Al het goede zit in het navolgen van de Selef

De terugkeer van Shaykh al-Arna’oet naar de Selef!

in Aqidah door

Bismillaah, ar-Rahmaan, ar-Rahiem, ama ba’d,

Geweldig nieuws bereikte ons een aantal jaren geleden over de edele geleerde as-Shaykh Shoe’ayb al-Arna’oet, Rahiemmahoellaah.Wij willen dit opnieuw met jullie delen.

De Shaykh is iemand die vele tientallen jaren bezig was met het nalopen van boeken van de geleerden en wiens inzet niet onopgemerkt is gebleven in de islamitische wereld.

Zijn achtergrond:

As-Shaykh Shoe’ayb, zoals al-Imaam al-Albaanie Rahiemmahoellaah, kwam oorspronkelijk uit het hedendaagse Albanië. Zijn vader koos ervoor om te emigreren naar as-Shaam, doordat de vader misschien aangetrokken was door de Profetische overleveringen die spreken over de goedheid- en voortreffelijkheden van as-Shaam.

As-Shaykh Shoe’ayb werd geboren in Damascus in het jaar 1928. De Shaykh groeide op in een gelovige omgeving en studeerde bij talloze geleerden uit zijn tijd in de volgende kennisvelden:

•Arabisch;
•Fiqh al-Hanafi;
•Tafsir;
•Moestalah al-Hadieth;
•Oesoel al-Fiqh;

Lees hier verder:

De terugkeer van Shaykh al

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

Meeste recente van Aqidah

Ga naar Boven