Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Al ‘oedhr biel-djahl  (het excuus door onwetendheid) en de methodologie van Imaam  Mohammed ibn ‘Abdoel Wahhaab

in Aqidah door

Door Shaykh Ahmad ibn Djazaa’ ar-Radaymaan, Hafidahoellaah.

De Shaych en ‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al Fawzaan – hafidhahoellaah – schreef een voorwoord voor het boek waarin het onderzoek over het excuus van onwetendheid staat welke wij vertaald hebben en hij zei het volgende:

“Alle lof is voor Allaah, de heer der Werelden en moge de vrede en zegeningen over onze Profeet  Mohammed zijn en zijn familie en al zijn metgezellen, en verder:

Dus de Imaam, de Shaych, Mohammed ibn ‘Abdoel Wahhaab – rahiemmahoellaah – wordt gezien als van de grote hernieuwers van de Religie, in het bijzonder in het (veld van het) geloof van Tawhied wat het fundament van de Religie is. En er zijn al vele werken geschreven over deze Imaam en zijn da’waah en van de nieuwste en meeste belangrijke van hen is het boek: “De methodologie van Imaam Mohammed ibn ‘Abdoel Wahhaab in het vraagstuk van takfier” van de edele Shaych  Ahmed ibn Djazaa’ ibn Mohammed ar-Radaymaan.

Dus het is een boek wat uitstekend is in zijn onderwerp, hij verduidelijkt erin de valsheid van hetgeen waar deze Imaam van beschuldigt is betreffende het ongelovig verklaren van de moslims. En hij – rahiemmahoellaah – verklaarde niemand ongelovig behalve degene die Allaah en Zijn Boodschapper ongelovig verklaarden van degenen die anderen dan Allaah aanbidden en hem aanroepen in tijden van moeilijkheden en beproevingen van onder de gravenaanbidders. En het boek, Alhamdoelillaah, is afdoende in de weerlegging van deze valse shoebhah en is het waard om verspreid te worden en om aandacht aan gegeven te worden.

Moge Allaah iedereen succes geven in het verkrijgen van profijtvolle kennis en rechtschapen daden.

Geschreven door Saalih ibn Fawzaan al Fawzaan.                                                                                            Lid van het Commitee van grote Geleerden                                                                                                      Op 4/4/1427 Hidjraah.

Lees hier het onderzoek:

al udr aangepast Radaymaan

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

Meeste recente van Aqidah

Ga naar Boven