Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Biografie van as-Shaych Moqbil bin Haadie al-Waadi’ie, Rahiemmahoellaah.

in Siyar - Biografieën door

Zijn Naam en Afkomst:

Hij is as-Shaych al-Allaamah Moqbil bin Haadie ibn Moqbil bin Qaa’idah al-Hamdaanie al-Waadi’ie al-Khallaalie, de Moehadieth van Jemen, afkomstig van de stam van Aali Raashid. Hij werd geboren in Waadi’ah, wat een gebied is ten oosten van de stad Sa’dah van de vallei van Dammaaj.

Zijn Jeugd en Opvoeding:

Zijn vader stierf toen hij nog jong was en kende hem dus niet. Hij groeide op als een wees onder voogdij van zijn moeder gedurende een bepaalde periode. Ze vroeg hem om te gaan werken om geld te verdienen en ze gebood hem om te kijken naar de staat van de gemeenschap zodat hij zoals hen kon zijn. Maar hij keerde zich hier van af en zei: “Ik ga weg om te studeren.” Waarop zij zei: “Moge Allaah jou leiden.” Vervolgens maakte zij smeekbeden voor hem, opdat hij geleid zou worden. En misschien vielen haar smeekbeden wel samen met de tijd wanneer de smeekbeden geaccepteerd worden, want hij werd één van de geleiden, en hij leidde anderen.

Zijn Studies en Leraren:

Hij studeerde op school tot hij het onderwijsprogramma van die school had afgemaakt. Toen verstreek er een lange periode waarin hij geen kennis zocht (in de zin van echt studeren) omdat er niemand was die hem aanspoorde of ondersteunde in het opdoen van kennis. Ondanks dat, hield hij ervan om kennis op te doen. Dus ging hij kennis zoeken bij de Al-Haadie Moskee maar kreeg daar geen hulp bij.

Na enige tijd verliet hij zijn thuisland (Jemen) en ging naar de Heilige Landen (Mekka en Medina) en Najd. Hij luisterde daar naar de sprekers en was gefascineerd door hun preken. Dus vroeg hij aan sommige van de sprekers om advies over welke nuttige boeken hij moest kopen. Ze adviseerden hem om ‘Sahieh Al-Boechaarie’, ‘Boeloegh al-Maram’, ‘Riyaadh as-Saalihien’, en ‘Fath-ul-Madjied’ (de uitleg van ‘Kitaab at-Tawhied’) te nemen. En gaven hem exemplaren van de studieboeken van de Tauwhied-colleges.

Lees het hier in pdf: Moqbil final.docx

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

Meeste recente van Siyar - Biografieën

Ga naar Boven