Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Deel 2: De omvattende definitie van het aanbidden van Allaah alleen | Shaykh al-Fawzaan.

in Aqidah door

Aanbidding bestaat uit vele soorten, zoals shaykh al Islaam Ibn Taymiyyah zei:

“Aanbidding is een allesomvattende verzamelnaam voor al datgene waar Allaah van houdt en tevreden mee is van onder de daden en uitspraken, zowel innerlijke als uiterlijke.”

Het uiterlijke gebeurt met de ledematen zoals: het gebed, het vasten, djihaad, het goede bevelen en het slechte verbieden, onderhouden van de familiebanden, en andere dan deze. Dit zijn aanbiddingen die van de uiterlijke vorm zijn.

Wat de aanbiddingen betreft die van de innerlijke vorm zijn, deze bevinden zich in het hart, zoals: angst (al-khawf), vrees (al-khashiyyah), verlangen (ar-raghbah), ontzag (ar-rahbah), liefde (al-mahabbah), vertrouwen (at-tawakkoel), het terugkeren naar Allaah (al-inaabah). Dit zijn allemaal aanbiddingen die met het hart gebeuren. Niemand kent ze behalve Allaah.

Ook zijn er aanbiddingen die middels de tong plaatsvinden zoals: het gedenken van Allaah (dhikr oel-laah), het zeggen van Soebhaan-Allaah (at-tasbieh), het zeggen van laa ilaaha illa Allaah (tahliel), het zeggen van elhamdoelillaah (tahmied), het uitnodigen naar Allaah (ad-da’wah ilaa Allaah), het goede gebieden en het slechte verbieden (al-amr biel ma’roef wa an-nahie ‘an iel-moenkar), en het opdoen van profijtvolle kennis.

Lees hier verder

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

Meeste recente van Aqidah

Ga naar Boven