Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Category archive

Aqidah

Aqidah

Heilige vrijheid – Westerse Liberalistische Ideologieën in het Licht van de Islam

Leestijd: < 1 minuut Voor u ligt een vertaling van het prachtige werk “Sacred Freedom – western liberalist ideologies in the light of islam” van Haneef Oliver. De schrijver heeft dit onderzoekswerk geschreven met als doel moslims en niet-moslims te informeren over westerse, seculaire ideologieën en steeds veranderende denkwijzen. Alhoewel het geschreven en gepubliceerd is in 2004, blijft het… Lees verder

Aqidah

Bashing the Shield of Ahl as-Sunnah Against the Blunt Sword of the Murjiʾah Protecting the Ranks of the Salafees in the West Against the Spubs Mayhem.

Leestijd: 5 minuten In these recent times a group of wiseacres has appeared, a gang of khunfushāriyyīn, callers to al‐Irjāʾ, they are writing extensively about it for many years, spreading their evil in the East and the West, claiming that it is the Madhhab of the Salaf in Īmān, they do this with at‐taḥrīf (distorting), at‐tazyīf (forgery), and… Lees verder

Aqidah

Een uitleg van Tauwhied al-Roeboebieyyah Sh.’Abdullah bin Humayd

Leestijd: < 1 minuut Voor u ligt een klein uiteenzetting, hetgeen de pure Selefie Geloofs overtuiging uitlegt, vrij van al hetgeen wat er valselijk in vermengd is aan valse concepten en innovaties. Het is de Geloofsovertuigenis van Ahloel-Soennah wal-Djamaa’ah volgens de Selef (voorgangers) van deze Oemmah, welke bestaan uit de Sahaaba (Metgezellen), de Taabie’ien (hun volgelingen en leerlingen) en… Lees verder

Aqidah

Niet Oordelen met de Wetgeving van Allaah : Een uitgebreide uiteenzetting – Sh Salih aal al-Shaykh

Leestijd: < 1 minuut En daarom zeggen we: Deze qawaanien (wetgevingen) die wijdverspreid zijn vandaag de dag in de landen van de moslims, allen behoren zij tot het oordeel van al-Djaahiliyyah, ongeacht of ze nou genomen zijn uit de Amerikaanse wetgeving, of de Franse wetgeving, of de Engelse wetgeving. Want al deze regelgevingen zijn djaahiliyyah, en ze zijn, zoals… Lees verder

Aqidah/Tazkiyyah

Practice what you preach | al-Imaam Ibn Baaz

Leestijd: 3 minuten Imaam ‘Abd al-‘Aziz Ibn Baaz (gest.1420H) zei: “Van de noodzakelijke of beter gezegd de verplichte etiquette en kwaliteiten die een uitnodiger moet bezitten is dat zijn handelen in overeenstemming is met hetgeen waar hij naar uitnodigt, dat hij een rechtgeaard voorbeeld is in hetgeen waar naar wordt uitgenodigd. Hij moet niet uitnodigen om iets te… Lees verder

Aqidah

Shaykh Taqiyyuddīn al-Hilālī: O (mijn) volk! Mijn geloofsleer is voor altijd Lamtūnī

Leestijd: 4 minuten – Sheykh Taqiu-Deen al-Hilali (رحمه الله) – Nadat ik me vestigde in Tetouan , richtte ik daar een maandblad op die ik “Lisaanu-d-Deen” noemde, waarin ik artikelen verspreidde. En daarin legde ik de valsheid van de Ash’ari doctrine bloot die door het Maghrebijns volk aangenomen is sinds de tijd van Mohammed Bin Toumart en de Muwahhideen Dynastie,… Lees verder

Aqidah

De opheffing van de fard al-kifa`i door de gezegende Nadjdi Da’wah

Leestijd: 7 minuten Sommige mensen in deze tijd proberen de glans weg te nemen van de gezegende Nadjdī daʿwah en beweren dat het een daʿwah van takfīr en geweld was. Deze oneerlijke mensen zoeken de meest vreemd uitvluchten om deze daʿwah in een kwaad daglicht te stellen en spelen daarbij met geschiedkundige gebeurtenissen, de specifieke context ervan en… Lees verder

Aqidah

al-Riyāʾ de verborgen shirk | Shaykh Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn

Leestijd: 2 minuten al-Riyāʾ is het pronken met een daad van aanbidding om gezien te worden, wat ervoor zorgt dat de Ikhlāṣ (oprechtheid) voor Allāh verminderd of zelfs totaal wegvalt. Hierdoor kan men de daden van aanbidding verpesten. Shaykh al-ʿUthaymīn legt de verschillende situaties uit die bestaan omtrent al-Riyāʾ Lees verder

Ga naar Boven