Salafisme bron voor radicalisme? -Een Salafistisch antwoord op de verwarring van de media en de afvlakking van begrippen zoals Salafisme

in Terrorisme door

De laatste jaren zien wij vele mensen zichzelf opwerpen als spreker over de Islaam en specifiek over het Salafisme. Helaas is het zo dat deze sprekers het Salafisme als containerbegrip gebruiken en hier van alles onder plaatsen zoals de daden van de Ikhwaan al-Moeslimien (het moslimbroederschap), al-Qaa’idah, IS (ISIS) en andere groeperingen. Dit terwijl de Salafisten al decennia waarschuwen tegen Religieus extremisme, moordaanslagen, gewelddadige staatsgrepen en ook specifiek voor deze sekten en hun kopstukken.

Helaas is dit iets wat onderbelicht wordt. Salafiyyah is een methodologie met fundamenten en stelregels en wie deze tegengaat, treedt buiten as-Salafiyyah, wie het ook is. Het vreemde is dat dezelfde personen wel een onderscheid maken tussen de verschillende Christelijke sektes?! En duidelijk zelf aangeven dat er verschillende soorten Salafiyyah zijn, namelijk:

Geweldloze-, Jihadistische-,Takfiristische etc?!

Met dit artikel van ons willen wij graag laten zien dat men een groep moslims onterecht stigmatiseert, wegzet en men hen beoordeeld op een eigen, foutieve aanname!

De indeling van dit werk van ons is als volgt:

 • De oorsprong van radicalisme, heropleving, en fundamenten.
 • Extremisme- en radicalisme de laatste 100 jaar: Een fictieve link met het Salafisme verwijderd!
 • De ideeën van Qutub worden overgenomen en gevolgd na zijn dood.
 • Een verkeerd begrip van de Quraan en de uitleg van deze verzen.
 • Het begrip van al-Farraaj en Qutub wordt verder geïmplementeerd.
 • Het begrip van al-Qaa’idah volgt deze lijn.
 • Andere ideologische kopstukken van de radicalen.
 • Afghanistan en indoctrinatie van strijders: Jihaad fard ‘ayn?!
 • Andere invloedrijke oproepers.
 • Waren ad-Dhawaahirie, Ibn Laden en anderen dan hen mensen van kennis?
 • Kritiek punten op IS/ISIS?
 • De verschillende dwalende groeperingen kort beschouwd.
 • De inzet van de Salafiyyien om deze Khawarij en hun methodologie te weerleggen.
 • Specifieke gebeurtenissen en het antwoord daarop.
 • De belangrijkste verschillen tussen ad-da’wah Salafiyyah/ de da’wah van al-Imaam Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab en deze
  radicalen.
 • Belangrijke shoeboehaat (misvattingen) van de radicalen uitgelegd.
 • Tegenstrijdigheden aan de Sharie’ah van ISIS en soortgelijke groeperingen:
 1. Het niet terugkeren naar de ‘Ulama bij IS/ Al-Qaa’idah enz.
 2. Wat is al-Hizbiyyah bij ISIS, Ikhwaan al-Moslimien en Al-Qaa’idah?
 3. Al-Khilafa en het begrip van ISIS.
  A. De bay’a: Eed van trouw aan de Leiders in de Islaam.
  B. De Bay’a al-Qotriyyaah: Meerdere Imaams in meerdere gebieden.
  C. Is het stichten van een Khalifaat een individuele verplichting voor elke moslim?
 4. Het begrip van Jihaad en de claim dat het een wereldwijde individuele verplichting is te gaan strijden
 5. Het verbod op het overschrijden van de grenzen tijdens het strijden.
 6. Het verbod op het doden van vrouwen en kinderen is muhkam en de ProfeetSheeft dit nooit toegestaan.
 7. Sommige groepen mensen die verboden zijn te doden door de Sharie’ah.
 8. Het schuilen van ISIS achter “meningsverschillen” bij het doden van sommigen die niet participeren en andere zaken.
 9. Het belang van het terugkeren naar de sierah van de Profeet, vrede zij met hem, en het begrip van de Sahaba om geboden- en verboden te begrijpen;
 10. Het sturen van cellen c.q. mensen om aanslagen te plegen in het westen:
  A. Hoe stuurde de Profeet, vrede zij met hem, en de rechtgeleide Khaliefen troepen en wat gaven zij hen mee als richtlijnen mee aan hun strijders?
  B. Tijdens de strijd van het leger waren er ook verboden om degenen niet te doden die niet deelnamen aan de strijd!
  C. Het lukraak naar niet-moslim gemeenschappen gaan om hen te doden is tegenstrijdig aan de soennah van de Profeet, vrede zij met hem.
  D. Al ghadr (Verraad na vertrouwen te hebben gegeven) en Al-Khiyyana (ontrouw) zijn verboden in de Islaam.
  E. Misvatting van de radicalen: De verbonden gelden niet met niet-moslims want de Leiders van deze tijd zijn ongelovig.
 11. Er wordt niet gestreden met de Imaams van al-ghadr (Verraad na vertrouwen te hebben gegeven).
  Appendix 1: Geleerden over IS.
  Appendix 2: Fawaaz Djneid en zijn losse tong en waanideeën.
  Appendix 3: Sommige “experts” leggen Wahabisme uit?
  Appendix 4: Saoedi Arabië verbiedt de boeken van radicalen.
  Appendix 5: Wij excuseren ons niet!
  Appendix 6: Wat moeten de moslims doen in deze lastige tijden?
  Conclusie.

We hopen dat dit artikel in sha Allaah enige duidelijkheid zal scheppen voor allereerst de gewone moslims zodat zij het gevaar van de ideologie van deze mensen inzien en ver weg blijven bij het implementeren van deze ideologie en tegelijkertijd kennismaken met de
da’wah van de Profeten, vrede zij met hen, de duidelijke uitnodiging naar de zuivere Islaam volgens het begrip van de eerste drie generaties; de Selef oes Saalih. Ook als advies aan het Nederlandse volk zodat zij kunnen zien hoe het Islamitisch geloof kijkt naar deze barbaarse daden.

Daarnaast als advies aan de radicalen zelf, dat zij objectief kijken naar de herkomst van de radicale personen die deze ideologie gebouwd hebben en inzien dat hetgeen dat gebouwd is op valsheid, op zichzelf al vals is, en dat het een ideologie is, die leidt naar een doodlopende weg van takfir, bloedvergieten en destructie van individuen en de maatschappij. Dit ook naar sympathisanten die weliswaar zulke daden niet zouden doen, maar er wel sympathie voor kunnen opbrengen.

Ook als advies naar de Salafisten zodat zij ook kunnen inzien- en ideologisch kunnen uitleggen waarom de radicalen- en terroristen een foute ideologie hebben en als laatste een vermaning aan het Nederlandse publiek zodat zij inzien dat zaken niet zo zwart-wit liggen als zij denken dat het is en dat zij een onderscheid maken tussen iemand die zijn godsdienst zuiver wil belijden en iemand die een bedreiging vormt voor de veiligheid van een ander. Dit zodat zij de enorme misleiding praktijken kunnen zien die al lange tijd gaande zijn in vooral de media. Want waarom wordt onze kant van het verhaal onderbelicht terwijl er talloze websites en boeken zijn die alles verduidelijken? Ook laten wij zien dat het westen zelf ook talloze extremistische daden verricht hebben, maar dat men daar niet op dezelfde wijze naar kijkt en men dit niet bestempeld op deze wijze.

Wij zijn van mening dat extremisme is deze niet beperkt blijft tot de daden van de radicalen in dit artikel. Maar ook door radicalen in nalatigheid: Deze zgn. democratische- en geïntegreerde-, westers georiënteerde moslims gebruiken de daden van radicalen om hun verwrongen beeld van de Islaam te kunnen verspreiden en hebben extremisme in nalatigheid geprobeerd te profileren over de ruggen van degenen die de Islaam praktiseren- en implementeren in hun dagelijkse levens en ver van iedere vorm van extremisme zijn! Deze mensen worden gepromoot in de media en er wordt voornamelijk naar hen teruggekeerd voor een kijk op sommige extremistische daden; terwijl zij ook extremisten zijn in nalatigheid van het praktiseren van de islaam en extremistisch zijn in hun behandeling van religieus terrorisme: Zij gooien alles op 1 hoop en misleiden daarmee zichzelf, de lezers- en de kijkers!

In dit artikel zal met de Wil van Allaah duidelijk worden dat de Selefies/ Wahhaabies gematigd zijn en tussen beiden extremen vormen van nalatigheid- en religieus extremisme in zitten en de middenweg bewandelen. Wij hebben tevens gebruik gemaakt van sommige Engelstalige artikelen. Dit i.v.m. met het zo volledig mogelijk behandelen van dit onderwerp en omdat velen de Engelse taal machtig zijn. Dit volledig vertalen zou teveel tijd kosten en wij wilden deze informatie de lezers niet onthouden!

Lees het hier:

Salafisme-bron-voor-radicalisme

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*