Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Biografie van as-Shaychoel-Islaam Ibn Taymiyyah, Rahiemmahoellaah

in Siyar - Biografieën door

Zijn Naam en Afkomst:

Zijn naam is Ahmed bin Abdoel-Haliem bin Abdoes-Salaam bin `Abdoellaah bin Aboe Qaasim ibn Taymiyyah al-Harraanie Taqie ad-Dien Aboel-Abbaas bin Shihaab ad-Dien. Hij is geboren in Harraan, een oude stad op het Arabisch Schiereiland tussen Syrië[1] en Irak, op de tiende of de twaalfde van de maand Rabie` al-Awwal in het jaar 661H. Hij en zijn familie werden later gedwongen om naar Damascus te vluchten vanwege de bezetting door de Tartaren.
Hij stamt uit een familie van geleerden, zijn vader en zijn grootvader waren beide geleerden, evenals drie van zijn broers: ‘Abdoer-Rahmaan, `Abdoellaah en zijn half-broer, Mohammed.

Zijn Opvoeding en Studie:

Tijdens de eerste jaren van zijn studie over Islaam, bleef hij zijn leraren verbazen met de kracht van zijn geheugen, intelligentie en scherp begrip. Er wordt gezegd dat hij al fataawa mocht geven toen hij nog maar negentien jaar oud was, en hij begon les te geven op Daar al-Hadieth as-Sukriyyah toen hij tweeëentwintig was.
Hij werd erg beroemd vanwege zijn kennis van hadieth, hij was een Haafiedh (Iemand die veel ahadieth gemmoriseerd had ). Iedereen was tevens onder de indruk van zijn enorme kennis over de Qor’aan zoals bleek tijdens zijn lessen in tafsier, maar ook van andere vormen van kennis die er verband mee hebben. Hij verkreeg ook deskundigheid in Oesoel al-Fiqh en Fiqh, kennis over het verschil van meningen onder de bestaande geleerden, schrijfkunst, wiskunde, geschiedenis, astronomie en geneeskunde. Veel van de geleerden uit zijn tijd getuigden dat hij de status van Moedjtahied had verkregen.

[1] Het gebied Shaam, in die tijd een gebied dat Syrië, Jordanië, Libanon en  Palestina omvatte.

Lees het hier in pdf: Ibn Taymiyyah final.docx

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

Meeste recente van Siyar - Biografieën

Ga naar Boven