Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Een nieuw fenomeen: Het opheffen van de barrières tussen Ahl al-Hadieth en de Ashaa’ira.

in Aqidah door

~ Misvattingen over de het verschil in ‘Aqiedah (credo) tussen Ahl al-Hadieth en de Ashaa’ira en achterliggende redenen verduidelijkt ~

Bismillaah wa salaatoe wa sallaam ‘ala rasoellillaah, ama ba’d,

Er zijn de laatste tijd veel controverses ontstaan[1] ​​op diverse kanalen zoals Facebook en YouTube e.d. Voorheen was het duidelijk bij talloze Du’aat en mensen die posten over de Islaam dat er een duidelijk verschil is in credo tussen de Ashaa’ira en Ahl al-Hadieth. Dit verschil werd altijd benadrukt in het verleden en de lessen van geleerden van Ahl al-Hadieth werden verspreid en ook werd de ‘Aqiedah van Ahl al-Hadieth qua:

  • Imaan (gedeeltelijk);
  • Namen en Eigenschappen van ALlaah;
  • Al-Qadr;

verspreid in Nederland. Sommige mensen gingen punten van deze ‘Aqiedah eerder al tegen qua:

  • Imaan en Koefr en hadden fouten qua het geven van oneindige excuses van mensen die in shirk vervielen;
  • Het niet gehoorzamen van de zondige leiders in het goede;
  • Het verbod op opstanden tegen deze leiders niet naleven en andere dan hen gezien de slechte effecten daarvan;
  • Het startpunt van de da’wah at-Tawheed al-Uluhiyyah maken i.p.v. daarvan ging men zich concentreren op een onderdeel ervan, het oordelen met de shari’ah en zelfs daarin kon men nog selectief zijn;
  • Het verlaten van het nemen van kennis van geleerden van Ahl al-Hadieth en in plaats daarvan het nemen van mensen die een foutieve geloofsleer hebben en talloze grove fouten;
  • Het bekritiseren van geleerden van Ahl al-Hadieth en dit op voorhand verwerpen bij hun geleerden en Du’aat;
  • Het selectief gebruik maken van de geleerden van Ahl al-Hadieth om hun eigen vooraf gekozen pad te rechtvaardigen en te verdedigen;

In deze periode zagen wij dat deze mensen ondanks het mixen van zaken toch in brede zin zich toeschreven aan de methodologie van geleerden als al-Imaam al-Albaanie, Ibn Baaz, al-‘Uthaymin en anderen, Rahiemmahoemoellaah.

De recentelijke verandering en tegenstrijdigheden:

Na de plannen voor de nieuwe islamomroep zagen wij een verandering; Men kwam met de meest vreemde- en vergezochte- en tegenstrijdige verklaringen voor het samenwerken met Hassan en alleman en men ging dit zelf rechtvaardigen?[2] Zijn veranderingen altijd fout? Het hangt af van de redenen voor de verandering, sommige veranderingen kunnen ten goede en andere ten kwade zijn. Als het gaat om veranderingen in de I’tiqaad (religieuze overtuiging) wordt de situatie nog ernstiger, omdat nu ook al-Âkhirah (het hiernamaals) op het spel staat.

[1] SN: Dit artikel is oorspronkelijk in 2020 gepubliceerd en wordt nu opnieuw op de vernieuwde site gezet gezien het nog steeds actueel blijft.

[2] SN: https://www.sahieh.nl/2020/12/08/de-islamomroep-zal-het-de-belofte-waarmaken/

Lees hier het gehele artikel: Asharies.docx

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

Meeste recente van Aqidah

Ga naar Boven