Al het goede zit in het navolgen van de Selef

De Zuiverende Orkaan Deel 2: Een antwoord op een aantal misvattingen.

in Aqidah/da'wah/Geschiedenis door

Een wetenschappelijke kijk op de leugens en verdraaingen van Aboe Rabie ‘Arafaat al-Moehammadie en zijn valse aanval op ash-Shaykh Yahyaa al-Hadjoerie – Deel 2 –

In dit deel kunt u een antwoord op de volgende shoeboehaat (misvattingen) lezen waarmee men Shaykh Yahyaa aanviel:

 • de uitspraak dat het meeste van de Soennah openbaring is;
 • de bid’ah van de eerste adhaan van Oethmaan – radhiya Allaahoe ‘anhu;
 • dat al-Irdjaa’ voor het eerst verscheen bij sommige Sahaabah;
 • de beschuldiging dat ash-Shaykh Yahyaa Imaam al Berbehaarie lasterde;
 • de studenten hebben ghoeloeww’ (extremisme) voor ash-Shaykh Yahyaa en noemen hem Imaam ath-Thaqalayn (Imaam van de mens en de djinn).
 • En tevens een verduidelijking van de onwetendheid van Team an-Nasieha en hun slechte begrip van al-hizbiyyah.

Een korte beschrijving NA deze artikelen:

Er is nooit een wetenschappelijk antwoord gekomen op het fanantisme, blindvolgen en onrecht wat gedaan werd door degenen die Dammaaj en haar Mashaykh aanvielen en daar valse walaa en baraa op bouwden. Op basis van hoogmoedig vasthouden aan een vooraf op namen gebasserd standpunt bleef men stug lasteren. Het stopte hiermee echter niet!

Na de fitnah van Dammaaj en het onrecht wat gedaan werd door ‘Arafaat en andere leugenaars werden andere geleerden uit Jemen aangevallan door hem en zijn groep wat eerder “De ‘Ulamaa van Jemen” waren en ineens allemaal onbetrouwbaar werden! Daarna begon met ook met geleerden uit Egypte en Algerije waarna ook mensen als Shaykh Osama al-‘Utaybi, Shaykh Ahmed Bazmool e.a. aangevallen werden. Uiteindelijk resulteerde dit in de zoveelste afsplitsing waarin er weer een opsplitsing was:

Aan de ene kant Shaykh Mohammed bin Haadie en aan de andere kant Shaykh ‘Ubayd, Rahiemmahoellaah, Shaykh Rabi’ en Shaykh ‘Abullaah al-Boekhaarie.

Dit betekende dat de meerderheid in Nederland na wat interne strubbelingen de kant koos van Shaykh Mohammed bin Haadie en men ineens wel ‘Arafaat aansprak op zijn geniepige methodologie en eeuwige zucht naar fitnah. Subhaan Allaah. Een klein (bekend zeer extreem) groepje koos ervoor zich tegen deze dominante groep te keren en bleven met ‘Arafaat.

Degenen die Shaykh Mohammed bin Haadie nu verdedigen vielen in nogal wat opmerkelijke zaken als we terugkijken.

 • Nu hoefde men geen taqlied te doen op “De geleerden.”
 • Men mocht deze tegengaan op basis van eigen onderzoek.
 • Men verwees nu ineens wel naar stelregels!
 • Men durfde niet geleerden aan te vallen die Shaykh Mohammed bin Haadie zwaar aanvielen als Hadadiyyah en wilde deze fitnah bedekken en doodzwijgen.
 • Sommige kleinere Mashyakh vallen ze wel aan en ook sommige personen waarbij ze dachten deze te kunnen uitschakelen (wat men eerder niet durfde).
 • Hun “broeders” in Nederland blijven zij ook stil over terwijl deze wel een frontale aanval begonnen tegen degenen die Shaykh Mohammed bin Haadie niet bekritiseren en geen standpunt innamen.

De andere kant waren extremisten wat exaxct dezelfde personen zijn die ‘Arafaat blind volgden en een grote fitnah ontketenden in Nederland. Deze:

 • Gaan vol over op de aanval tegen Shaykh Mohammed bin Haadie en een ieder die “de ‘Ulama tegengaat” en men deelt deze Mashaykh in nieuwe groepjes in.
 • Waarschuwen nu ook tegen Boestha en de Du’aat in Nederland die het oordeel tegen Shaykh Mohammed bin Haadie niet volgen;
 • Pompen nu weer nieuwe personen op die in deze fitnah een standpunt tegen Shaykh Mohammed bin Haadie innemen;

Degene die open- en eerlijk durft te onderzoeken ziet dat de da’wah veel schade heeft opgelopen door het dwangmatig linken van de da’wah aan het eerder genoemde groepje Mashaykh en hun eeuwig voortdurende onderlinge opsplitsingen.

Wij van Selefienederland publiceren dit om de geschiedenis haar recht aan te doen maar houden ons niet actief meer bezig met wat deze mensen doen. Het stopt nooit en is niet wetenschappelijk van aard. Men leert niet van eerdere- en steeds terugkerende fitan. Er worden standpunten ingenomen en van daaruit wil men niet studeren, onderzoeken en ontwikkelen maar vervalt men duidelijk in Hizbiyyah. Het gaat puur om hun eigen standpunt en niets meer- en niets minder!

Uiteindelijk is het primair oproepen naar Tawheed en de Soennah volgens de methodologie van de Selef ons doel en om te lezer hierover te informeren. Dit omdat ook qua ‘Aqiedah er meerdere fouten qua Imaan en koefr verspreid zijn in de Nederlandse en Engelse taal door deze mensen. En hierbij gaan zij aantoonbaar de Kibaar al-‘Ulama tegen. Maar dan is men niet zo zuiver en moet zelfs de ‘Aqiedah van Ahloe Soennah het ontgelden omdat men personen wil verdedigen!

Het linken van Nederlandstalige lezers aan geleerden uit Mediena, Mekka, Riyaad en andere gebieden en landen is erg profijtvol omdat deze geleerden primair uitnodigen naar kennis en hun lessen dagelijks gegeven worden en zij ook bezocht kunnen worden en vele publicaties hebben waarvan een ieder kan profiteren. Dit scheelt de lezer veel tijdsverspilling en onzinnige discussies. Iets wat deze ‘Ulamaa al enorm lang aangeven, alhamdullillaah willen wij daar nu ook naar handelen.

Moge Allaah ons verenigen op de Tawheed en de Soennah. Amien.

Hier kunt u deel 2 lezen: de zuiverende orkaan deel 2

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

Meeste recente van Aqidah

Ga naar Boven