Taqlied op de vier wetscholen verplicht of toegestaan uit noodzaak? Sh. ‘Abd al-Muhsin al-‘Abbaad

in Fiqh door

Het onderwerp van at-Taqlid (blindvolgen) is een steeds weer terugkerend onderwerp, er zijn groepen die zeggen dat at-Taqlid verplicht is voor elke moslim die niet het niveau van een Mudjtahid bereikt heeft. En dat het absoluut onmogelijk is voor de moslim om de bewijsvoeringen te volgen van het Boek en de Soennah, ondanks dat Allaah in Zijn openbaring de moslim verplicht om hetgeen wat neder gezonden is aan Muhammed, vrede zij met hem, te volgen. En derhalve is het volgens deze groep verplicht om één bepaalde madhhab (wetschool) uit te kiezen en om Taqlied te verrichten op hetgeen wat een geleerde van een uitgekozen madhhab hem voorschotelt. Deze mensen hebben van Taqlied het uitgangspunt gemaakt en van al-Ittibaa’ (het navolgen van de openbaring) de uitzondering. Tevens beschuldigen zij de geleerden van Ahl as-Soennah die de da’wah naar al-Ittibaa’ hebben doen herleven in de Oemmah van het afkeuren van de 4 wetscholen, en dat zij het zouden verbieden voor de moslims om een van de 4 wetscholen te volgen, te bestuderen etc. Bij sommigen van deze mensen is het te wijten aan een slecht begrip van -en misvattingen over de standpunten en bewoordingen van de geleerden van Ahl as-Soennah die de kwestie van at-Taqlid en al-Ittibaa’ hebben behandeld, deze groep kunnen met de Wil van Allaah genezen worden het verkrijgen van het correcte begrip over de standpunten van de geleerden van Ahl as-Soennah, en het wegnemen van hun misvattingen.

Een andere groep is het simpelweg te wijten aan valse intenties en al-hawaa (begeerten), en haat en afgunst tegen de Soennah en de mensen van Ahl as-Soennah.

Hieronder heb ik een stukje vertaald uit het werk van de Moehaddith van al-Medinah al-Moenawwarah, niemand minder dan ash-Shaykh al-‘Allaamah Muhsin al-‘Abbaad al-Badr – hafidhahoellaah. Waarin hij dit onderwerp behandelt, en hij de valse beweringen van de mensen van valsheid, de uitnodigers naar at-Ta’assoeb (fanatisme) en at-Taqlid (blindvolgerij), weerlegd en hun misvattingen verhelderd.

Moge Allaah de Shaykh belonen voor zijn constante inzet in het verspreiden en verdedigen van de Soennah, en moge Allaah deze kleine daad van mij accepteren.

Abu Hudayfah Musa ibn Yusuf al-Indonesi
3 Shawwaal 1438 – 27 juni 2017

Lees het hier:

taqlid – al abbaad

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*