk: Toon maar inhoudelijk aan waar men Shaykh Rabi' of Shaykh 'Ubayd niet bekritiseerd heeft met bewijzen? De bewijzen staan nog open en zijn onbeantwoord.
(((((Ook bepaalde bekende du'aat (Uitnodigers) van Nederland hanteerden dus toen deze qawaa'id op abu Hasan al-Maribie en al-Hajoerie.. en zagen toen wel in dat de kleineringen jegens shaykh Rabee (dat hij de werkelijke situatie niet weet) een laster op de shaykh was en uitten dat ook tegen de aanhangers van al-Maribie en al-Hajoerie in schriftelijke weerleggingen en in hun uitspraken.)))))
)

Welke schriftelijke weerleggingen? Men kwam met algemene uitspraken en alles is inhoudelijk beantwoord betreffende al-Hajoerie. Ik gaf jou eerder linken.

Dan kom jij in 2019 jouw neus weer in deze zaken steken? Als jij wilt geef ik jou talloze artikelen en men kon- en kan deze niet inhoudelijk beantwoorden.

Dit kun jij ook niet omdat het objectief de waarheid is en wij niet deze ghulu' hebben voor Shaykh Rabi', maar ook niet voor Shaykh Yahyaa of as-Shaykh al-Fawzaan!

Jij doet alsof Shaykh Rabi' nooit fout kan zijn, dit zeggen jullie niet eens over Ibn Ma'ien, of Imaam Ahmed of al-Buchaarie of Shaykh al-Albaanie. Dit is pure ghulu' en vals.

Ja in theorie zeggen sommigen heel dapper "iedereen maakt fouten, ook Shaykh Rabi'", maar als ik dan zeg: "Klopt kijk wat de lajnah aantoonde, of as-Shaykh ar-Radjihie van het tegengaan van een bevestigde ijmaa' van de koefr van degene die niet handeld met de ledematen" dan ben ik Hadadee…….

Dus wat voor zin hebben qawaa'id en theoretische beweringen dan? Het start- en eindpunt is dat Shaykh Rabi' gelijk heeft: Ook al zien ze met hun eigen ogen dat zij het zelf soms niet eens zijn! Maar dan blijven zij stil omdat kritiek op iedereen kan, behalve drie personen……Dat is Hadadiyyah.
Vergeet wat Shaykh Rabi' zegt in zijn boeken en opnames van het blind volgen van hem, dat hij geadviseerd wil worden etc. Want als men tatbeeq doet is men een geheime Ikhwaanie etc.

(
(((Alleen nu in deze fitnah met Muhammed bin Haadie laten ze deze welbekende qawaa'id achterwege (voor hun aangangers in NL) en doen ze precies hetzelfde als wat de aanhangers van al-Maribie en al-Hajoerie deden; het kleineren van shaykh Rabee door te zeggen dat hij oud is en niet goed van de werkelijke situatie afweet en doen ze alsof ze (nu nog) met shaykh Rabee zijn of alsof ze niet tegen shaykh Rabee zijn! )))
Wat een ghulu'. Allereerst zijn beide groepen, die eerst samen de geredde groep vormden, extreem in hun ophoging van sommige Mashaykh, en deze Mashaykh wijzen dit op papier af, en wie objectief kijkt ziet nu drie zaken:

Beide groepen:

Accepteerden in het verleden niet de kritieken van de Lajnah op sommige Du'aat qua Imaan en koefr of bleven er stil over. Shaykh 'Ubayd en Shaykh Rabi' verdedigden Shaykh al-Halabee tegen achteraf terechte kritiek…….

Men accepteerde ook niet de kritieken op 'Abderahmaan al-'Adaanie, Mohammed al Imaam zijn boek al-Ibanaah, Haani Burayk en anderen. Deze zijn nu bij beiden groepen zwaar bekritiseerd…..al dekken sommige Burayk nog steeds in……

Waarom waren ahl Dammaaj Hadadiyyah? Dit aangezien veel de kritiek makkelijk terug te lezen is en men niets verkeerd zei en de inhoudelijke kritiek op deze personen veel inhoudelijker-, wetenschappelijker- en evenwichtiger is dan van bijv. Shaykh 'Ubayd die drie minuten praat en men volgt het?!

Waarom accepteerden jullie, o volgelingen van qawaa'id, deze qawaa'id niet toen van gestudeerde en geleerde mensen? Aangezien men in die tijd een jarh moefasser gaf op al-'Adaanie en anderen en men de asbaab van deze jarh gedetailleerd uitlegde?
Het antwoord: Hizbiyyah en blind taqlied en ta3assob.

Hier zijn een aantal voorbeelden weergegeven waarop nooit een antwoord is gekomen omdat het de waarheid is en de extremiteit van de groep laat zien:

viewtopic.php?f=12&t=554

Anders: Tafaddal.

Ook accepteerde men toen beiden geen letter kritiek op de 4 mashaykh: As-Shaykh Rabi', as-Shaykh 'Ubayd, as-Shaykh Mohammed bin Hadie en as-Shaykh 'Abdullaah al-Buchaarie.

Ik wil jou helpen herinneren dat as-Shaykh al-Buchaarie Imaam Moqbil lasterde maar men dit niet belangrijk vond en dat zijn echte studenten dit wel oppakten en Shaykh al-Buchaarie zijn dholm weerlegde…….Zoals de weerleggingen van Shaykh Yahyaa, Shaykh Hassan bin Qaasim ar-Raymee, Shaykh Maani' en Shaykh 'Abdel-Hameed al-Hajoerie…….
Deze zijn terug te lezen en luisteren en al-Buchaarie kon- en kan niet inhoudelijk reageren op wat men aantoonde. Shaykh Moqbil, Rahiemmahoellaah, die trouwens niets te maken had met de zaak en al lang overleden is……

Of toen as-Shaykh Mohammed bin Hadee zichzelf misdroeg door as-Shaykh Sultaan al-'Eid, Hafidahoellaah, valselijk aan te vallen en te stoken in Riyaad bij zijn studenten. Toen as-Shaykh Sultaan zichzelf verdedigde was hij een smerige Hadaadie!
Dit door dezelfde extremistische pubers die as-Shaykh bin Haadie nu faasiq noemen…..dit is wat extremisme en jahl met mensen doet.
Toen volgde men geen bewijzen, maar nu ook niet. Qawaa'id al helemaal niet. Want waar reageerde Shaykh Mohammed bin Hadie inhoudelijk op deze jarh van Shaykh Sultaan?

Wij wezen deze dingen wel af, alhamdullillaah……zie je het verschil? Dit aangezien qawaa'id volgen en bewijzen volgen bij alle Mashaykh moet en in alle situaties. Niet wanneer het jou uitkomt 'Abdullaah.
Dan wordt het gewoon gespeel om jouw Shaykh te steunen en niet de waaarheid en dat is pure Hizbiyyah!

De situatie nu: De groep met Shaykh Rabi':

Deze beweren dat anderen qawaa'id achterwege gelaten worden en dat Shaykh Rabi' altijd gelijk heeft en andere ghulu'.
Vraag welke geleerde dan ook in Riyaad, Mekka of Medina en je zult zien dat dit extremisme is welke tegenstrijdig is aan de Selefie methodologie. Ik heb ook praktisch meerdere voorbeelden gegeven van zaken waarin Shaykh Rabi' achteraf aantoonbaar fout is en ik kan er nog meer geven!

Als we nu specifiek kijken naar de huidige fitnah dan is het diep triest. Jij haalde de stelregels aan van al-jarh wa ta'diel. Laten we kijken naar twee verhandelingen die Shaykh Mohammed bin Hadie prees:

https://saafiqah.com/?p=1013

https://saafiqah.com/?p=929

Dit zijn beide een jarh moefasser en dit soort zaken zijn al bijna tien jaar eerder aangetoond door talloze studenten van as-Shaykh Yahyaa, Hafidahoellaah, maar toen ging men ook wijzen naar as-Shaykh Rabi' en dat hij het niet eens was met de jarh etc. Zonder ooit inhoudelijk iets te beantwoorden wat simpelweg onmogelijk was aangezien 'Arafaat een kathaab is en blijft.

Nu zegt Shaykh Rabi' ook dat "Mohammed bin Haadie geen enkel bewijs heeft."

Nou ik zie twee pdf-bestanden die aantonen dat er zeker wel bewijzen zijn……Dit klopt dus feitelijk niet. Zoals het ook niet klopte toen Shaykh Rabi' 'Arafaat steunde toen hij aantoonbaar meerdere malen loog jegens Shaykh Yahyaa!

Dan is de vraag beste volgeling van qawaa'id: Waar is de ta'diel moefasser die de genoemde redenen van deze jarh weerleggen die Shaykh bin Hadee steunt in de pdf bestanden van bijv. Shaykh Rabi' zelf? Als jij deze niet kunt overleggen dan volgen wij deze qaa'ida:

"De jarh mufasser gaat voor de ta'diel mujmal."

En deze qaa'ida:"Degene die bevestigd gaat voor degene die ontkent."

En deze qaa'ida: "Wie het bewijs kent, gaat voor degene die het niet kent."

Deze qawaa'id worden al eeuwen toegepast bij alle 'Ulama, dus ook bij Shaykh Rabi'. Dit is natuurlijk niet het "verkleinen" van iemand, maar het volgen van bewijs. En als wij dit doen bij 'Ulama als al-Albaani, Ibn Baaz en anderen, dan ook bij Shaykh Rabi'!

Het zijn nogal wat bewijzen tegen 'Arafaat in beide pdf bestanden zoals:

•Het bewust stoken;
•Posten onder schuilnamen;
•Geleerden uitspelen etc.
•Ze willen laten vallen;
•Zich mengen in zaken qua fatwaa etc.

Wat schaamteloos is dat de getuigen dit wel accepteerden van 'Arafaat toen hij dit deed tegen sommige andere Mashaykh als as-shaykh Yahyaa en dit niet afwezen van hem…….maar nu pas aanhalen om zijn verdorven persoonlijkheid achteraf aan te tonen? Subhaan Allaah! Hoe kan iemand "thiqqa" zijn als hij zo smerig te werk gaat en dit al zolang doet 'Abdullaah?

Wat heb je eraan om Mashaykh van de Soennah kapot te willen maken, maar tegelijkertijd laf te zijn jegens Shaykh 'Abdel-Mohsin al-'Abaad, Shaykh al-Fawzan en anderen die niet eens willen mengen in deze zaken, hier al jaren tegen waarschuwen, laat staan dat zij een positie in willen nemen?

Als je kijkt waarom men elkaar nu bestrijd, dan liggen beiden dichter bij elkaar dan bij Shaykh al-Fawzaan: Deze wijst talloze zaken af bij beide groepen, laat staan dat hij zich aan hun dwangmatige lijstjes van betrouwbare- en weerlegde Mashaykh houdt!

Waarom bepaald 'Arafaat wie en wanneer deze onder vuur moet komen en kiest hij Mashaykh uit die hij wel- of niet aanvalt? En waarom moest hij Shaykh Rabi' beïnvloeden tegen al-Hajoerie en beweerde hij dat zijn methodologie anders is en minder dan die van 'Ubayd?
Ja hij doet vaak taubah na dwangmatig gedraai, maar wat zegt dit over iemand? Stoken, liegen en Mashaykh proberen te beïnvloedden en hun volgens jou aantoonbaar kleineren? Want anders waarom Shaykh Rabi' beïnvloeden als hij alles al weet?! En waarom enkel taubah doen als hij zich er niet uit kan liegen door anderen te beschuldigen?

De voormalige leeuw van de Soennah, Shaykh Mohammed bin Hadee, steunt deze jarh en accepteert deze. En hij was toch een 'Allamaah? Dan kun jij op zijn minst laten zien wat er fout is aan deze jarh mufasser als jij qawaa'id volgt? Want de jarh is moefasser en moebayyin li-sebeb en ook andere 'Ulama en Mashaykh steunen deze…

Het wijzen naar de rechtszaak of sommige scheldwoorden van Shaykh bin Haadie zorgt er niet voor dat deze jarh niet meer bestaat?! Laat staan dat je zo kunt wegduiken voor de inhoud: Dan speel jij met de Deen aangezien andere Mashaykh die niet veroordeeld zijn dit ook steunen!

Maar dat willen jullie wel graag omdat het een spelletje is om hem uit te schakelen.
Maar toen dezelfde rechtbank as-Shaykh bin Hadee in het ongelijk stelde jegens as-Shaykh Ibraahiem ar-Ruhaylie en hem veroordeelde, nadat bin Hadie geen gehoor gaf aan de oproep van as-shaykh ar-Ruhaylie om:

•Een openlijk debat te houden;
•Of schriftelijk te reageren;

En Shaykh ar-Ruhaylie dus een rechtszaak startte en won(!!), toen hoorden wij dezelfde mensen niet over "de betrouwbare rechters en sommige 'Ulama die Shaykh Ibrahiem steunde, zoals as-shaykh al-'Abaad, as-Suhaaymie en anderen…."
Hier ziet men de zgn. toepassing van qawaa'id en pure willekeur! Want eerlijk gezegd; As-Shaykh Ibrahiem ar-Ruhaylie heeft in twee boeken inhoudelijk geantwoord (zoals Shaykh Sultaan eerder in 1 boek) en er is nooit een antwoord gekomen van Shaykh bin Haadie……Kan het dan zijn dat Shaykh Mohammed bin Hadie daar ook fout was? En hebben andere Mashaykh misschien ook eer en rechten volgens de shari'ah?

Sterker nog: 'Abdessamad al-Hollaandi, de Shaykh zonder da'wah, werd geprezen omdat hij zich tegen zijn leraar bin Haadie keerde na jaren trouwe taqlied! Oeps, hij was ook reeds veroordeeld. Maar dit mag allemaal blijkbaar als men het eens is!

Ook vergeten sommige extremisten uit Den Haag en Rotterdam en Amsterdam die zich afgescheiden hebben van hun Shaykh Boestha dat zij zelf Shaykh Rabi' dwangmatig tegengingen in het aanvallen van as-Shaykh Yahyaa. Dit mocht blijkbaar wel toen men dit wilde doen? Want waarom adviezen van Shaykh Rabi' tegengaan? Was dit geen Hadadiyyah? Of is het alleen Hadadiyyah als jullie geen bewijzen hebben en weten dat jullie fout zijn?

Dit waren dezelfde mensen die hysterisch reageerden toen wij Boestha aanspraken op zijn oneerlijkheid en eeuwig gedraai voor eigen voordeel en om zijn aanhang tevreden te stellen. Dit omdat Boestha privé zaken toezegde aan ons en deze openlijk niet wilde herhalen!

viewtopic.php?f=12&t=677

Toen was hij Shaykh Boestha die al 20 jaar bezig was met da'wah en vielen Hajaawira hem aan en nu vallen zijn voormalig hartsvrienden hem aan! Want hij gaat Shaykh Rabi' tegen, iets wat zij zelf natuurlijk wel mogen wanneer het uitkomt! Met waarheidsvinding heeft het niets te maken.

Want ging Boestha niet een ijmaa' tegen qua koefr en imaan die de 'Ulama aanstipten? Maar niemand van de "groep" die toen iets zei.......Nee bij al-Halabi was dit wel een grove fout volgens sommigen, wat zij weer introkken of erover zwegen toen Shaykh Rabi' schreef over deze materie en daar ook de fout in ging......

In de fitnah met Shaykh Yahyaa was Boestha eerder ook nogal twijfelachtig en ging hij ook meerdere volgelingen tegen die wel tabdi' deden op Shaykh Yahyaa en zij hebben dit met eigen ogen gezien- en ook gehoord: De hetze was toen amper aanwezig, waarom?

De groep met Shaykh Mohammed bin Haadie:

Deze groep hebben gelijk in hun kritiek op sommige fitnah zaaiers die zich als Du'aat voordoen zoals 'Arafaat, maar waarom nu pas? En waarom deden zij zelf mee met deze fitnah zaaiers toen het bij anderen dan hun geliefde Shaykh Mohammed bin Hadie gebeurde?

Wij hebben hen inhoudelijk veel bewijzen overlegd en wallaahi sommigen van de Du'aat getuigden tegen 'Arafaat en wezen af wat hij deed bij Shaykh Yahyaa…Lees goed: Bij ons getuigden zij, openlijk niet…..want dan komt groepsdruk en angst om de hoek kijken.

Maar miraculeus draaide men 180 graden en ook al was hij volgens hen fout, ineens was hij goed en als je dan inhoudelijk keek of er iets veranderd was of hij zijn leugens uit de Bayaan al-Fawri openlijk terug nam…….?
Nee dit deed hij niet, maar hij heeft macht en zit dicht bij Shaykh 'Ubayd en Shaykh Rabi' en men is bang dat hij deze inschakelt tegen hen. Zo simpel is het gewoon.

Dus laat men de waarheid voor eigen maslaha en speelt zo met de da'waah………Dit voor aanzien, volgelingen en positie.
Maar blijkbaar hou je het niet vol als je op eieren loopt.

Deze groep zien de andere groep met Shaykh Rabi' als hun broeders die wel fouten hebben en zijn zo vriendelijk jegens hen. We hoorden Boestha dit ook zeggen in zijn belangrijke vermoeiende verduidelijking die uitmondde in een tweede verduidelijking en verdediging van zichzelf, zoals altijd, want het gaat altijd om hem. De eer van anderen is niets waard.

Dit omdat zij hem stiekem opnamen en proberen te schandaliseren, maar blijkbaar geeft dit niet want je blijft broeders. Tabdi' doen op hem en zijn Shaykh mag ook, waarschuwen voor zijn hele da'waah mag ook, uitschelden ook, want het zijn zulke lieve broeders, ze zijn alleen een beetje extreem en bedoelen het goed……..

Dat hij mensen "die Hajoeri volgde" anders behandeld en ze uitnodigt "om taubah te doen," ook al heeft hij inhoudelijks nooit wat kunnen aantonen en hadden zij deze zaken niet nodig bij hem om zijn baatil aan te tonen is blijkbaar de Selefie methodologie bij deze vreemde mensen. Het is onbegrijpelijk een 60-jarige zo te zien- en horen draaien om maar "zuiver" gevonden te worden door een stel fitnah zaaiers en zijn Shaykh en standpunt vast te houden. Ik schaamde mij met plaatsvervangende schaamte voor al dat gedraai en politieke spelletjes.

Helaas wilde Boestha zich verduidelijken voor zijn aanhang nadat hij onder zware druk stond van Shaykh bin Haadie met een opgeblazen verhaal waarin hij heldhaftig zijn Shaykh Mohammed bin Haadie kon verdedigen in het huis van Shaykh Rabi' en ze hadden helemaal niets behalve het woord 'aahir…….Hij kwam op voor de waarheid en was erg wetenschappelijk en dapper…..

Toen doken er stiekem opgenomen gesprekken op waar de leeuw een muis bleek en duidelijk werd dat Boestha zijn persoonlijkheid niet tegen druk kan en zijn weergave totaal niet klopte met wat te horen is op de opname…..Juist was te horen dat hij gelijk al vast gezet werd door Shaykh Rabi' die Shaykh bin Haadie aanpakte op sommige bewoordingen en Boestha zweeg en stelde zich nederig op……

Toen moest hij weer aan damage control doen voor zijn achterban en was het zo gemeen dat men stiekem opnam, want dat kan echt niet…..
Ach jah, toen wij Boestha aangaven dat mensen de woorden verknippen van Mashaykh, onder schuilnamen postte en openlijk logen, ging hij uitvluchten zoeken voor deze smeerlappen.

Nu het hem zelf overkomt is het toch slecht en 'Arafaat? Jah daar waarschuwden wij meer dan 8 jaar geleden al voor met een jarh mufasser en vele bewijzen maar volgens Boestha was hij een Shaykh…….en waren de degenen die voor hem waarschuwden degenen die mensen wegjoegen bij de waarheid! Wow, dit zei hij niet eens over Shaykh al-Fawzaan!

Nou deze Shaykh 'Arafaat heeft het op jou gemunt Boestha, misschien dat je nu wakker wordt? En je kunt het nu wel accepteren aangezien as-Shaykh Mohammed bin Hadie het ook zegt over 'Arafaat? Dus is hij nu Hadaade op basis van de twee pdf bestanden die zijn smerige aard laten zien? Of is Shaykh Yahyaa dit als hij zichzelf verdedigt tegen aanvallen van anderen? En sinds wanneer zijn de zaken die 'Arafaat doet niet zaken die iemand een innoveerder maken? Liegen, stoken, opsplitsen?

Als men alleen Shaykh Rabi' tegengaat, al is het met bewijzen en volgens qawaa'id, is iemand Hizbie, maar deze zaken die 'Arafaat doet maken iemand geen Hizbie?
Is dit Selefiyyah?

Het probleem ligt ook bij Shaykh Mohammed bin Hadie zelf. Op basis van zijn eerdere navolging van Shaykh Rabi'en het opleggen van diens visie aan anderen heeft hij dholm bij meerdere mensen gedaan. En moest men Shaykh Rabi' bezoeken tijdens de Haj en andere onzin. Nu is 30 jaar vriendschap en trouwe steun uit het raam gegooid en hopelijk ziet as-Shaykh Mohammed bin Haadie dit in. En ook Boestha na 20 jaar trouwe navolging van Shaykh Rabi'…….Je ligt eruit Boestha.

Want het zeggen dat Shaykh Rabi' jouw vader is en mag zeggen wat hij wil komt vreemd over als as-Shaykh bin Haadie wel spreekt over bijv. as-Shaykh as-Suhaymie of as-Shaykh al-'Abaad…..Dit zijn geweldige 'Ulama die dag en nacht lesgeven en niet zulke lui om zich heen hebben die met onzin komen…..maar toch bekritiseerde as-Shaykh Mohammed bin Hadie hen. Waarom hen wel? Omdat zij hem niet gaan aanvallen? Want hij ligt zwaar onder vuur van Shaykh Rabi'…..blijkbaar mag hij dit wel?!

Laat staan dat het aan hem is om zichzelf te verdedigen tegen dholm als men dit zo ziet, of hij moet het eens zijn dat hij majrooh is?
Het is gewoon onbegrijpelijk hoe men omgaat met volgens hen de Sa'afiqa en hun Du'aat: Heel voorzichtig en bang, terwijl men anderen die aantoonbaar nooit met deze fitnah bezig waren, laat staan openlijk logen, gelijk afgeknald werden!
((((Daarnaast verklaren ze iedereen die shaykh Rabee verdedigd als afgedwaald maar niet shaykh Rabee zelf! )))))
Dat is problematisch ja, want jullie beiden groepen zijn letterlijk als de dood om te zeggen dat Shaykh Rabi', Shaykh 'Ubayd of Shaykh bin Haadie fouten gemaakt hebben.
Natuurlijk mag men dit zeggen over Shaykh al-Fawzaan, Shaykh al-'Abaad, de Muftie en anderen! Maar wee als je praat over DE Imaam van Ahloe Soennah….

Dit terwijl de grote 'Ulama en studenten meerdere wetenschappelijke fouten van Shaykh Rabi' hebben aangetoond. Qua imaan en koefr, het omgaan met sommige vraagstukken etc. Maar als je dit zegt ben je Hadaadee, Hajoerie etc.
Alleen bij hem en Shaykh 'Ubayd, bij anderen mag dit wel!

Maar als je liegt over Mashaykh die dagelijks de Deen van Allaah verspreiden op basis van de meest rare streken wordt je geprezen zoals bij 'Arafaat al-Barmaki (wat hij bleek te zijn nadat mensen uit Dammaaj dit al jaren geleden aantoonden, alhamdullillaah)…..
(((((De aanhangers van deze du'aat in NL die de Arabische taal niet machtig zijn, afhankelijk zijn van deze du'aat en denken omdat de meerderheid in NL met hun zijn dat dat de waarheid is, zijn slechts een prooi van hen die spelletjes spelen ( (متلاعبون zoals shaykh Rabee hen (die bepaalde bekende du'aat in NL) zelf noemt.
Abu Muhammed Abdullah as-Surinamie )))))
Wij zijn ook niet afhankelijk van iemand als jou 'Abdullaah. Jij duikt ineens op en wilt mensen adviseren met wat jij niet hebt en vergeet dat alles alhamdullillaah al jaren duidelijk is voor degenen die qawaa'id volgen en bewijzen..

De meerderheid betekent inderdaad niets en de fitnah van as-Shaykh Yahyaa heeft dit bewezen.
Jullie zijn nu nog steeds dagelijks bezig met elkaar op de meest walgelijke manier: onder schuilnamen elkaar aanvallen, hacken, stiekem opnemen, elkaar willen uitschakelen maar slijmen in het gezicht, touw trekken om positie, baatil bij manhaj vriendjes verzwijgen maar bij anderen opblazen, dubbele trol accounts openen etc. etc.

Zie je deze walgelijke manieren bij echte studenten? Sterker nog: Waarschuwden 'Ulama als al-Fawzaan, al-'Abaad, as-Suhaymie en anderen niet al meer dan 10 jaar voor deze eeuwig duurde tabdi' wars? Ik zou nooit mijzelf verlagen tot deze stiekeme- en zwakke manieren. Advies kan- en moet gewoon gegeven worden omwille van Allaah en uitgangspunt is de waarheid verduidelijken en niet mensen afknallen.

Daarom adviseer ik jou en de mensen van beide groepen:

Laat deze onzin en ghulu' en ga da'waah doen. Er zijn talloze gevaren die spelen voor de moslims in Nederland zoals secularisme, mensen die Soefisme en andere zaken verspreiden openlijk, het verspreiden van shoeboehaat over de Islaam, maar jullie zijn bezig met een stel Du'aat die nietszeggende zijn en dan zijn jullie maanden, zo niet jaren, aan het touwtrekken wie zuiver is en wie niet.

Dit terwijl de meerderheid in Nederland dit niet begrijpen en zich hier niet mee bezig houden. Er zijn nu zeker meer dan 40 Mashaykh en studenten aangevallen en afgeschreven voor zaken waarbij jullie dit niet durven bij de Kibaar al-'Ulama die dag- en nacht lesgeven! Dit op zich bewijst jullie baatil!

En bij belangrijke zaken? Dan is de inzet minimaal en de Du'aat van jullie die dit wel willen doen zijn bezig brandjes te blussen bij iedere nieuwe fitnah omtrent personen en hun positie te bepalen jegens hun achterban en sommigen van hen vallen daardoor weer in blunders!

Ga lekker kennis opdoen bij de grote 'Ulama die dagelijks lesgeven dan gaat een wereld voor je open en je bent dan ook echt bezig met kennis i.p.v. sektarische groepsvorming en nep-zuiverheid die nergens toe leidt. Of kunnen jullie de lessen van Shaykh al-Fawzaan al volgen? Van Shaykh al-Ithiopie? Van Shaykh al-'Uthaymin?
Of is het dat jullie het lekker makkelijk vinden: Dag- en nacht ouwehoeren over mensen maar zelf niets uitvoeren en jullie eigen- en anderen hun tijd verspelen?
Als het echt zo belangrijk was, dan hadden alle 'Ulama dit dag- en nacht gedaan, maar je ziet dat men het afwijst, alhamullillaah.

Want dat jullie al twee weegschalen hebben voor verschillende Mashaykh is Hizbiyyah op zich en dit zul je NOOIT zien bij de Kibaar al-'Ulama, laat staan het dwangmatig bezighouden van de jeugd met deze zaken. Zij wijzen dit al jaren af in talloze verhandelingen die niet zuiver genoeg zijn zogenaamd en dan gaat men zout op slakken leggen om fouten in deze prachtige adviezen te vinden.

Het frappante is wel dat degenen die dit advies tegengaan zelf in enorme fouten vallen…maar dit aantonen is laster, Hadadiyyah en andere onzin…dus deze zuiverheid is objectief gezien niet aanwezig bij hen die dit claimen…..Want anders zou men iedere kritiek die wetenschappelijk is accepteren op ieder persoon.

Moge Allaah ons leiden en vergeven. Amien

Wa salaam

Ridouan Aboe Roemaissae
BUTTON_POST_REPLY