Lees advies

 • Bronnen voor 'Aqiedah

  Een leerzaam artikel met basisinformatie omtrent de bronnen waar de moslim zich op dient te baseren als het gaat om zijn geloofsleer

  lees verder

  Verschillen tussen de geleerden

  Dit artikel gaat in op de bekende misvatting dat de meningsverschillen tussen de geleerden een barmarhtigheid zouden zijn.

  lees verder

 • Algemene stelregels

  Het beter kennen van de Schepper vereist het beter kennen van Zijn Namen en Eigenschappen, dit artikel leert je de belangrijke basis.

  read more

  De achtergrond vd uitnodigers

  Belangrijk advies van Shaykh Saalih al-Fawzaan betreft het goed kijken van wie je jouw kennis neemt!

  read more

Tekenen voor het bestaan van een Schepper

solar

Allâh nodigt de mensheid uit om de creatie en zijn complexiteit te overpeinzen, om zo te constateren dat alleen een Meest Wijze Schepper en Alwetende Schepper hen geschapen heeft, en dat zodanig niets het recht verdient aanbeden of gediend te worden, behalve Hij.

“Er zijn voorzeker tekenen in de schepping van de hemelen en de aarde en in de wisseling van dag en nacht voor mensen van begrip.”

[3: 190]

Lees meer

Een waardevolle les in de uitleg van at-Tawhied

Allaah

Indien de moslim het zeggen van Laa ilaaha illa Allaah na elk gebed zou verrichten met het juiste begrip van de betekenis ervan en men het juiste beste tot zich zou laten komen: Wat zal dit voor een effect hebben in de verankering van at-Tawhied en zijn inname in het hart en het verstevigen ervan? En zijn plaats in de ziel verruimen, het gedenken ervan, het tot zich laten komen en bestuderen ervan? 

Lees meer

Bewegen van de vinger tijdens de tashahhoed in het gebed

A-Muslim-man-praying-alone

Het wel of niet bewegen van de vinger tijdens de tashahhoed in het gebed is altijd al een zaak geweest waarover de meningen van de geleerden verschillen. In dit artikel hebben wij getracht om de verschillende uitspraken hierover uiteen te zetten van 3 bekende geleerden namelijk ash-Shaykh Moeqbil ibn Haadie al-Waadi'ie, ash-Shaykh Muhammed Naasiroeddien al-Albaanie en ash-Shaykh 'Abd al-'Aziez ibn Baaz. Met tevens een prachtig voorwoord van ash-Shaykh Moeqbil over het omgaan met onderlinge verschillen.

Lees meer

Wet van Allaah En het niet oordelen ermee

shahada

Deze kwestie – en het is de kwestie van het oordelen met iets anders dan de wetgeving van Allaah – behoort tot de kwesties waarin veel misverstanden over zijn ontstaan, met namen onder de jongeren, en dit is het geval in dit land als ook in andere landen, en het behoort tot de redenen van opsplitsing tussen de moslims. Dit is vanwege het feit dat de kijk van de mensen hierover niet één is, en het is verplicht voor de student van kennis om te onderzoeken wat hetgeen is waar de bewijzen op duiden, en wat de geleerden hebben verduidelijkt omtrent de betekenissen van deze bewijzen, en wat zij begrepen hebben van de fundamenten van de Shar’ (wetgeving) en at-Tawhied, en wat zij verduidelijkt hebben over deze kwesties.

Lees meer

Tien Richtlijnen voor het opdoen van kennis

kennisopdoen

Dit is een kort woordje in het verduidelijken van belangrijke fundamenten waar een persoon behoeftig aan is die het pad naar het zoeken naar kennis bewandelt. Degene die snakt naar het zoeken van kennis en de wil heeft het te krijgen, hij zou zichzelf moeten houden aan de tien steunpilaren en principes die vermeld worden in dit boekje

Lees meer

Straf van besteniging voor overspel

sten

De Islamitische wetgeving is gekomen voor het behoud van de vijf noodzakelijkheden :

De religie,de ziel, de eer, het bezit, en het nageslacht. En dit d.m.v. het voorschrijven van strafwetten, en repressieve sancties voor degene die inbreuk maakt in deze noodzakelijkheden. En hiertoe behoort het stenigen van de getrouwde overspelpleger. Ash-Shaykh Saalih al-Fawzaan verduidelijkt dit feit in dit artikel.

Lees meer

Volg ons op Facebook

 facebook logo-300x300

Volg ons op twitter

  

Nieuw E-Boek

Nieuw E-Boek

Nieuw E-Boek

Nieuw E-Boek

Audios

 • Audio archief