Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Monthly archive

juli 2023

Niet elke Ash’ari geleerde was een mutakallim | ‘Geleerden van de Shari’ah’ en ‘de Mutakallimin’

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

Al-Shaykh ʿAbd al-Ḥaqq al-Turkmānī stipt een belangrijk punt aan als het gaat om een fout die veelvuldig gemaakt wordt hedendaags wanneer het gaat om de discussie omtrent al-Kalām, al-Ashāʿirah en andere Kalām groepen. Wat er vaak gebeurt is een getouwtrek rondom geleerden die een grote bijdrage hebben geleverd aan de Islām, in het uitleggen van de Qurʾān, de Sunnah, en de aanbiddingen. Elke groep wil de desbetreffende geleerde naar zijn kant trekken, wat er vervolgens gebeurt is dat er enorm wordt veralgemeniseerd, alles wordt op één hoop gegooid en nuance ontbreekt volledig.

Shaykh ʿAbd al-Ḥaqq al-Turkmānī schreef over dit fenomeen in zijn boek ‘Ḥaqīqah Tawḥīd al-ʿIbādah’ welke een voorwoord heeft van verschillende specialisten in ʿAqīdah van over de hele Islamitische wereld, zoals:

Sh. Aḥmad Murābiṭ al-Shanqītie uit Mauritanië

Sh. ʿĀṣim ʿAbdullāh al-Qaryūtī uit Jordanië

Sh ʿAbdullāh Shākir al-Djunaydī uit Egypte

Sh. Ṣalāhuddīn Maqbūl Aḥmad uit India

Sh. ʿImāduddīn Badawī Muṣṭafā uit Sudan

Sh. Muḥammed Ḥamūd al-Nadjdī uit Koeweit

Sh. Iyād ʿAbd al-Laṭīf al-Qīsī uit Irak

Sh. ʿAbdullāh Ṣāliḥ al-ʿUbaylān uit Saoedi-Arabië

En nog meerdere geleerden uit andere plaatsen in de Islamitische wereld.

LEES VERDER:
https://selefienederland.nl/wp-content/uploads/2023/07/De-fout-van-het-niet-onderscheid-maken-tussen.pdf

Shaykh Ibn Djibrīn en al-Nadjmī || briefverkeer over de Ikhwān al-Muslimīn

in Aqidah door

Leestijd: < 1 minuutDe Nobele Shaykh al-ʿAllāmah Aḥmad al-Nadjmī schreef een boek genoemd: “al-Mawrid ʿAdhib al-Zulāl fīmā Intuqida ʿalā ba’dh al-Manāhidj al-Daʿwiyyah min al-ʿAqāʾid wa al-Aʿmāl” “De zoete koele waterbron betreffende hetgeen bekritiseerd is van overtuigingen en daden van sommige methodologieën van Daʿwah”

In dit boek weerlegde al ʿAllāmah al-Shaykh Aḥmad al-Nadjmī de fouten, innovaties en afwijkingen van meerdere groeperingen en bewegingen inclusief al-Ikhwān al-Muslimīn, en haar offshoots van de Surūriyyah, de Qutbiyyah en Djamāʿāt al-Tablīgh. Daarnaast sprak de Shaykh ook in detail over enkele afgedwaalde personen en verduidelijkte hij aan de lezers de fouten van deze mensen. Shaykh Ibn Djibrīn stuurde een brief naar al-Shaykh Aḥmad al-Nadjmī met het verzoek aan hem om het boek niet te drukken Lees verder

Shamāʾil al-Nabī – al-Isbāl (het dragen van de kleding onder de enkels)

in Fiqh/Hadieth door

Leestijd: 8 minuten

Shaykh ‘Abd al-Razzaq al-‘Abbad legt uit:

Een izār (broek/lendendoek) is hetgeen wat de onderkant van het lichaam bedekt en een riʾ (mantel) is hetgeen wat over de schouders wordt gedragen en wat de bovenkant van het lichaam bedekt. Dit was de kledij die bekend was in de tijd van de Profeet ﷺ en daarom bestaan er veel overleveringen dat hij ﷺ een izār en riʾ droeg. Maar in geen één overlevering staat er iets vermeld over de voortreffelijkheid van het dragen van de izār of de ridāʾ. Daarom is het incorrect om te zeggen dat het behoort tot de Sunnah om een izār of een ridāʾ te dragen, de Profeet ﷺ droeg het slechts omdat het behoorde tot de gewoonte van zijn tijd. Lees verder

Het correcte begrip van woorden van de ‘Ulamaa: Shaykh Saalih Aal as-Shaykh

in Aqidah door

Leestijd: < 1 minuut

Vraag:

“Ahsan Allaahoe ilayk, wat zijn de beste manieren in het lezen van de boeken en de geschriften van de Imaams van de da’wah ?”

Antwoord van Shaykh Saalih aal as-Shaykh:

“Alle Lof is voor Allaah de Heer van de Werelden en verder,

Het is allereerst noodzakelijk om de volgorde aan te houden zoals die door de geleerden is aangegeven. Het is noodzakelijk om de geschriften beetje bij beetje te bestuderen, te beginnen bij de kleine geschriften, hierna groter en groter naar gelang de situatie (van de student).
En daarbij is het noodzakelijk dat men neemt van een ‘Aaliem (geleerde) die de woorden van de ‘Ulamaa van de da’wah Salafiyyah begrijpt en deze uitlegt en verduidelijkt….”

Lees het hier verder:

Mukham mutashaabih – aali Shaikh

Ga naar Boven