Een uitleg van Tauwhied al-Roeboebieyyah Sh.’Abdullah bin Humayd

in Aqidah door

Voor u ligt een klein uiteenzetting, hetgeen de pure Selefie Geloofs overtuiging uitlegt, vrij van al hetgeen wat er valselijk in vermengd is aan valse concepten en innovaties. Het is de Geloofsovertuigenis van Ahloel-Soennah wal-Djamaa’ah volgens de Selef (voorgangers) van deze Oemmah, welke bestaan uit de Sahaaba (Metgezellen), de Taabie’ien (hun volgelingen en leerlingen) en degenen die na hen kwamen van de ware geleerden over wie de Moslims unaniem in overeenstemming zijn met betrekking tot hun (juiste) leiding en begrip.

Lees het hier verder:

Een uitleg van tauwhied ar roeboebiyyah

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*