Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Aqidah

Heilige vrijheid – Westerse Liberalistische Ideologieën in het Licht van de Islam

Leestijd: < 1 minuut Voor u ligt een vertaling van het prachtige werk “Sacred Freedom – western liberalist ideologies in the light of islam” van Haneef Oliver. De schrijver heeft dit onderzoekswerk geschreven met als doel moslims en niet-moslims te informeren over westerse, seculaire ideologieën en steeds veranderende denkwijzen. Alhoewel het geschreven en gepubliceerd is in 2004, blijft het… Lees verder

Aqidah

Bashing the Shield of Ahl as-Sunnah Against the Blunt Sword of the Murjiʾah Protecting the Ranks of the Salafees in the West Against the Spubs Mayhem.

Leestijd: 5 minuten In these recent times a group of wiseacres has appeared, a gang of khunfushāriyyīn, callers to al‐Irjāʾ, they are writing extensively about it for many years, spreading their evil in the East and the West, claiming that it is the Madhhab of the Salaf in Īmān, they do this with at‐taḥrīf (distorting), at‐tazyīf (forgery), and… Lees verder

Aqidah

Een uitleg van Tauwhied al-Roeboebieyyah Sh.’Abdullah bin Humayd

Leestijd: < 1 minuut Voor u ligt een klein uiteenzetting, hetgeen de pure Selefie Geloofs overtuiging uitlegt, vrij van al hetgeen wat er valselijk in vermengd is aan valse concepten en innovaties. Het is de Geloofsovertuigenis van Ahloel-Soennah wal-Djamaa’ah volgens de Selef (voorgangers) van deze Oemmah, welke bestaan uit de Sahaaba (Metgezellen), de Taabie’ien (hun volgelingen en leerlingen) en… Lees verder

Aqidah

Niet Oordelen met de Wetgeving van Allaah : Een uitgebreide uiteenzetting – Sh Salih aal al-Shaykh

Leestijd: < 1 minuut En daarom zeggen we: Deze qawaanien (wetgevingen) die wijdverspreid zijn vandaag de dag in de landen van de moslims, allen behoren zij tot het oordeel van al-Djaahiliyyah, ongeacht of ze nou genomen zijn uit de Amerikaanse wetgeving, of de Franse wetgeving, of de Engelse wetgeving. Want al deze regelgevingen zijn djaahiliyyah, en ze zijn, zoals… Lees verder

Siyar - Biografieën

Biografie van Zijne Excellentie as-Shaykh Saalih bin ‘Abdul ‘Azeez Aal as-Shaykh, Hafidahoellaah.

Leestijd: < 1 minuut Zijn naam en afkomst Hij is zijne excellentie as-Shaykh, al-‘Allaamah Saalih bin ‘Abdoel Azeez bin Mohammad bin Ibrahim bin ‘Abdoel-Latif bin Abdoer-Rahmaan bin Hassan bin As-Shaykh, al-Imaam, al-Moejaddid (de hernieuwer) Mohammad bin ‘Abdoel-Wahhaab, tot wie de nobele Al as-Shaykh familie behoort. Zijn geboorte en opvoeding. Hij werd geboren in de stad ar-Riyaad in het jaar… Lees verder

Ga naar Boven