Al het goede zit in het navolgen van de Selef

De zegeningen van de eerste 10 dagen van Dhoel-Hidjah.

in Fiqh door

De Nobele Shaykh S’ad Naasir Ash-Shitrie, Hafidahoellaah, zei:

Van de meest gezegende dagen zijn de eerste tien dagen van Dhoel Hidjjah (de 12e maand van de maankalender, een van de heilige maanden, en de maand van de Hadj).

Een groep van de mensen van kennis zegt : “Voorzeker, zij zijn de beste dagen van het jaar net zoals de laatste tien nachten van de Ramdaan de beste nachten zijn van het jaar.”                                                                                                                                                                            Sommige van de verschillende vormen van goede daden die gedaan worden in deze eerste tien dagen worden hieronder genoemd:

Het gedenken van Allah

De eerste van de goede daden is het gedenken van Allaah, Allaah zegt:

De mannen en de vrouwen die Allah vaak gedenken – voor zulken heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid. [al-Ahzaab 33:35]

Het is bevestigd van de Sahaabah van de Profeet en van hem salallaahoe ‘alayhie wa sallam, dat zij het zeggen van de Takbier (Allaahoe akbar) vermeerderden in de eerste tien dagen van de maand Dhoel-Hidjah en zij verhieven hun stemmen erbij, een ieder zei de takbier voor zichzelf. Zij verhieven hun stemmen totdat de bergen schokten van hun takbier maar zij zeiden het niet in een groepsverband. Één ieder van hen zei het voor zichzelf.

Lees het hier:

Zegeningen eerste 10 dagen Dhoel-Hidjah

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

Meeste recente van Fiqh

Djihād in de Islām 

Een wetenschappelijk kijk naar de voorwaarden en regels en een antwoord op
Ga naar Boven