Biografie van al-Imaam ibn ‘Uthaymin, Rahiemmahoellaah

in Siyar - Biografieën door

 

Zijn Naam en Afkomst

Aboe `Abdoellaah Mohammed ibn Saalih ibn Mohammed ibn ‘Uthaymin al-Woehaybie at-Tamiemie an-Najdie werd geboren in de stad Unayzah in de Qaseem Regio, in de maand Ramadaan 1347 NH/ (1926 NC) in een vooraanstaande en religieuze familie.

Zijn Opvoeding en Studie

Hij reciteerde de Nobele Qor`aan met zijn grootvader van moederszijde genaamd ‘Abdur-Rahmaan ibn Sulaymaan Aal Daamigh (rahiemehoellaah). Hij memoriseerde eerst de gehele Qor`aan, en ging vervolgens verder met het zoeken van kennis. Hij studeerde schrijven, rekenkunde en andere vakken van wetenschappen. Tevens namen twee studenten van Shaych ‘Abdur-Rahmaan as-Sa’die
(rahiemehoellaah) de taak op zich om kleine kinderen te onderwijzen, één van hen was Shaych ‘Alie as-Saalihie, en de andere was Shaych Mohammed ibn ‘Abdoel-‘Aziez al-Moetawwa (rahiemehoellaah), onder wie Shaych ibn ‘Uthaymin de samenvatting van al-‘Aqiedatoel-Waasitiyyah van Shaych ‘Abdur-Rahmaan as-Sa’die studeerde, en zo ook Minhaajus-Saalikien in Fiqh, tevens van Shaych ‘Abdur-Rahmaan, en ook al-Adjroemiyyah en al-Alfiyyah (betreffende de Arabische taal).

Hij studeerde fiqh en de wetten van erfrecht onder Shaych ‘Abdur-Rahmaan ibn ‘Alie ibn ‘Awdaan. Met Shaych ‘Abdur-Rahmaan ibn Naasir as-Sa’die, degene die als beschouwd wordt als zijnde zijn eerste Shaych, aangezien hij een aanzienlijke tijd bij hem bleef om tauwhied, tafsier, hadieth, fiqh, de fundamenten van fiqh, erfrecht, hadieth wetenschappen, Arabische grammatica en andere vakken bij hem te studeren.

Lees het hier:

Mohamed Saalih al Othaymien

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*