De drie tekenen van gelukzaligheid

in Aqidah/Tazkiyyah door

 

Ash-Shaykh Zayd al-Madkhalie zei in zijn uitleg van de Vier Fundamenten van ash-Shaykh Muhammed ibn Abdoel-Wahhaab :

[…]wanneer Allaah de Machtige en Majesteitelijke iets geeft aan de mensheid van de zegeningen van de Religie en het wereldse leven, dan is het beste voor hem om Allaah daarvoor dankbaar te zijn, zo ook wanneer hij wordt getroffen met een rampspoed, dan is het beter voor hem om geduldig te blijven hiermee, en wanneer hij in zonden vervalt- en dat is onontkoombaar dat hij daarin vervalt- dan zoekt hij vergeving en Allaah vergeeft hem.

Zonder twijfel, als Allaah deze drie zaken verzamelt in de dienaar, dan heeft hij gelukzaligheid en een goed en gezegend leven gekregen, hij heeft een leven gekregen van goede daden. En hij zal eindigen in de plaats van beloning door de Excellentie en Genade van Allaah de Machtige en Majesteitelijke. En Hij is de Bezitter van geweldige Excellentie.

Hierdoor zei de auteur (ash-Shaykh Muhammed ibn Abdoel-Wahhaab): “Dit zijn de drie tekenen van gelukzaligheid.” Wat betekent dat wanneer de dienaar iets krijgt, dan is hij dankbaar. En wanneer hij getroffen wordt met een rampspoed, dan blijft hij geduldig. En wanneer hij een zonde begaat dan zoekt hij vergeving ( istighfaar ). Dit zijn de tekenen van gelukzaligheid. Dus hij is dankbaar tijdens de tijd van zegeningen, geduldig tijdens de tijd van rampspoed en hij zoekt vergeving in alle condities, niet te vergeten in de tijd van zonden. Dus hij toont berouw daarvoor. Dit zijn de drie tekenen van gelukzaligheid, en zij zijn de tekenen van een goed en gezegend leven, zoals zojuist is voorgegaan.”

2 Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*