Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Monthly archive

mei 2023

Deel 2: De omvattende definitie van het aanbidden van Allaah alleen | Shaykh al-Fawzaan.

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

Aanbidding bestaat uit vele soorten, zoals shaykh al Islaam Ibn Taymiyyah zei:

“Aanbidding is een allesomvattende verzamelnaam voor al datgene waar Allaah van houdt en tevreden mee is van onder de daden en uitspraken, zowel innerlijke als uiterlijke.”

Het uiterlijke gebeurt met de ledematen zoals: het gebed, het vasten, djihaad, het goede bevelen en het slechte verbieden, onderhouden van de familiebanden, en andere dan deze. Dit zijn aanbiddingen die van de uiterlijke vorm zijn. Lees verder

Heilige vrijheid – Westerse Liberalistische Ideologieën in het Licht van de Islam

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

Voor u ligt een vertaling van het prachtige werk “Sacred Freedom – western liberalist ideologies in the light of islam” van Haneef Oliver.

De schrijver heeft dit onderzoekswerk geschreven met als doel moslims en niet-moslims te informeren over westerse, seculaire ideologieën en steeds veranderende denkwijzen. Alhoewel het geschreven en gepubliceerd is in 2004, blijft het actueel. Lees verder

Bashing the Shield of Ahl as-Sunnah Against the Blunt Sword of the Murjiʾah Protecting the Ranks of the Salafees in the West Against the Spubs Mayhem.

in Aqidah door
Leestijd: 5 minuten

In these recent times a group of wiseacres has appeared, a gang of khunfushāriyyīn, callers to al‐Irjāʾ, they are writing extensively about it for many years, spreading their evil in the East and the West, claiming that it is the Madhhab of the Salaf in Īmān, they do this with at‐taḥrīf (distorting), at‐tazyīf (forgery), and manipulating the words of the scholars, and lying about them, and replacing their speech which is muḥkam (unambiguously) with what is mutashābih (ambiguously), and depending upon philosophical assumptions, and innovated arguments. Instead of depending on the Kitāb and the Sunnah, and the well-known books of the creed of the Salaf, which Ahl as‐Sunnah inherited from their predecessors who where upon clear guidance. Lees verder

Biografie Shaych Shaykh Taqiyyuddīn al-Hilālī al-Maghribie, Rahiemahoellaah

in Siyar - Biografieën door
Leestijd: < 1 minuut

Shaych Taqiyyuddīn al-Hilālī zijn echte naam is Mohammad Taqiyyuddīn, en zijn koenyah is Aboe Shakieb. Zijn grootvader kwam uit al-Qairawaan (Tunis) en migreerde lang geleden naar Marokko. Hij was een persoon die begiftigd was met godsdienstige kennis, zoals ook zijn vader en de rest van zijn familie. Lees verder

Deel 1: De omvattende definitie van het aanbidden van Allaah alleen. Shaykh al-Fawzaan.

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

Al ‘Ibaadah (aanbidding) is afgeleid van at-ta’abboed wat at-tadhalloel (nederige
onderworpenheid) betekent. Er wordt (in het Arabisch) gezegd: “een weg is moe’abbad als het is plat gelopen door voeten (m.a.w. veelvuldig onderworpen aan de gang van voeten)”. Dit vanuit de
taalkundige invalshoek bekeken. Wat de Islamitisch termkundige betekenis betreft, dan hebben geleerden er vele definities aan gegeven.

Lees het hier verder:

Een uitleg van Tauwhied al-Roeboebieyyah Sh.’Abdullah bin Humayd

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

Voor u ligt een klein uiteenzetting, hetgeen de pure Selefie Geloofs overtuiging uitlegt, vrij van al hetgeen wat er valselijk in vermengd is aan valse concepten en innovaties. Het is de Geloofsovertuigenis van Ahloel-Soennah wal-Djamaa’ah volgens de Selef (voorgangers) van deze Oemmah, welke bestaan uit de Sahaaba (Metgezellen), de Taabie’ien (hun volgelingen en leerlingen) en degenen die na hen kwamen van de ware geleerden over wie de Moslims unaniem in overeenstemming zijn met betrekking tot hun (juiste) leiding en begrip. Lees verder

Verduidelijking omtrent de Ishtiraak tussen de namen van Allaah en de namen van de schepping | ibn Taymiyyah

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

Hij (Ibn Taymiyyah) zegt: Wat betreft de 2 fundamenten, één hiervan is dat men zegt: “Het spreken over één van de eigenschappen is als het spreken over alle eigenschappen.” Lees verder

Niet Oordelen met de Wetgeving van Allaah : Een uitgebreide uiteenzetting – Sh Salih aal al-Shaykh

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

En daarom zeggen we: Deze qawaanien (wetgevingen) die wijdverspreid zijn vandaag de dag in de landen van de moslims, allen behoren zij tot het oordeel van al-Djaahiliyyah, ongeacht of ze nou genomen zijn uit de Amerikaanse wetgeving, of de Franse wetgeving, of de Engelse wetgeving. Want al deze regelgevingen zijn djaahiliyyah, en ze zijn, zoals beschreven door ash-Shaykh Muhammed ibn Ibraahiem – rahimahoellaah : “een vuilnisbelt van gedachten en ideeën”. Lees verder

Ga naar Boven