Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Het vrijpleiten van as-Salafiyyah van Daa’ish, de Khawaarij.

in Aqidah door

De vraag: Is er een directe- of indirecte verbinding van de methodologie van de Khawaaridj zoals Daa’ish ( ISIS) en andere (sekten) als hen, met de da’wah van de Shaykh en de Imaam Mohammed bin ‘Abdel-Wahhaab, Rahiemmahoellaah, de da’wah as-Salafiyyah? 1

Antwoord van as-Shaykh Saalih Sindi, Hafidahullaah:

Dat “het koppelen van de extremistische groeperingen aan de da’wah as-Salafiyyah” is als het combineren van twee zaken die niet gecombineerd kunnen worden.

Maar het is een golf die wordt bereden door verschillende foutieve vermengingen.

De gemene deler onder hen: haat of gepretenderde onwetendheid.”

Hetgeen zal volgen is een verduidelijking van de leugenachtige aard van deze bewering:

– Haatem Al-Sharif (al-‘Awnie), in een artikel van hem voerde hij krampachtig het boek # Ad-Durrar Al-Sanniyyah op [wat een verzameling is van de schrijfwerken van Shaykh Mohammed ibn ‘Abdoel Wahhab en zijn studenten, en op de voorgrond ervan: Het verduidelijk van at-Tawheed (van het monotheïsme waarmee de Boodschappers kwamen], waarbij het werd bestempeld als het verspreiden van overdrijving in takfier en “Da’ishna! 2

Het lijkt zelfs voor de onwetende persoon dat het boek vergif druppelt.

Laten we over dit boek nadenken, in eerlijkheid en in alle rust; Laten we eens kijken naar de oprechtheid van de bewering van (Haatem )Al-Sharif (al-‘Awnie) en was het echt een boek dat vanuit een extremistisch oogpunt (geschreven is) betreffende de vraagstukken van at-takfier of bevestigd het de middenweg en gematigheid? 3

Voetnoot 1: Wij zien helaas steeds vaker dat mensen de zuivere Najdi da’wah willen linken aan extremisme- en sekten en dat dit ook gebeurt door sommige dwaallichten uit Saoedi-Arabië die de daar levende ‘Ulama tegengaan. Hun beschuldigingen- en beweringen zijn niet gestaafd op onderzoek en inhoudelijk bewijzen maar juist het tegenovergesteld. Lees het volgende artikel; ISIS van de Franse Revolutie. De ontbloting van ‘Adel Al-Kalbaani door dr. Sultaan bin Faleh Al-Asqa, Hafidahoellaah, https://selefienederland.nl/149-2/

Deze dwaallichten worden gretig aangehaald door mensen uit Amerika en Europa om hun vooraf gevormde haat jegens de Najdi da’wah te botvieren. In sommige gevallen is het onwetendheid met de inhoud van de da’wah en de geweldige veranderingen die deze teweeg gebracht hebben op reilgieus, sociaal, economisch en geo-politiek vlak. En in sommige gevallen komt het vanuit een dwalende geloofsleer. Zowel extremisten van sekten die in de voetsporen van de Khawaarij treden als extremisten vanonder de Soefisten en seculieren/modernisten drinken helaas allemaal uit dezelfde vijver.

Voetnoot 2: Het brengen van het dwalende gedachtegoed van Daa’ish.

Voetnoot 3: Lees ook hier hoe om te gaan met het nemen van woorden van de de ‘Ulamaa. Het correcte begrip van woorden van de ‘Ulamaa: door as-Shaykh Saalih Aal as-Shaykh, Hafidahoellaah: https://selefienederland.nl/450-2/

Lees hier het hele artikel:  Het vrijpleiten van as Salafiyyah van Daaish.docx

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

Meeste recente van Aqidah

Ga naar Boven