Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Category archive

Aqidah

Aqidah/Geschiedenis

A series of articles refuting misconceptions regarding the da’wah of Imām Muḥammed ibn ʿAbd al-Wahhāb

Leestijd: 2 minuten A series of articles refuting Yasir Qadhi his misconceptions regarding the da’wah of As-Shaykh al-Islām Muḥammed ibn ʿAbd al-Wahhāb, Rahiemmahullaah. 1.Introduction: https://www.sahieh.nl/wp-content/uploads/2022/05/Introduction-MBAW.pdf 2. Historical context- and back-ground info regarding the da’wah of the Mujaddid which is never mentioned. https://www.sahieh.nl/wp-content/uploads/2021/07/Misconcpetion-MBAW.pdf Table of contents: Introduction. 1.The situation of Najd and the world regarding religion and safety. 2.The… Lees verder

Aqidah

Niet elke Ash’ari geleerde was een mutakallim | ‘Geleerden van de Shari’ah’ en ‘de Mutakallimin’

Leestijd: < 1 minuut Al-Shaykh ʿAbd al-Ḥaqq al-Turkmānī stipt een belangrijk punt aan als het gaat om een fout die veelvuldig gemaakt wordt hedendaags wanneer het gaat om de discussie omtrent al-Kalām, al-Ashāʿirah en andere Kalām groepen. Wat er vaak gebeurt is een getouwtrek rondom geleerden die een grote bijdrage hebben geleverd aan de Islām, in het uitleggen van… Lees verder

Aqidah

Shaykh Ibn Djibrīn en al-Nadjmī || briefverkeer over de Ikhwān al-Muslimīn

Leestijd: < 1 minuut De Nobele Shaykh al-ʿAllāmah Aḥmad al-Nadjmī schreef een boek genoemd: “al-Mawrid ʿAdhib al-Zulāl fīmā Intuqida ʿalā ba’dh al-Manāhidj al-Daʿwiyyah min al-ʿAqāʾid wa al-Aʿmāl” “De zoete koele waterbron betreffende hetgeen bekritiseerd is van overtuigingen en daden van sommige methodologieën van Daʿwah” In dit boek weerlegde al ʿAllāmah al-Shaykh Aḥmad al-Nadjmī de fouten, innovaties en afwijkingen van meerdere groeperingen… Lees verder

Aqidah

Vragen en Antwoorden over de Khawaarij van toen en nu.

Leestijd: < 1 minuut Bron: “al-Idjaabaat al-Moehimmah fie Mashaakil il-Moedlahimmah”door al-‘Allaamah al-Fawzaan, Hafidahoellaah. Verzameld door Mohammad bin Fahad al-Hoesayn blz 9-30 Vraag 1: “Zijn degenen die de ideologie van de Chawaaridj dragen, vandaag de dag aanwezig?” Antwoord 1: “Yaa Soebhaanallaah (Ver verwijderd is Allaah van alle imperfecties)! En datgene wat vandaag de dag gebeurt, is het niet van de… Lees verder

Aqidah

Belangrijke Fundamenten m.b.t. de namen & eigenschappen van Allaah.

Leestijd: < 1 minuut بسم الله الرحمن الرحيم Imaam Mohammed ibn Saalih al ‘Uthaymien, Rahiemmahoellaah, legt in de inleiding van de uitleg van Lum’atul I’tiqaad belangrijke fundamenten m.b.t. de Namen en Eigenschappen van Allaah kort uit. Het eerste fundament: Wat is verplicht m.b.t. de teksten uit de Qoeraan en de Soennah over de Namen en Eigenschappen van Allaah: Wanneer… Lees verder

Aqidah

Samenvatting van de voorwaarden betreffende takfier op een specifiek persoon.

Leestijd: < 1 minuut بسم الله الرحمن الرحيم Takfier al-moe’ayyin en zijn voorwaarden door As-Shaych Mohammed bin ‘Oemar Baazmoel, hafidhahoellaah. In zijn weerlegging op één van de hoofden van extremisme en takfier in onze tijd, Aboe Mohammed al Maqdisie (‘Isaam Barqawie) gaf as Shaych Mohammed bin ‘Oemar Baazmoel – hafidahoellaah – de Oesoel (fundamenten ) van Ahloe Soennah in… Lees verder

Aqidah

De verplichting voor het luisteren en gehoorzamen van de leiders van de moslims. 

Leestijd: < 1 minuut بسم الله الرحمن الرحيم In onderstaande Bron: “Al wardoe oel-maqtoef fie woedjoeb taa’atoe Walaat Amr al Moeslimien biel-ma’roef” kunt u talloze bewijzen lezen uit het Boek, de Soennah en uitspraken de Sahaba en edele geleerden over het fundament van Ahloe Soennah betreffende de verplichting voor het luisteren en gehoorzamen van de leiders van de moslims… Lees verder

Aqidah

De terugkeer van Shaykh al-Arna’oet naar de Selef!

Leestijd: < 1 minuut Bismillaah, ar-Rahmaan, ar-Rahiem, ama ba’d, Geweldig nieuws bereikte ons een aantal jaren geleden over de edele geleerde as-Shaykh Shoe’ayb al-Arna’oet, Rahiemmahoellaah.Wij willen dit opnieuw met jullie delen. De Shaykh is iemand die vele tientallen jaren bezig was met het nalopen van boeken van de geleerden en wiens inzet niet onopgemerkt is gebleven in de islamitische… Lees verder

Ga naar Boven