Al het goede zit in het navolgen van de Selef

De kwestie van Istihlaal en Djoehoed: En dat koefr (ongeloof) kan plaatsvinden zonder hen!

in Aqidah door

Introductie.

De ‘Aqiedah van de Salaf met betrekking tot Iemaan is samengevat als:

Iemaan is overtuiging, uitspraak en handelingen, al deze zaken vallen onder Iemaan en zijn van de werkelijkheid van Iemaan.

  • Dus het geloven dat “Moehammed de Boodschapper van Allaah is” of “dat de Qoer’aan het Woord van Allaah is” is Iemaan, en het gevoel van liefde in het hart voor Allaah, of hoop en vrees is Iemaan, en het getuigen dat “Niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah alleen” is Iemaan en het zeggen van “SoebhaanAllaah”, of het bevelen van iemand (door te zeggen) “Vrees Allaah en roddel niet” is Iemaan, en het verwijderen van iets wat schadelijk is van de grond of het verrichten van het gebed is Iemaan, en het niet stelen, of roddelen, en het weerhouden van iemand om te vallen in een van deze daden is Iemaan. De uiterlijke daden van Iemaan zijn niet alleen de “vruchten” en “gevolgen” van Iemaan zoals de Moerdjie’at oel- Foeqoehaa zeggen, integendeel deze zijn Iemaan op zichzelf.
  • Iemaan stijgt door gehoorzaamheid en daalt door ongehoorzaamheid en het is niet alleen een enkele en ondeelbare entiteit die niet kan stijgen of dalen –zodanig dat wanneer er een gedeelte verdwijnt dat dan alles verdwijnt (welke de opinie van de Khawaaridj en de Moe’tazilah is) of dusdanig dat er niets (van al-Iemaan verdwijnt wat de daden van iemand ook moge zijn (wat de opinie van Moerdji’ah is). Volgens de foutieve mening van beide groeperingen is: Iemaan is slechts een enkele ondeelbare entiteit.
  • Het is toegestaan om een uitzondering (al-istithnaa) te maken voor je geloof door te zeggen “ Ik ben een gelovige, als Allaah het wil”, uit het oogpunt van:

 a) het vermijden van zelfprijzing,

b) onzekerheid over je toekomstige daden en waarop men zal sterven.

  • Koefr vind plaats door overtuiging, uitspraak, handelingen, twijfel en het nalaten van daden en het is niet alleen beperkt tot djoehoed en istih Zo kan een persoon een ongelovige worden door het hebben van een overtuiging (daad van het hart), een gevoel, een emotie gekoesterd in het hart (trots, arrogantie, haat enz. [wat tot de daden van het hart behoren]), een uitspraak verricht door de tong of een daad uitgevoerd door de ledematen. En ook door het nalaten van daden met de ledematen.

En alhamdullillaah zijn deze zaken beschreven en toegelicht in meerdere artikelen vanuit de uitspraken van de Selef uit het verleden en het heden. Voor nu, over het onderwerp van koefr (het tegenovergestelde van Iemaan) is dit een reproductie van een bijna tien jaar oud artikel (juli 2000), met enkele toevoegingen.

Lees het hier in pdf: de kwestie van istihaal en joehoed.docx

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

Meeste recente van Aqidah

Ga naar Boven