Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Belangrijke Fundamenten m.b.t. de namen & eigenschappen van Allaah.

in Aqidah door

بسم الله الرحمن الرحيم

Imaam Mohammed ibn Saalih al ‘Uthaymien, Rahiemmahoellaah, legt in de inleiding van de uitleg van Lum’atul I’tiqaad belangrijke fundamenten m.b.t. de Namen en Eigenschappen van Allaah kort uit.

Het eerste fundament: Wat is verplicht m.b.t. de teksten uit de Qoeraan en de Soennah over de Namen en Eigenschappen van Allaah:

Wanneer het gaat om de teksten uit de Qoer’aan en de Soennah, dan is het verplicht om hun bewijzen en implicaties te begrijpen vanuit de klaarblijkende betekenis (‘alaa adh-dhaahir), zonder (deze klaarblijkende betekenis) te veranderen.

Dit vanwege het feit dat Allaah de Qoer’aan heeft geopenbaard in de duidelijke Arabische taal, en de Profeet (sallallaahu ‘aleyhi wa sallam) sprak met de Arabische taal. Daarom is het verplicht om de betekenis van de woorden van Allaah en de Profeet (sallallaahu ‘aleyhi wa sallam) te laten zoals ze zijn, in die taal.

Lees het hier verder:

Belangrijke Fundamenten mbt de namen en eigenschappen

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

Meeste recente van Aqidah

Ga naar Boven