Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Algemene stelregels bij de Sifaat (Eigenschappen) van Allaah.

in Aqidah door

Bismillaah wa salaatoe wa salaam ‘ala Rasoellillaah, ama ba’d,

De Tawhied in al haar facetten is de basis van de Islaam en is iets waar iedere moslim zijn uiterste best voor zou moeten doen om de basiskennis erover te leren. Aangezien wij in een tijd leven waarmee velen met valse shoeboehaat (misvattingen die op de waarheid lijken) komen betreffende de Sifaat (Eigenschappen) van Allaah, de Machtige en Majesteitelijke, hebben wij besloten een kort werkje samen te stellen welke de lezers – hafidahoemoellaah – een duidelijk fundament kan geven, in shaa Allaah.

Dit zeer belangrijke onderwerp is een van de onderwerpen van de Islamitische geloofsleer welke door de eeuwen heen altijd zeer belangrijk is geweest in de onderscheiding van de waarheid en de dwaling, en van de Soennah en van de Bid’ah. Sekten beïnvloed door de retoriek van de Griekse filosofie, zoals de Moe’tazilah en de Djahmiyyah, vielen op basis van foute aannames de zuivere Geloofsleer van de Vrome Voorgangers aan. Dit zorgde voor vele beproevingen voor de moslims en hun ‘Ulamaa (geleerden) die deze aanvallen zeer sterk weerstonden en pareerden. Vanaf de verspreiding van het gedachtegoed van deze dwalende sekten stonden de Imaams van Ahl oes-Soennah op om de zuivere Selefie ‘aqiedah te verdedigen en de valsheid van de dwalende sekten te verduidelijken.

In navolging van deze Imaams van de Soennah, en gebruikmakend van het Licht van hun leiding, wilden wij een kort artikel vertalen met algemene stelregels zodat iedere moslim kan zien hoe er in algemeenheid omgegaan dient te worden met de Sifaat van Allaah vanuit een wetenschappelijk oogpunt. Dit omdat wij vaak gezien hebben dat er op diverse fora veldslagen werden uitgevoerd waarbij men zaken alles behalve wetenschappelijk aanpakte. Vaak werd het een verhaal zonder einde waarbij beide partijen steeds allerlei Imaams aanhaalden zonder deze zaken terug te voeren naar een wetenschappelijke basis en men niet van fundamenten uitging.

Vandaar dat wij ervoor gekozen hebben om gebruik te maken van een onderdeel uit het boek: “Sifaatoellaah ‘azza wa djall al-Waariedah fie Kitaab wa Soennah”

Wij zullen dit onderdeel in shaa Allaah aanvullen zodat de lezer duidelijk de fouten kan zien van de filosofische retoriek van de hedendaagse sekten zoals de Ashaa’ierah, en de Maatoeridiyyah, en de Moefawwidah. Dit omdat eerlijk gezegd de eerder genoemde sekten vanuit foutief begrip de Schepper benaderen, en deze steeds vergelijken met de schepping. Dit is tegenstrijdig aan de Qoer’aan, en de Soennah en de methodologie van de Selef. Daarnaast vallen zij, in hun vlucht om Allaah vrij te maken van iedere vergelijking met Zijn schepping, in vele fouten en tegenspraak met allereerst de zuiver geopenbaarde teksten uit de Qoer’aan en de Soennaah, en daarnaast ook hun eigen beweringen met betrekking tot de Sifaat van Allaah.

Moge Allaah iedere lezer van dit stuk begrip geven van Zijn zuivere Religie en moge Allaah de moslims verenigen op de Tawhied van Allaah en de Soennah. Allaahoema Amien.

Lees het hier: Algemene_stelregels_bij_de_Eigenschappen_van_Allaah – Klaar

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

Meeste recente van Aqidah

Ga naar Boven