Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Author

Abu Hudayfa Musa

Abu Hudayfa Musa has 8 articles published.

Niet elke Ash’ari geleerde was een mutakallim | ‘Geleerden van de Shari’ah’ en ‘de Mutakallimin’

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

Al-Shaykh ʿAbd al-Ḥaqq al-Turkmānī stipt een belangrijk punt aan als het gaat om een fout die veelvuldig gemaakt wordt hedendaags wanneer het gaat om de discussie omtrent al-Kalām, al-Ashāʿirah en andere Kalām groepen. Wat er vaak gebeurt is een getouwtrek rondom geleerden die een grote bijdrage hebben geleverd aan de Islām, in het uitleggen van de Qurʾān, de Sunnah, en de aanbiddingen. Elke groep wil de desbetreffende geleerde naar zijn kant trekken, wat er vervolgens gebeurt is dat er enorm wordt veralgemeniseerd, alles wordt op één hoop gegooid en nuance ontbreekt volledig.

Shaykh ʿAbd al-Ḥaqq al-Turkmānī schreef over dit fenomeen in zijn boek ‘Ḥaqīqah Tawḥīd al-ʿIbādah’ welke een voorwoord heeft van verschillende specialisten in ʿAqīdah van over de hele Islamitische wereld, zoals:

Sh. Aḥmad Murābiṭ al-Shanqītie uit Mauritanië

Sh. ʿĀṣim ʿAbdullāh al-Qaryūtī uit Jordanië

Sh ʿAbdullāh Shākir al-Djunaydī uit Egypte

Sh. Ṣalāhuddīn Maqbūl Aḥmad uit India

Sh. ʿImāduddīn Badawī Muṣṭafā uit Sudan

Sh. Muḥammed Ḥamūd al-Nadjdī uit Koeweit

Sh. Iyād ʿAbd al-Laṭīf al-Qīsī uit Irak

Sh. ʿAbdullāh Ṣāliḥ al-ʿUbaylān uit Saoedi-Arabië

En nog meerdere geleerden uit andere plaatsen in de Islamitische wereld.

LEES VERDER:
https://selefienederland.nl/wp-content/uploads/2023/07/De-fout-van-het-niet-onderscheid-maken-tussen.pdf

Shaykh Ibn Djibrīn en al-Nadjmī || briefverkeer over de Ikhwān al-Muslimīn

in Aqidah door

Leestijd: < 1 minuutDe Nobele Shaykh al-ʿAllāmah Aḥmad al-Nadjmī schreef een boek genoemd: “al-Mawrid ʿAdhib al-Zulāl fīmā Intuqida ʿalā ba’dh al-Manāhidj al-Daʿwiyyah min al-ʿAqāʾid wa al-Aʿmāl” “De zoete koele waterbron betreffende hetgeen bekritiseerd is van overtuigingen en daden van sommige methodologieën van Daʿwah”

In dit boek weerlegde al ʿAllāmah al-Shaykh Aḥmad al-Nadjmī de fouten, innovaties en afwijkingen van meerdere groeperingen en bewegingen inclusief al-Ikhwān al-Muslimīn, en haar offshoots van de Surūriyyah, de Qutbiyyah en Djamāʿāt al-Tablīgh. Daarnaast sprak de Shaykh ook in detail over enkele afgedwaalde personen en verduidelijkte hij aan de lezers de fouten van deze mensen. Shaykh Ibn Djibrīn stuurde een brief naar al-Shaykh Aḥmad al-Nadjmī met het verzoek aan hem om het boek niet te drukken Lees verder

Shamāʾil al-Nabī – al-Isbāl (het dragen van de kleding onder de enkels)

in Fiqh/Hadieth door

Leestijd: 8 minuten

Shaykh ‘Abd al-Razzaq al-‘Abbad legt uit:

Een izār (broek/lendendoek) is hetgeen wat de onderkant van het lichaam bedekt en een riʾ (mantel) is hetgeen wat over de schouders wordt gedragen en wat de bovenkant van het lichaam bedekt. Dit was de kledij die bekend was in de tijd van de Profeet ﷺ en daarom bestaan er veel overleveringen dat hij ﷺ een izār en riʾ droeg. Maar in geen één overlevering staat er iets vermeld over de voortreffelijkheid van het dragen van de izār of de ridāʾ. Daarom is het incorrect om te zeggen dat het behoort tot de Sunnah om een izār of een ridāʾ te dragen, de Profeet ﷺ droeg het slechts omdat het behoorde tot de gewoonte van zijn tijd. Lees verder

Niet Oordelen met de Wetgeving van Allaah : Een uitgebreide uiteenzetting – Sh Salih aal al-Shaykh

in Aqidah door

Leestijd: < 1 minuut

En daarom zeggen we: Deze qawaanien (wetgevingen) die wijdverspreid zijn vandaag de dag in de landen van de moslims, allen behoren zij tot het oordeel van al-Djaahiliyyah, ongeacht of ze nou genomen zijn uit de Amerikaanse wetgeving, of de Franse wetgeving, of de Engelse wetgeving. Want al deze regelgevingen zijn djaahiliyyah, en ze zijn, zoals beschreven door ash-Shaykh Muhammed ibn Ibraahiem – rahimahoellaah : “een vuilnisbelt van gedachten en ideeën”. Lees verder

Practice what you preach | al-Imaam Ibn Baaz

in Aqidah/Tazkiyyah door
Leestijd: 3 minuten

Imaam ‘Abd al-‘Aziz Ibn Baaz (gest.1420H) zei:

“Van de noodzakelijke of beter gezegd de verplichte etiquette en kwaliteiten die een uitnodiger moet bezitten is dat zijn handelen in overeenstemming is met hetgeen waar hij naar uitnodigt, dat hij een rechtgeaard voorbeeld is in hetgeen waar naar wordt uitgenodigd. Hij moet niet uitnodigen om iets te doen en het dan vervolgens zelf niet doen, en ook niet uit nodigen om iets te laten, terwijl hij er zelf mee bezig is. Dit is de toestand van de verliezers – 𝘸𝘦 𝘻𝘰𝘦𝘬𝘦𝘯 𝘈𝘭𝘭𝘢𝘢𝘩’𝘴 𝘵𝘰𝘦𝘷𝘭𝘶𝘤𝘩𝘵 𝘩𝘪𝘦𝘳𝘷𝘰𝘰𝘳!

Lees verder

Shab-e-Baraat (15e nacht van Shaʿbān) | Muftī Mawlāna Mahmood Ahmed Mirpuri

in Fiqh door
Leestijd: 2 minuten

𝗩𝗿𝗮𝗮𝗴: 𝘉𝘦𝘴𝘵𝘢𝘢𝘵 𝘦𝘳 𝘦𝘦𝘯 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘣𝘦𝘭𝘰𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘩𝘦𝘵 𝘷𝘦𝘳𝘳𝘪𝘤𝘩𝘵𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘢𝘢𝘯𝘣𝘪𝘥𝘥𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘥𝘦𝘻𝘦 𝘯𝘢𝘤𝘩𝘵?

𝗔𝗻𝘁𝘄𝗼𝗼𝗿𝗱: In het Indische subcontinent vieren de mensen de 15e nacht van Shaʿbān zeggende dat dit 𝘚𝘩𝘢𝘣-𝘦-𝘉𝘢𝘳𝘢𝘢𝘵 (Laylatul-Qadr) is. Maar dit wordt door geen enkele authentieke bron bevestigd.

De Qurʾān noemt dat Laylatul-Qadr in de Ramaḍān plaatsvindt, zoals Allāh zegt in Surah al-Qadr: Lees verder

Ibn al Qayyim – Gedachten die rondgaan in onze ziel

in Tazkiyyah door
Leestijd: < 1 minuut

Ibn al-Qayyim رحمه الله zei:


Het is bekend dat de mens geen kracht heeft gekregen om zijn gedachten te elimineren noch de kracht heeft om ze te schaden. Ze dringen zijn lichaam binnen net zoals zijn ademhaling het lichaam binnen dringt.

Echter de kracht van imaan en verstand helpt hem om zijn beste gedachten te accepteren, er tevreden mee te zijn en om er vrede en rust van te ervaren.

Allaah سُبحانه وتعالى creëerde de ziel net zoals een molensteen dat rond en rond gaat – een die niet stopt en altijd behoeftig is naar iets om fijn te malen. Als ze gevoed wordt met zaden dan zal ze deze fijn malen en als ze gevoed wordt met stenen zal ze deze fijnmalen.

Zoals de gedachten rondgaan in de ziel zo zijn het de zaadjes die geplaatst worden in de molensteen. Die molensteen die nooit met rust gelaten wordt. Er zal altijd iets in moeten gaan om te malen. Zo zijn er van onder de mensen waarvan hun molensteen zaden maalt dat na buiten komt als meel – waarvan zowel hij als anderen dan hem van kunnen profiteren

Maar de meeste van hun (i.e. de mensen) malen slechts aarde, stenen, stro enz. – dus als de tijd komt om het het deeg te maken en te bakken, ziet hij de realiteit van wat hij heeft gemalen.

{al-Fawaa’id pg. 31 and 173-174}

De drie tekenen van gelukzaligheid

in Aqidah/Tazkiyyah door
Leestijd: < 1 minuut

 

Ash-Shaykh Zayd al-Madkhalie zei in zijn uitleg van de Vier Fundamenten van ash-Shaykh Muhammed ibn Abdoel-Wahhaab :

[…]wanneer Allaah de Machtige en Majesteitelijke iets geeft aan de mensheid van de zegeningen van de Religie en het wereldse leven, dan is het beste voor hem om Allaah daarvoor dankbaar te zijn, zo ook wanneer hij wordt getroffen met een rampspoed, dan is het beter voor hem om geduldig te blijven hiermee, en wanneer hij in zonden vervalt- en dat is onontkoombaar dat hij daarin vervalt- dan zoekt hij vergeving en Allaah vergeeft hem.

Zonder twijfel, als Allaah deze drie zaken verzamelt in de dienaar, dan heeft hij gelukzaligheid en een goed en gezegend leven gekregen, hij heeft een leven gekregen van goede daden. En hij zal eindigen in de plaats van beloning door de Excellentie en Genade van Allaah de Machtige en Majesteitelijke. En Hij is de Bezitter van geweldige Excellentie.

Hierdoor zei de auteur (ash-Shaykh Muhammed ibn Abdoel-Wahhaab): “Dit zijn de drie tekenen van gelukzaligheid.” Wat betekent dat wanneer de dienaar iets krijgt, dan is hij dankbaar. En wanneer hij getroffen wordt met een rampspoed, dan blijft hij geduldig. En wanneer hij een zonde begaat dan zoekt hij vergeving ( istighfaar ). Dit zijn de tekenen van gelukzaligheid. Dus hij is dankbaar tijdens de tijd van zegeningen, geduldig tijdens de tijd van rampspoed en hij zoekt vergeving in alle condities, niet te vergeten in de tijd van zonden. Dus hij toont berouw daarvoor. Dit zijn de drie tekenen van gelukzaligheid, en zij zijn de tekenen van een goed en gezegend leven, zoals zojuist is voorgegaan.”

Ga naar Boven