Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Category archive

Aqidah - page 2

Aqidah

Een advies aan Galal al-Jihany: Wie zijn Ahloe Soennah?

Leestijd: 2 minuten Bismillaahie Rahmaanie Rahiem, In december 2022 zagen wij een filmpje van Galal al-Jihany, Aslahahoellaah, getiteld, Wie zijn Ahloe Soennah, waarin hij sprak over geloofsleer. https://fb.watch/hgCZz81nfQ/ In het filmpje sprak Galal vooral vanuit zijn visie, vooringenomen standpunt voor de Ashaa’irah en de Maturidiyyah en tegen Selefiyyien en kwam hij met gevolgtrekkingen die nogal scheef waren. Dit is… Lees verder

Aqidah

Stierf Abu’l Hasan al-Ash’ari op een andere geloofsovertuiging nadat hij afstand nam van de Mu’tazilah?

Leestijd: < 1 minuut Een aantal jaar geleden kwamen wij het volgende artikel tegen met de titel: ‘Stierf Abu’l Hasan al-Ash’ari op een andere geloofsovertuiging nadat hij afstand nam van de Mu’tazilah?” We hadden enkele observaties op het artikel. Dit aangezien de schrijvers/vertalers op wetenschappelijke wijze proberen aan te tonen dat al-Imaam Aboel Hassan al-Ash’arie, rahiemahoellaah, stierf op de… Lees verder

Aqidah

Deel 2: De omvattende definitie van het aanbidden van Allaah alleen | Shaykh al-Fawzaan.

Leestijd: < 1 minuut Aanbidding bestaat uit vele soorten, zoals shaykh al Islaam Ibn Taymiyyah zei: “Aanbidding is een allesomvattende verzamelnaam voor al datgene waar Allaah van houdt en tevreden mee is van onder de daden en uitspraken, zowel innerlijke als uiterlijke.” Het uiterlijke gebeurt met de ledematen zoals: het gebed, het vasten, djihaad, het goede bevelen en het… Lees verder

Aqidah

Heilige vrijheid – Westerse Liberalistische Ideologieën in het Licht van de Islam

Leestijd: < 1 minuut Voor u ligt een vertaling van het prachtige werk “Sacred Freedom – western liberalist ideologies in the light of islam” van Haneef Oliver. De schrijver heeft dit onderzoekswerk geschreven met als doel moslims en niet-moslims te informeren over westerse, seculaire ideologieën en steeds veranderende denkwijzen. Alhoewel het geschreven en gepubliceerd is in 2004, blijft het… Lees verder

Aqidah

Bashing the Shield of Ahl as-Sunnah Against the Blunt Sword of the Murjiʾah Protecting the Ranks of the Salafees in the West Against the Spubs Mayhem.

Leestijd: 5 minuten In these recent times a group of wiseacres has appeared, a gang of khunfushāriyyīn, callers to al‐Irjāʾ, they are writing extensively about it for many years, spreading their evil in the East and the West, claiming that it is the Madhhab of the Salaf in Īmān, they do this with at‐taḥrīf (distorting), at‐tazyīf (forgery), and… Lees verder

Aqidah

Deel 1: De omvattende definitie van het aanbidden van Allaah alleen. Shaykh al-Fawzaan.

Leestijd: < 1 minuut Al ‘Ibaadah (aanbidding) is afgeleid van at-ta’abboed wat at-tadhalloel (nederige onderworpenheid) betekent. Er wordt (in het Arabisch) gezegd: “een weg is moe’abbad als het is plat gelopen door voeten (m.a.w. veelvuldig onderworpen aan de gang van voeten)”. Dit vanuit de taalkundige invalshoek bekeken. Wat de Islamitisch termkundige betekenis betreft, dan hebben geleerden er vele definities… Lees verder

Aqidah

Een uitleg van Tauwhied al-Roeboebieyyah Sh.’Abdullah bin Humayd

Leestijd: < 1 minuut Voor u ligt een klein uiteenzetting, hetgeen de pure Selefie Geloofs overtuiging uitlegt, vrij van al hetgeen wat er valselijk in vermengd is aan valse concepten en innovaties. Het is de Geloofsovertuigenis van Ahloel-Soennah wal-Djamaa’ah volgens de Selef (voorgangers) van deze Oemmah, welke bestaan uit de Sahaaba (Metgezellen), de Taabie’ien (hun volgelingen en leerlingen) en… Lees verder

Aqidah

Niet Oordelen met de Wetgeving van Allaah : Een uitgebreide uiteenzetting – Sh Salih aal al-Shaykh

Leestijd: < 1 minuut En daarom zeggen we: Deze qawaanien (wetgevingen) die wijdverspreid zijn vandaag de dag in de landen van de moslims, allen behoren zij tot het oordeel van al-Djaahiliyyah, ongeacht of ze nou genomen zijn uit de Amerikaanse wetgeving, of de Franse wetgeving, of de Engelse wetgeving. Want al deze regelgevingen zijn djaahiliyyah, en ze zijn, zoals… Lees verder

Aqidah/Tazkiyyah

Practice what you preach | al-Imaam Ibn Baaz

Leestijd: 3 minuten Imaam ‘Abd al-‘Aziz Ibn Baaz (gest.1420H) zei: “Van de noodzakelijke of beter gezegd de verplichte etiquette en kwaliteiten die een uitnodiger moet bezitten is dat zijn handelen in overeenstemming is met hetgeen waar hij naar uitnodigt, dat hij een rechtgeaard voorbeeld is in hetgeen waar naar wordt uitgenodigd. Hij moet niet uitnodigen om iets te… Lees verder

Ga naar Boven