Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Een advies aan Galal al-Jihany: Wie zijn Ahloe Soennah?

in Aqidah door

Bismillaahie Rahmaanie Rahiem,

In december 2022 zagen wij een filmpje van Galal al-Jihany, Aslahahoellaah, getiteld, Wie zijn Ahloe Soennah, waarin hij sprak over geloofsleer.

https://fb.watch/hgCZz81nfQ/

In het filmpje sprak Galal vooral vanuit zijn visie, vooringenomen standpunt voor de Ashaa’irah en de Maturidiyyah en tegen Selefiyyien en kwam hij met gevolgtrekkingen die nogal scheef waren. Dit is geen persoonlijke aanval op Galal aangezien wij het goede voor iedereen wensen, maar een objectief waarneembare observatie die een ieder die terugkeert naar de voor ons beschikbare bronnen zal onderschrijven.

In deze geven wij gehoor aan de uitnodiging van Galal om elkaar te adviseren, maar wij doen dit schriftelijk aangezien Galal ook openlijk sprak en andere Ashaa’irah en Maturidyyah dit ook doen in Nederlands vertaalde boeken, op fora, op Facebook en andere sociale media etc.
We zullen de belangrijkste punten uit het filmpje beantwoorden en sommige punten los van elkaar zodat duidelijk wordt dat Galal in zijn in vogelvlucht behandelen van de ‘Aqiedah van Ahloe Soennah enorm veel belangrijke zaken weglaat. Moge Allaah ons en Galal de waarheid laten inzien en laten volgen. Amien.

De volgende punten worden behandeld:

Punt 1: Al-Ash’arie en al-Maturidie waren de bekendste geleerden die bezig waren met geloofsleer en de juiste mening van de geloofsleer verdedigden.

Punt 2: Imaams Al-Ash’arie en al-Maturidie zijn later gekomen en voor hen waren de Profeet en de Sahabaa volgens Salafiyyien dus zij geven aan hen te volgen qua geloofsleer. Dit is fout want veel stromingen komen na de Profeet en de Sahabaa en er waren discussies en het is een gezond iets dat mensen praten over hun geloof en kijken naar hun geloof en dit weer heroverwegen. Volgens Galal is de beste versie is toegeschreven aan al-Ash’arie.

Punt 3: De geleerden van de Islamitische wetenschappen 99/98% zijn Ash’arie of Maturidie tot deze stroming is gekomen…….

Punt 4: Galal maakt een qiyaas over de riwajaat van recitatie en de Profeet, vrede zij met hem, heeft de Sahaba verschillende riwajaat geleerd. Dan maakt Galal de vergelijking met sommige ‘Ulama van de recitaties die er één kozen, zoals Hafs.

Punt 5: Volgens Galal is dit bij geloofsleer hetzelfde……Er zijn anderen groepen en we willen onderscheid maken en toen de 2 Imaams kwamen (Ash’arie en Maturidie) dat zij geaccepteerd zijn. Zij zijn niet juist in alle vraagstukken en sommige geleerden erkenden sommige standpunten niet van al-Ash’arie en geeft voorbeeld over vrouwelijke Profeten.

Punt 6: Studenten van kennis van de Salafiyyien die beweren dat Ashaa’irah en Maturidiyyah niet van Ahloe Soennah zijn.

Punt 7: Tot vandaag de dag zijn de Ashaa’irah en Maturidiyyah Ahloe Soennah maar een latere stroming, de Salafiyyien, die beschouwen de Ashaa’irah en Maturidyyah als dwalend.

Punt 8: Galal heeft mensen gecontacteerd voor een discussie als bedoeling om misverstanden op te helderen, maar deze groep willen dit niet en hebben Galal geblokkeerd en dit is de manier van de kufaar in de tijd van de Profeet, vrede zij met hem.

Punt 9: Galal is beschuldigd met bid’a door de Salafiyyien en ze willen niet praten met hem. Dit komt door onwetendheid

Punt 10: Salafiyyien belemmeren de lessen van Ashaa’irah te volgen zoals Mhamed Arab.

Punt 11: Galal spreekt over studenten die diep gaan in deze materie.

Punt 12: Sommige predikers spreken vies online over geleerden.

Punt 13: Galal geeft aan dat Selefiyyien fiqh vraagstukken groter maken.

Een laatste advies aan Galal.

Moge Allaah ons leiden naar wat Hem behaagt en ons de waarheid laten zien. Amien.

Lees het hier:

Advies Galal

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

Meeste recente van Aqidah

Ga naar Boven