Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Zijn wij met de waarheid of met de geleerden?

in Aqidah door

بسم االله الرحمن الرحيم

Kijk mee, mijn lezende broeder, om een nieuw gezicht te zien en een vreemde vormgeving welke geniepig opereert tussen Ahloe oes-Soennah; zij belasteren deze gezegende da’wah en verwijten haar mensen met gruweldaden, zonden en gruwelijkheden, en als tegen hen gezegd wordt: deze handelingen zijn hizbiyyah en dit nodigt uit naar hizbiyyah, dan verbeelden zij zich in de verbeelding: ”Wij zijn met de geleerden.”

Dit fenomeen (i.e. ”Wij zijn met de geleerden”) kwam te midden van Ahloe oes-Soennah naar boven, toen de opperhoofden van hizbiyyah geniepig tussen Ahloe oes-Soennah begonnen te opereren; vanaf toen de groot-geleerde en strijder Moeqbil ibn Haadie al-Waadi´ee – rahiemahoellaah – zijn oproep begon in Yemen en haar goedheid vespreidde, vermeerderden de mensen van dit fenomeen, met het geniepig opwerpen van hizbiyyah, in naam van dit fenomeen.

Dus toen onze Shaykh – rahiemahoellaah – begon met zijn heldere verduidelijking over de hizbiyyeen en de mensen van de groeperingen, zoals ‘Jam’iyyah al-Hikma wa l-Ihsaan wa l-Birr’ en andere dan deze, begonnen zij het krap te krijgen van deze waarschuwing, en andere zeiden: ”Het is niet duidelijk geworden voor mij.” Zelfs dat sommige bekenden van Ahloe oes-Soennah naar hen toe gingen en hen bijwoonden, en als er tegen hem gezegd werd: ”Waarom, terwijl de Imaam al-Waadi´ee voor hen waarschuwde?” Zie je hem antwoorden: ”Hun hizibiyyah is voor ons niet duidelijk geworden en de geleerden hebben niet gesproken over hen.” Totdat vele jongeren afdwaalden door deze uitspraak en de hizbiyyeen hen meetrokken in hun hizbiyyah en hun groepering welke daarna onsluiert werd voor de mensen: ”Als de fitnah (calamiteit, rampspoed) komt, wordt deze niet gekend, behalve door de geleerden en als deze heen is gegaan herkennen de meeste mensen het.”

Lees het hier:

zijn wij met de waarheid

 

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

Meeste recente van Aqidah

Ga naar Boven