Al het goede zit in het navolgen van de Selef

DHIKR na het beëindigen van het witr gebed.

in Ramaḍān door

Door Al-Imaam Ibn Baaz, Rahiemmahoellaah.

[VRAAG]:“Wat dient men te zeggen na het beëindigen van het witr-gebed?”

[ANTWOORD]: Men zegt: ‘Sub7âna l-Maliki l-Qudûs, Sub7âna l-Maliki l-Qudûs.’

En bij de derde keer verlengt hij het (zeggen van):

‘Sub7âna l-Maliki l-Qudûs’

Hij verlengt het een beetje (waarna hij zegt):

‘Raboe l-Malâ’ikatie wa r-Rû7’

De Profeet, vrede en zegeningen zijn met hem, zei dit als hij de Tasleem deed bij het afronden van het witr gebed.

Hij zei (dan):

‘Sub7âna l-Maliki l-Qudûs, Sub7âna l-Maliki l-Qudûs, Sub7âna l-Maliki l-Qudûs’

En bij de derde keer verlengde hij het een beetje. Ad-Dâraqutni voegde hier met een authentieke ketting het (volgende aan) toe:

‘Raboe l-Malâ’ikatie wa r–Roe7’

Bij de laatste keer.

Vertaald door: Aboe ‘Abdirrahmân Mourad al-Maghribie, Hafidahoellaah.

Voor pdf versie: gedenking van Allaah na het beëindigen van het witr gebed.docx

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

Meeste recente van Ramaḍān

Ga naar Boven