Het is aangeraden om moskee Qoebaa te bezoeken op zaterdag en erin te bidden.

in Fiqh door

Het is moestahab (aangeraden) om moskee Qoebaa te bezoeken, omdat Ibn ‘Omar, radi Allaahoe 3anhoema, zei:

((De Profeet, sallaahoe ‘alaayhi wa sallaam, kwam iedere zaterdag naar moskee Qoebaa, lopend of zittend op een rijdier.))

En ‘Abdullaah Ibn ‘Omar, radi Allaahoe 3anhoema deed dit.[1]

En al-Boechaarie leverde over op gezag van Naafi’ dat Ibn ‘Omar, radi Allaahoe 3anhoema:

Dat hij vanaf ad-Dohaa niet bad, behalve op twee dagen: De dag dat hij Mekkah bereikte, omdat hij haar bereikte tijdens Dohaa  en dus verrichte hij Tawaaf om het Huis, daarna badt hij rak’atayn achter al-Maqaam (Ibrahiem), en de dag dat hij naar Masjid Qoebaa kwam, want hij kwam er iedere zaterdag, en als hij de moskee binnentrad, dan had hij er afkeer van als hij uit de moskee ging, totdat hij erin gebeden had.

En hij zei (Naafi’): En hij verhaalde dat de Boodschapper sallaahoe ‘alaayhi wa sallaam, haar bezocht, zittend op een rijdier of lopend.[2]

En al-Boechaarie zei: Ibn Noemayr voegde toe, ‘Obayd Allaah verhaalde ons, op gezag van Naafi’ (En hij bidt er rak’atayn).[3]

[1] Overgeleverd door al-Boechaarie, nummer: (1193). SN: Het is welbekend dat Ibn ‘Omar radi Allaahoe 3anhoema zeer strikt was in het navolgen van de Profeet sallaahoe ‘alaayhi wa sallaam, in woord- en daad.

[2] Overgeleverd door al-Boechaarie, nummer: (1191)

[3] Overgeleverd door al-Boechaarie, opvolgend van de hadieth nummer: (1194)

Lees hier het gehele artikel in pdf: Het is moestahab.docx

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*